تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود

طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود :: ورزش سه


۳۴ دقیقه قبل … البته این را باید بگویم هواداران عزیز به هیچ عنوان نگران نباشند و تیم … توانم را به
کار خواهم گرفت و امیدوارم موانع قانونى در این رابطه برطرف شود.

http://www.varzesh3.com/news/1383385/طاهرى-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – دیگه چه خبر


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. منبع: خبرگزاری ورزش سه۱۳۹۵
-۱۰-۹-۰۰:۱۰:۰۲. هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود …

http://dgchekhabar.com/…/هواداران-نگران-نباشند-طاهرى:-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


هواداران نگران نباشند/ طاهری: امیدوارم موانع برطرف شود | ورزش سه | خبروان


۲۹ دقیقه قبل … سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به دلیل بازنشستگی در انتظار
حکم وزارت ورزش است، ابراز امیدواری کرد این مساله برطرف شود.

http://khabarone.ir/…/هواداران-نگران-نباشند–طاهری:-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – Shafaqna


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. … طاهری: فهرست برانکو محرمانه
است/ با رفع موانع قانونی در پرسپولیس میمانم. – فارس ورزشی …

http://sport.shafaqna.com/FA/0378548


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – ورزش ۲۴


البته این را باید بگویم هواداران عزیز به هیچ عنوان نگران نباشند و تیم … به هواداران
دارم تمام توانم را به کار خواهم گرفت و امیدوارم موانع قانونى در این رابطه برطرف شود.

http://varzesh-24.ir/…/هواداران+نگران+نباشند+طاهرى+امیدوارم+موانع+برطرف+شود


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود | ورزش سه


۳۴ دقیقه قبل … سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به دلیل بازنشستگى در انتظار
حکم وزارت ورزش است، ابراز امیدوارى کرد این مساله برطرف شود.

http://vista.ir/news/…/هواداران-نگران-نباشند-طاهرى-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – فرتاک ورزشی


۱۵ دقیقه قبل … هواداران نگران نباشند. طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود
. سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به دلیل …

http://tnews.ir/news/4a2576936964.html


طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – مگیتو


۲۴ دقیقه قبل … البته این را باید بگویم هواداران عزیز به هیچ عنوان نگران نباشند و تیم … توانم را به
کار خواهم گرفت و امیدوارم موانع قانونى در این رابطه برطرف شود.

http://magito.ir/sports/football/Iran…/طاهر-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


ورزش ۱۲۰هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود | ورزش …


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. سرپرست باشگاه پرسپولیس
که با پایان ماموریتش به دلیل بازنشستگى در انتظار حکم وزارت ورزش است، ابراز …

http://varzesh120.com/116709/هواداران-نگران-نباشند-طاهرى-امیدوارم/


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – دیگه چه خبر


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. منبع: خبرگزاری ورزش سه۱۳۹۵
-۱۰-۹-۰۰:۱۰:۰۲. هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود …

http://dgchekhabar.com/…/هواداران-نگران-نباشند-طاهرى:-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


هواداران نگران نباشند/ طاهری: امیدوارم موانع برطرف شود | ورزش سه | خبروان


۲۹ دقیقه قبل … سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به دلیل بازنشستگی در انتظار
حکم وزارت ورزش است، ابراز امیدواری کرد این مساله برطرف شود.

http://khabarone.ir/…/هواداران-نگران-نباشند–طاهری:-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – Shafaqna


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. … طاهری: فهرست برانکو محرمانه
است/ با رفع موانع قانونی در پرسپولیس میمانم. – فارس ورزشی …

http://sport.shafaqna.com/FA/0378548


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – ورزش ۲۴


البته این را باید بگویم هواداران عزیز به هیچ عنوان نگران نباشند و تیم … به هواداران
دارم تمام توانم را به کار خواهم گرفت و امیدوارم موانع قانونى در این رابطه برطرف شود.

http://varzesh-24.ir/…/هواداران+نگران+نباشند+طاهرى+امیدوارم+موانع+برطرف+شود


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود | ورزش سه


۳۴ دقیقه قبل … سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به دلیل بازنشستگى در انتظار
حکم وزارت ورزش است، ابراز امیدوارى کرد این مساله برطرف شود.

http://vista.ir/news/…/هواداران-نگران-نباشند-طاهرى-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – فرتاک ورزشی


۱۵ دقیقه قبل … هواداران نگران نباشند. طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود
. سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به دلیل …

http://tnews.ir/news/4a2576936964.html


طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – مگیتو


۲۴ دقیقه قبل … البته این را باید بگویم هواداران عزیز به هیچ عنوان نگران نباشند و تیم … توانم را به
کار خواهم گرفت و امیدوارم موانع قانونى در این رابطه برطرف شود.

http://magito.ir/sports/football/Iran…/طاهر-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


ورزش ۱۲۰هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود | ورزش …


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. سرپرست باشگاه پرسپولیس
که با پایان ماموریتش به دلیل بازنشستگى در انتظار حکم وزارت ورزش است، ابراز …

http://varzesh120.com/116709/هواداران-نگران-نباشند-طاهرى-امیدوارم/


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود / سرپرست …


سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به دلیل بازنشستگى در انتظار
حکم وزارت ورزش است، ابراز امیدوارى کرد این مساله برطرف شود.

http://wwwkhabar.ir/11104610


هواداران نگران نباشند/ طاهری: امیدوارم موانع برطرف شود | ورزش سه | خبروان


۲۹ دقیقه قبل … سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به دلیل بازنشستگی در انتظار
حکم وزارت ورزش است، ابراز امیدواری کرد این مساله برطرف شود.

http://khabarone.ir/…/هواداران-نگران-نباشند–طاهری:-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – Shafaqna


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. … طاهری: فهرست برانکو محرمانه
است/ با رفع موانع قانونی در پرسپولیس میمانم. – فارس ورزشی …

http://sport.shafaqna.com/FA/0378548


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – ورزش ۲۴


البته این را باید بگویم هواداران عزیز به هیچ عنوان نگران نباشند و تیم … به هواداران
دارم تمام توانم را به کار خواهم گرفت و امیدوارم موانع قانونى در این رابطه برطرف شود.

http://varzesh-24.ir/…/هواداران+نگران+نباشند+طاهرى+امیدوارم+موانع+برطرف+شود


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود | ورزش سه


۳۴ دقیقه قبل … سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به دلیل بازنشستگى در انتظار
حکم وزارت ورزش است، ابراز امیدوارى کرد این مساله برطرف شود.

http://vista.ir/news/…/هواداران-نگران-نباشند-طاهرى-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – فرتاک ورزشی


۱۵ دقیقه قبل … هواداران نگران نباشند. طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود
. سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به دلیل …

http://tnews.ir/news/4a2576936964.html


طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – مگیتو


۲۴ دقیقه قبل … البته این را باید بگویم هواداران عزیز به هیچ عنوان نگران نباشند و تیم … توانم را به
کار خواهم گرفت و امیدوارم موانع قانونى در این رابطه برطرف شود.

http://magito.ir/sports/football/Iran…/طاهر-امیدوارم-موانع-برطرف-شود


ورزش ۱۲۰هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود | ورزش …


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. سرپرست باشگاه پرسپولیس
که با پایان ماموریتش به دلیل بازنشستگى در انتظار حکم وزارت ورزش است، ابراز …

http://varzesh120.com/116709/هواداران-نگران-نباشند-طاهرى-امیدوارم/


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود / سرپرست …


سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به دلیل بازنشستگى در انتظار
حکم وزارت ورزش است، ابراز امیدوارى کرد این مساله برطرف شود.

http://wwwkhabar.ir/11104610


هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود – کافه خبر


۳ روز پیش … هواداران نگران نباشند/ طاهرى: امیدوارم موانع برطرف شود. [unable to retrieve full-text
content]سرپرست باشگاه پرسپولیس که با پایان ماموریتش به …

http://cofekhabar.ir/news/389476


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.