تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

کشف یک عضو جدید در دستگاه دستگاه گوارش اندام

یک عضو جدید در بدن انسان کشف شد! | شبکه


۴ روز پیش … … گوارش انسان کشف کنند. «مزنتری» یک عضو جدید است که در سیستم گوارش انسان
یافت شده و سالها تصور دانشمندان بر این بود که این اندام از قسمتهای تکهتکه و
جداگانه تشکیل شده است. … روتر بیسیم و NAS با هم در یک دستگاه …

http://www.shabakeh-mag.com/news/world/6220


Images for کشف یک عضو جدید در دستگاه دستگاه گوارش اندام


۴ روز پیش … محققین یک عضو جدید در داخل بدن ما کشف کردند که در تمام این مدت داخل سیستم
گوارشی پنهان شده بود. به گزارش کلیک، هرچند اکنون ما می دانیم ساختار …

http://click.ir/1395/10/…/a-new-member-of-human-body-was-discovered/


کشف عضوی جدید از بدن انسان در داخل دستگاه گوارش – کلیک


۴ روز پیش … محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان شدند. … که در سیستم گوارش ما
یافت شده و سالیان سال تصور دانشمندان بر این بود که این اندام از …

http://isna.ir/news/95101408811/کشف-یک-اندام-جدید-در-بدن


کشف یک اندام جدید در بدن! – ایسنا


۳ روز پیش … کشف عضو جدیدی در دستگاه گوارش انسان، کشف اندام جدیدی به نام مزانتر … این عضو
یک پوشش حفره شکمی است که روده را به دیوار شکم وصل کرده و همه …

http://www.coca.ir/عضو-جدید-مزانتر-دستگاه-گوارش/


اندام جدیدی به نام "مزانتر" در دستگاه گوارش انسان کشف شد! | کوکا


۱ روز پیش … این عضو جدید در یک ناحیه در معرض دید و در سیستم گوارشی انسان پنهان شده است.
http://roozplus.com/fa/news/21502/یک-اندام-جدید-در-بدن-کشف-شد


یک اندام جدید در بدن کشف شد – روزپلاس


این اندام جديد که “مزانتر” نام گرفته، یک عضو جديد است که در سیستم گوارش ما یافت
شده … پیش از این برای شما درباره خوراکیهای مضر زخمهای دستگاه گوارشی نوشتیم.

http://newzes.ir/search/?q=اندام+جدید+کشف+شده+در+معده


اندام جدید کشف شده در معده


۱۴ ساعت قبل … محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان شدند. ۲ . کشف یک … کشف
عضوی جدید از بدن انسان در داخل دستگاه گوارش – کلیک ۳ روز پیش .

http://crazyamor.rozblog.com/…/کشف-يک-عضو-جديد-در-داخل-بدن-انسان.html


کشف يک عضو جديد در داخل بدن انسان ۱ . کشف یک اندام جدید در بدن!


۱ روز پیش … کشف اندام جدیدی در سیستم گوارشی پژوهشگران کامیاب شده اند عضو تازه … این بدن
جدید که “مزانتر” نام گرفته، یک عضو جدید می باشد که در دستگاه …

http://www.serze.com/تازه-دستگاه-گوارشی-2688057/


کشف بدن تازه ای در دستگاه گوارشی – سرزه


۳ روز پیش … محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان شدند. … که در قسمت بالای راست
شکم و بر سر راه خونی که از دستگاه گوارش عبور می کند قرار گرفته است. … وقتی
کبد در بدن وجود نداشته باشد اندام های دیگر بدن از قبیل قلب و .

http://khabarfarsi.com/u/30892368


Images for کشف یک عضو جدید در دستگاه دستگاه گوارش اندام


۴ روز پیش … محققین یک عضو جدید در داخل بدن ما کشف کردند که در تمام این مدت داخل سیستم
گوارشی پنهان شده بود. به گزارش کلیک، هرچند اکنون ما می دانیم ساختار …

http://click.ir/1395/10/…/a-new-member-of-human-body-was-discovered/


کشف عضوی جدید از بدن انسان در داخل دستگاه گوارش – کلیک


۴ روز پیش … محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان شدند. … که در سیستم گوارش ما
یافت شده و سالیان سال تصور دانشمندان بر این بود که این اندام از …

http://isna.ir/news/95101408811/کشف-یک-اندام-جدید-در-بدن


کشف یک اندام جدید در بدن! – ایسنا


۳ روز پیش … کشف عضو جدیدی در دستگاه گوارش انسان، کشف اندام جدیدی به نام مزانتر … این عضو
یک پوشش حفره شکمی است که روده را به دیوار شکم وصل کرده و همه …

http://www.coca.ir/عضو-جدید-مزانتر-دستگاه-گوارش/


اندام جدیدی به نام "مزانتر" در دستگاه گوارش انسان کشف شد! | کوکا


۱ روز پیش … این عضو جدید در یک ناحیه در معرض دید و در سیستم گوارشی انسان پنهان شده است.
http://roozplus.com/fa/news/21502/یک-اندام-جدید-در-بدن-کشف-شد


یک اندام جدید در بدن کشف شد – روزپلاس


این اندام جديد که “مزانتر” نام گرفته، یک عضو جديد است که در سیستم گوارش ما یافت
شده … پیش از این برای شما درباره خوراکیهای مضر زخمهای دستگاه گوارشی نوشتیم.

http://newzes.ir/search/?q=اندام+جدید+کشف+شده+در+معده


اندام جدید کشف شده در معده


۱۴ ساعت قبل … محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان شدند. ۲ . کشف یک … کشف
عضوی جدید از بدن انسان در داخل دستگاه گوارش – کلیک ۳ روز پیش .

http://crazyamor.rozblog.com/…/کشف-يک-عضو-جديد-در-داخل-بدن-انسان.html


کشف يک عضو جديد در داخل بدن انسان ۱ . کشف یک اندام جدید در بدن!


۱ روز پیش … کشف اندام جدیدی در سیستم گوارشی پژوهشگران کامیاب شده اند عضو تازه … این بدن
جدید که “مزانتر” نام گرفته، یک عضو جدید می باشد که در دستگاه …

http://www.serze.com/تازه-دستگاه-گوارشی-2688057/


کشف بدن تازه ای در دستگاه گوارشی – سرزه


۳ روز پیش … محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان شدند. … که در قسمت بالای راست
شکم و بر سر راه خونی که از دستگاه گوارش عبور می کند قرار گرفته است. … وقتی
کبد در بدن وجود نداشته باشد اندام های دیگر بدن از قبیل قلب و .

http://khabarfarsi.com/u/30892368


کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان! – خبرگزاری برنا | خبر فارسی


دردهای دستگاه گوارش می تواند ناشی از افزایش حرکات دودی روده ها باشد. … این اندام
جدید که “مزانتر” نام گرفته، یک عضو جدید است که در سیستم گوارش ما یافت شده و
سالیان سال تصور دانشمندان … محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان
شدند.

http://khabarfarsi.com/u/31035383


Images for کشف یک عضو جدید در دستگاه دستگاه گوارش اندام


۴ روز پیش … محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان شدند. … که در سیستم گوارش ما
یافت شده و سالیان سال تصور دانشمندان بر این بود که این اندام از …

http://isna.ir/news/95101408811/کشف-یک-اندام-جدید-در-بدن


کشف یک اندام جدید در بدن! – ایسنا


۳ روز پیش … کشف عضو جدیدی در دستگاه گوارش انسان، کشف اندام جدیدی به نام مزانتر … این عضو
یک پوشش حفره شکمی است که روده را به دیوار شکم وصل کرده و همه …

http://www.coca.ir/عضو-جدید-مزانتر-دستگاه-گوارش/


اندام جدیدی به نام "مزانتر" در دستگاه گوارش انسان کشف شد! | کوکا


۱ روز پیش … این عضو جدید در یک ناحیه در معرض دید و در سیستم گوارشی انسان پنهان شده است.
http://roozplus.com/fa/news/21502/یک-اندام-جدید-در-بدن-کشف-شد


یک اندام جدید در بدن کشف شد – روزپلاس


این اندام جديد که “مزانتر” نام گرفته، یک عضو جديد است که در سیستم گوارش ما یافت
شده … پیش از این برای شما درباره خوراکیهای مضر زخمهای دستگاه گوارشی نوشتیم.

http://newzes.ir/search/?q=اندام+جدید+کشف+شده+در+معده


اندام جدید کشف شده در معده


۱۴ ساعت قبل … محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان شدند. ۲ . کشف یک … کشف
عضوی جدید از بدن انسان در داخل دستگاه گوارش – کلیک ۳ روز پیش .

http://crazyamor.rozblog.com/…/کشف-يک-عضو-جديد-در-داخل-بدن-انسان.html


کشف يک عضو جديد در داخل بدن انسان ۱ . کشف یک اندام جدید در بدن!


۱ روز پیش … کشف اندام جدیدی در سیستم گوارشی پژوهشگران کامیاب شده اند عضو تازه … این بدن
جدید که “مزانتر” نام گرفته، یک عضو جدید می باشد که در دستگاه …

http://www.serze.com/تازه-دستگاه-گوارشی-2688057/


کشف بدن تازه ای در دستگاه گوارشی – سرزه


۳ روز پیش … محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان شدند. … که در قسمت بالای راست
شکم و بر سر راه خونی که از دستگاه گوارش عبور می کند قرار گرفته است. … وقتی
کبد در بدن وجود نداشته باشد اندام های دیگر بدن از قبیل قلب و .

http://khabarfarsi.com/u/30892368


کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان! – خبرگزاری برنا | خبر فارسی


دردهای دستگاه گوارش می تواند ناشی از افزایش حرکات دودی روده ها باشد. … این اندام
جدید که “مزانتر” نام گرفته، یک عضو جدید است که در سیستم گوارش ما یافت شده و
سالیان سال تصور دانشمندان … محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان
شدند.

http://khabarfarsi.com/u/31035383


شناسایی یک عضو جدید در سیستم گوارش بدن – خبرگزاری مهر | خبر …


۳ روز پیش … هم رسان: برای قرن ها، مزانتر (روده بند) به عنوان یک گروه از ساختارهای مجزا در دستگاه
گوارش انسان شناخته شده بود و تصور می شد این عضو کار خاصی …

http://khabarezendeh.com/…/کشف-اندامی-جدید-در-بدن-انسان-2554314.html


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.