تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

۷ میلیارد تومان بودجه برای پیشگیری از اعتیاد دانش‌آموزان

نسخه چاپی – باشگاه خبرنگاران جوان


۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ … پرویز افشار در مورد وضعیت مصرف مواد مخدر در میان دانشآموزان و شیوع مصرف مواد … *
اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه پیشگیری به آموزش و پرورش … وی عنوان کرد:
در مجموع رقم ۷ میلیارد تومان برای جامعه دانش آموزی بسیار کم است.

http://www.yjc.ir/fa/print/5660716


۱۲۵ هزار دانشآموز سابقه مصرف مواد مخدر دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد …


۹ آگوست ۲۰۱۵ … معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۱۲۵ هزار دانشآموز سابقه مصرف مواد مخدر
دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه پیشگیری به … وی عنوان کرد: «درمجموع
رقم ۷ میلیارد تومان برای جامعه دانشآموزی بسیار کم است.».

http://adna.ir/…/۱۲۵-هزار-دانش-آموز-سابقه-مصرف-مواد-مخدر-دارند-اختصاص-سالانه-۷ -میلیارد-تومان-بودجه-پیشگیری-به-آموزش-وپرورش


۱۲۵ هزار دانش آموز سابقه مصرف مواد مخدر دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد …


۸ آگوست ۲۰۱۵ … معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۲۵ هزار دانش آموز سابقه مصرف مواد مخدر
دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه پیشگیری به آموزش و پرورش … ۹ درصد
دانش آموزان از جمعیت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مواد مخدر مصرف کرده …

http://www.ghatreh.com/…/هزار-دانش-آموز-سابقه-مصرف-مواد-مخدر-دارند-اختصاص- سالانه


معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۱۲۵ هزار دانشآموز سابقه …


۸ آگوست ۲۰۱۵ … ۱ کرون سوئد, قیمت (ریال):, ۳,۵۲۱, تغییر: ۵۳, درصد تغییر: ۱.۵۳ …. ۱۲۵ هزار دانشآموز
سابقه مصرف مواد مخدر دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه پیشگیری …
میلیارد تومان بودجه، ۷ میلیارد در اختیار آموزش و پرورش قرار میگیرد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940517000235


۲۰ میلیارد تومان برای دستگاههای متولی پیشگیری از اعتیاد اختصاص …


۲۶ آگوست ۲۰۱۳ … معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۲۰ میلیارد تومان برای دستگاههای …
مبارزه با موادمخدر میزان ۷ میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته …
جشنواره دانشآموزی نوجوان سالم، تهیه و تولید نشریه پیشگیری نوین و تهیه، … به بند
یک و سه بخش بودجه سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد موظفاند ۸۰ درصد …

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920604000833


حقایقی تلخ از اعتیاد دانش آموزی/ زنگ وزرش هایی که با هروئین می گذرد …


۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ … وزیر اسبق آموزش و پرورش نسبت به افزایش اعتیاد دانش آموزی هشدار داد و گفت: در
زنگ ورزش، دانش آموزان هروئین می کشند. … *اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه
پیشگیری به آموزش و پرورش. وی همچنین نگرانی دوم خود را بحث برنامههای … وی عنوان
کرد: در مجموع رقم ۷ میلیارد تومان برای جامعه دانش آموزی بسیار کم است.

http://tnews.ir/news/500665180583.html


تحقیق پیشگیری از اعتیاد در مدارس


کلید واژه ها: ، پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان، آگاهی سازی، آموزش ، رسانه …. به گفته
این مسئول از سال ۱۳۸۱ تا ۸۵، بیش از ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات ستاد مبارزه با مواد
مخدر به وزارت آموزش و پرورش … بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر محدود است، اگرچه عنوان
میشد در کشورهای دنیا به ازای هر دانشآموز حدود ۲۰ دلار در سال برای … [۷] Kvrbst, 2001.

http://bankmaghaleh.ir/تحقیق-پیشگیری-از-اعتیاد-در-مدارس/


کارگاه توجیهی پیشگیری از سوء مصرف مواد


۵۱% دانش آموزان ذکر کرده اند که یکی از اقوام ایشان شامل پدر , مادر , برادر , خواهر ,پدر
بزرگ و … بودجه سالانه ستاد مبارزه با مواد مخدر : ۷۷ میلیارد تومان افزا یش اعتبارات
… ۱۵/۷٫ سایرین. اساسی ترین و مثمر ثمرترین شیوه مبارزه با اعتیاد و سوء مصرف مواد
 …

http://eazphcp.tbzmed.ac.ir/uploads/26/CMS/user/file/90/…/kargah.ppt


«علف» دانش آموزان را اسیر کرده است – جوان


۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ … وي تاكيد كرد: « روال مواجهه با موارد اخلاقي و مصرف مواد مخدر در دانش آموزان تابع … یعنی
از ۱۹ میلیارد تومان بودجه، ۷ میلیارد در اختیار آموزش و پرورش قرار میگیرد. … ستاد
مبارزه با مواد مخدر معین کرده که ستاد ۲۰ درصد بودجه پیشگیری را …

http://javanonline.ir/fa/news/755444/علف-دانش-آموزان-را-اسیر-کرده-است


۱۲۵ هزار دانشآموز سابقه مصرف مواد مخدر دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد …


۹ آگوست ۲۰۱۵ … معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۱۲۵ هزار دانشآموز سابقه مصرف مواد مخدر
دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه پیشگیری به … وی عنوان کرد: «درمجموع
رقم ۷ میلیارد تومان برای جامعه دانشآموزی بسیار کم است.».

http://adna.ir/…/۱۲۵-هزار-دانش-آموز-سابقه-مصرف-مواد-مخدر-دارند-اختصاص-سالانه-۷ -میلیارد-تومان-بودجه-پیشگیری-به-آموزش-وپرورش


۱۲۵ هزار دانش آموز سابقه مصرف مواد مخدر دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد …


۸ آگوست ۲۰۱۵ … معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۲۵ هزار دانش آموز سابقه مصرف مواد مخدر
دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه پیشگیری به آموزش و پرورش … ۹ درصد
دانش آموزان از جمعیت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مواد مخدر مصرف کرده …

http://www.ghatreh.com/…/هزار-دانش-آموز-سابقه-مصرف-مواد-مخدر-دارند-اختصاص- سالانه


معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۱۲۵ هزار دانشآموز سابقه …


۸ آگوست ۲۰۱۵ … ۱ کرون سوئد, قیمت (ریال):, ۳,۵۲۱, تغییر: ۵۳, درصد تغییر: ۱.۵۳ …. ۱۲۵ هزار دانشآموز
سابقه مصرف مواد مخدر دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه پیشگیری …
میلیارد تومان بودجه، ۷ میلیارد در اختیار آموزش و پرورش قرار میگیرد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940517000235


۲۰ میلیارد تومان برای دستگاههای متولی پیشگیری از اعتیاد اختصاص …


۲۶ آگوست ۲۰۱۳ … معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۲۰ میلیارد تومان برای دستگاههای …
مبارزه با موادمخدر میزان ۷ میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته …
جشنواره دانشآموزی نوجوان سالم، تهیه و تولید نشریه پیشگیری نوین و تهیه، … به بند
یک و سه بخش بودجه سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد موظفاند ۸۰ درصد …

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920604000833


حقایقی تلخ از اعتیاد دانش آموزی/ زنگ وزرش هایی که با هروئین می گذرد …


۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ … وزیر اسبق آموزش و پرورش نسبت به افزایش اعتیاد دانش آموزی هشدار داد و گفت: در
زنگ ورزش، دانش آموزان هروئین می کشند. … *اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه
پیشگیری به آموزش و پرورش. وی همچنین نگرانی دوم خود را بحث برنامههای … وی عنوان
کرد: در مجموع رقم ۷ میلیارد تومان برای جامعه دانش آموزی بسیار کم است.

http://tnews.ir/news/500665180583.html


تحقیق پیشگیری از اعتیاد در مدارس


کلید واژه ها: ، پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان، آگاهی سازی، آموزش ، رسانه …. به گفته
این مسئول از سال ۱۳۸۱ تا ۸۵، بیش از ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات ستاد مبارزه با مواد
مخدر به وزارت آموزش و پرورش … بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر محدود است، اگرچه عنوان
میشد در کشورهای دنیا به ازای هر دانشآموز حدود ۲۰ دلار در سال برای … [۷] Kvrbst, 2001.

http://bankmaghaleh.ir/تحقیق-پیشگیری-از-اعتیاد-در-مدارس/


کارگاه توجیهی پیشگیری از سوء مصرف مواد


۵۱% دانش آموزان ذکر کرده اند که یکی از اقوام ایشان شامل پدر , مادر , برادر , خواهر ,پدر
بزرگ و … بودجه سالانه ستاد مبارزه با مواد مخدر : ۷۷ میلیارد تومان افزا یش اعتبارات
… ۱۵/۷٫ سایرین. اساسی ترین و مثمر ثمرترین شیوه مبارزه با اعتیاد و سوء مصرف مواد
 …

http://eazphcp.tbzmed.ac.ir/uploads/26/CMS/user/file/90/…/kargah.ppt


«علف» دانش آموزان را اسیر کرده است – جوان


۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ … وي تاكيد كرد: « روال مواجهه با موارد اخلاقي و مصرف مواد مخدر در دانش آموزان تابع … یعنی
از ۱۹ میلیارد تومان بودجه، ۷ میلیارد در اختیار آموزش و پرورش قرار میگیرد. … ستاد
مبارزه با مواد مخدر معین کرده که ستاد ۲۰ درصد بودجه پیشگیری را …

http://javanonline.ir/fa/news/755444/علف-دانش-آموزان-را-اسیر-کرده-است


پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان در لرستان نیازمند ۳ میلیارد ریال …


۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ … دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: براساس هماهنگیهای انجام شده طرح
آموزش پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان بنا شده با ۳ میلیارد و ۵۰۰ …

http://https://www.tasnimnews.com/…/پیشگیری-از-اعتیاد-دانش-آموزان-در-لرستان- نیازمند-3-میلیارد-ریال-اعتبار-است


۱۲۵ هزار دانش آموز سابقه مصرف مواد مخدر دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد …


۸ آگوست ۲۰۱۵ … معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۲۵ هزار دانش آموز سابقه مصرف مواد مخدر
دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه پیشگیری به آموزش و پرورش … ۹ درصد
دانش آموزان از جمعیت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مواد مخدر مصرف کرده …

http://www.ghatreh.com/…/هزار-دانش-آموز-سابقه-مصرف-مواد-مخدر-دارند-اختصاص- سالانه


معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۱۲۵ هزار دانشآموز سابقه …


۸ آگوست ۲۰۱۵ … ۱ کرون سوئد, قیمت (ریال):, ۳,۵۲۱, تغییر: ۵۳, درصد تغییر: ۱.۵۳ …. ۱۲۵ هزار دانشآموز
سابقه مصرف مواد مخدر دارند/ اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه پیشگیری …
میلیارد تومان بودجه، ۷ میلیارد در اختیار آموزش و پرورش قرار میگیرد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940517000235


۲۰ میلیارد تومان برای دستگاههای متولی پیشگیری از اعتیاد اختصاص …


۲۶ آگوست ۲۰۱۳ … معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۲۰ میلیارد تومان برای دستگاههای …
مبارزه با موادمخدر میزان ۷ میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته …
جشنواره دانشآموزی نوجوان سالم، تهیه و تولید نشریه پیشگیری نوین و تهیه، … به بند
یک و سه بخش بودجه سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد موظفاند ۸۰ درصد …

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920604000833


حقایقی تلخ از اعتیاد دانش آموزی/ زنگ وزرش هایی که با هروئین می گذرد …


۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ … وزیر اسبق آموزش و پرورش نسبت به افزایش اعتیاد دانش آموزی هشدار داد و گفت: در
زنگ ورزش، دانش آموزان هروئین می کشند. … *اختصاص سالانه ۷ میلیارد تومان بودجه
پیشگیری به آموزش و پرورش. وی همچنین نگرانی دوم خود را بحث برنامههای … وی عنوان
کرد: در مجموع رقم ۷ میلیارد تومان برای جامعه دانش آموزی بسیار کم است.

http://tnews.ir/news/500665180583.html


تحقیق پیشگیری از اعتیاد در مدارس


کلید واژه ها: ، پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان، آگاهی سازی، آموزش ، رسانه …. به گفته
این مسئول از سال ۱۳۸۱ تا ۸۵، بیش از ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات ستاد مبارزه با مواد
مخدر به وزارت آموزش و پرورش … بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر محدود است، اگرچه عنوان
میشد در کشورهای دنیا به ازای هر دانشآموز حدود ۲۰ دلار در سال برای … [۷] Kvrbst, 2001.

http://bankmaghaleh.ir/تحقیق-پیشگیری-از-اعتیاد-در-مدارس/


کارگاه توجیهی پیشگیری از سوء مصرف مواد


۵۱% دانش آموزان ذکر کرده اند که یکی از اقوام ایشان شامل پدر , مادر , برادر , خواهر ,پدر
بزرگ و … بودجه سالانه ستاد مبارزه با مواد مخدر : ۷۷ میلیارد تومان افزا یش اعتبارات
… ۱۵/۷٫ سایرین. اساسی ترین و مثمر ثمرترین شیوه مبارزه با اعتیاد و سوء مصرف مواد
 …

http://eazphcp.tbzmed.ac.ir/uploads/26/CMS/user/file/90/…/kargah.ppt


«علف» دانش آموزان را اسیر کرده است – جوان


۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ … وي تاكيد كرد: « روال مواجهه با موارد اخلاقي و مصرف مواد مخدر در دانش آموزان تابع … یعنی
از ۱۹ میلیارد تومان بودجه، ۷ میلیارد در اختیار آموزش و پرورش قرار میگیرد. … ستاد
مبارزه با مواد مخدر معین کرده که ستاد ۲۰ درصد بودجه پیشگیری را …

http://javanonline.ir/fa/news/755444/علف-دانش-آموزان-را-اسیر-کرده-است


پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان در لرستان نیازمند ۳ میلیارد ریال …


۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ … دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: براساس هماهنگیهای انجام شده طرح
آموزش پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان بنا شده با ۳ میلیارد و ۵۰۰ …

http://https://www.tasnimnews.com/…/پیشگیری-از-اعتیاد-دانش-آموزان-در-لرستان- نیازمند-3-میلیارد-ریال-اعتبار-است


برخی مدیران آموزش و پرورش به خاطر پستهایشان آمار اعتیاد دانشآموزان را …


۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵ … پس چرا آموزش و پرورش وجود دانشآموزان معتاد در مدارس را نفی میکند؟ … بودجه را در حوزه
«پیشگیری از اعتیاد» از ستاد مبارزه با مواد مخدر دریافت میکند. … با توجه به سند
پیشگیری از اعتیاد مصوب شده بود اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر هر میزان … آنها ۶ الی ۷
ساعت از وقت خود را در مدرسه میگذرانند بدون اینکه از سوی آموزش و …

http://www.ana.ir/news/55382


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.