تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد

نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد


شماری از اعضای مجلس نمایندگان از برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان
به شدت ابراز نگرانی کرده می گویند که این نشست برای افغانستان بسیار خطرناک …

http://af.shafaqna.com/FA/0125917


نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد


ایران با گروه ۵+۱ در کشور های اتحادیه اروپا مذاکره نمی کند.
http://www.darinews.com/نشست-مسکو-بسیار-خطرناک-است-سال-آینده-و/


نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد …


شماری از اعضای مجلس نمایندگان از برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان
به شدت … نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد.

http://wwwkhabar.ir/11097165


نشست مسکو بسیار خطرناک است سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد …


… برانکو رسما لیست گزینه های نقل و انتقالاتش را معرفی کرد; » آخرین وضعیت …
نشست مسکو بسیار خطرناک است سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد-باشگاه …

http://irannp.com/…/in_yjc.irr5.lfar5.lnewsr5.l5916247r5.lنشست-مسکو-بسیار- خطرناک-است-سال-آینده-ولایات-زیادی-سقوط-خواهد-کرد_ts1_نشس…


مجلس نمایندگان بار دیگر خواستار معرفی نامزد وزیران جدید شد – آژانس …


۱۵ دقیقه قبل … نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد … مجلس
نمایندگان بار دیگر از حکومت وحدت ملی می خواهد که با احترام به اراده مردم … مصرف کم
بودجه انکشافی رد صلاحیت کرد؛ اما رییس جمهور این تصمیم مجلس را …

http://kokchapress.com/91165


تفاهمنامه حمایت از حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق به امضا رسید – آژانس …


۴۶ دقیقه قبل … نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد … درحالى به
امضا رساند که ١۶ قضیۀ سرقت ادبى را با وزارت امور داخله و څارنوالی شریک ساخته است
. … ترامپ مشاور خود در امور مبارزه با تروریزم را معرفی کرد.

http://kokchapress.com/91157


خبرگزاری صدای افغان(آوا) | اخبار افغانستان و جهان | Afghan voice …


نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد … شماری از
اعضای مجلس نمایندگان از برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان به شدت …

http://www.avapress.com/


چین و روسیه بدنبال اضمحلال قدرت آمریکا در منطقه


۱ ساعت قبل … مسکو میزبان نشستی بود که وضعیت امنیتی را در سطح منطقه بخصوص … نشست
مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد …

http://www.afghankhabar.com/…/چین-و-روسیه-بدنبال-اضمحلال-قدرت-آمریکا


انزوای ریاست اجرایی به صلاح ارگ نیست


۱ ساعت قبل … نهاد رياست اجرايی را مردم منحيث سنگر تغير بنيادى بعد از سال ها مبارزه … نشست
مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد …

http://www.afghankhabar.com/…/انزوای-ریاست-اجرایی-به-صلاح-ارگ-نیست


نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد


ایران با گروه ۵+۱ در کشور های اتحادیه اروپا مذاکره نمی کند.
http://www.darinews.com/نشست-مسکو-بسیار-خطرناک-است-سال-آینده-و/


نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد …


شماری از اعضای مجلس نمایندگان از برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان
به شدت … نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد.

http://wwwkhabar.ir/11097165


نشست مسکو بسیار خطرناک است سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد …


… برانکو رسما لیست گزینه های نقل و انتقالاتش را معرفی کرد; » آخرین وضعیت …
نشست مسکو بسیار خطرناک است سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد-باشگاه …

http://irannp.com/…/in_yjc.irr5.lfar5.lnewsr5.l5916247r5.lنشست-مسکو-بسیار- خطرناک-است-سال-آینده-ولایات-زیادی-سقوط-خواهد-کرد_ts1_نشس…


مجلس نمایندگان بار دیگر خواستار معرفی نامزد وزیران جدید شد – آژانس …


۱۵ دقیقه قبل … نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد … مجلس
نمایندگان بار دیگر از حکومت وحدت ملی می خواهد که با احترام به اراده مردم … مصرف کم
بودجه انکشافی رد صلاحیت کرد؛ اما رییس جمهور این تصمیم مجلس را …

http://kokchapress.com/91165


تفاهمنامه حمایت از حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق به امضا رسید – آژانس …


۴۶ دقیقه قبل … نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد … درحالى به
امضا رساند که ١۶ قضیۀ سرقت ادبى را با وزارت امور داخله و څارنوالی شریک ساخته است
. … ترامپ مشاور خود در امور مبارزه با تروریزم را معرفی کرد.

http://kokchapress.com/91157


خبرگزاری صدای افغان(آوا) | اخبار افغانستان و جهان | Afghan voice …


نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد … شماری از
اعضای مجلس نمایندگان از برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان به شدت …

http://www.avapress.com/


چین و روسیه بدنبال اضمحلال قدرت آمریکا در منطقه


۱ ساعت قبل … مسکو میزبان نشستی بود که وضعیت امنیتی را در سطح منطقه بخصوص … نشست
مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد …

http://www.afghankhabar.com/…/چین-و-روسیه-بدنبال-اضمحلال-قدرت-آمریکا


انزوای ریاست اجرایی به صلاح ارگ نیست


۱ ساعت قبل … نهاد رياست اجرايی را مردم منحيث سنگر تغير بنيادى بعد از سال ها مبارزه … نشست
مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد …

http://www.afghankhabar.com/…/انزوای-ریاست-اجرایی-به-صلاح-ارگ-نیست


یکصدا | ایستگاه خبری افغانستان


خطر آمریکا و داعش در افغانستان؛ روسیه، چین و پاکستان با هم دیدار کردند ….. نشست
سهجانبه مسکو: بعضی از چهرههای طالبان را از فهرست تحریم خارج میکنیم. نشست …

http://1sada.com/


نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد …


شماری از اعضای مجلس نمایندگان از برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان
به شدت … نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد.

http://wwwkhabar.ir/11097165


نشست مسکو بسیار خطرناک است سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد …


… برانکو رسما لیست گزینه های نقل و انتقالاتش را معرفی کرد; » آخرین وضعیت …
نشست مسکو بسیار خطرناک است سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد-باشگاه …

http://irannp.com/…/in_yjc.irr5.lfar5.lnewsr5.l5916247r5.lنشست-مسکو-بسیار- خطرناک-است-سال-آینده-ولایات-زیادی-سقوط-خواهد-کرد_ts1_نشس…


مجلس نمایندگان بار دیگر خواستار معرفی نامزد وزیران جدید شد – آژانس …


۱۵ دقیقه قبل … نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد … مجلس
نمایندگان بار دیگر از حکومت وحدت ملی می خواهد که با احترام به اراده مردم … مصرف کم
بودجه انکشافی رد صلاحیت کرد؛ اما رییس جمهور این تصمیم مجلس را …

http://kokchapress.com/91165


تفاهمنامه حمایت از حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق به امضا رسید – آژانس …


۴۶ دقیقه قبل … نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد … درحالى به
امضا رساند که ١۶ قضیۀ سرقت ادبى را با وزارت امور داخله و څارنوالی شریک ساخته است
. … ترامپ مشاور خود در امور مبارزه با تروریزم را معرفی کرد.

http://kokchapress.com/91157


خبرگزاری صدای افغان(آوا) | اخبار افغانستان و جهان | Afghan voice …


نشست مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد … شماری از
اعضای مجلس نمایندگان از برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان به شدت …

http://www.avapress.com/


چین و روسیه بدنبال اضمحلال قدرت آمریکا در منطقه


۱ ساعت قبل … مسکو میزبان نشستی بود که وضعیت امنیتی را در سطح منطقه بخصوص … نشست
مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد …

http://www.afghankhabar.com/…/چین-و-روسیه-بدنبال-اضمحلال-قدرت-آمریکا


انزوای ریاست اجرایی به صلاح ارگ نیست


۱ ساعت قبل … نهاد رياست اجرايی را مردم منحيث سنگر تغير بنيادى بعد از سال ها مبارزه … نشست
مسکو بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد …

http://www.afghankhabar.com/…/انزوای-ریاست-اجرایی-به-صلاح-ارگ-نیست


یکصدا | ایستگاه خبری افغانستان


خطر آمریکا و داعش در افغانستان؛ روسیه، چین و پاکستان با هم دیدار کردند ….. نشست
سهجانبه مسکو: بعضی از چهرههای طالبان را از فهرست تحریم خارج میکنیم. نشست …

http://1sada.com/


میانسالان انگلیسی با 'بحران سلامتی' مواجه شدهاند | ایرنا | خبروان


۹ دقیقه قبل … همین شیوه زندگی، مشکلاتی را برای سلامتی مردم ایجاد کرده است. … سال جدید میلادی
۲۰۱۷ میلادی را با بدهی و نیز خماری ناشی از الکل شروع خواهند کرد. … نشست مسکو
بسیار خطرناک است/ سال آینده ولایات زیادی سقوط خواهد کرد «در آینه» …

http://khabarone.ir/…/میانسالان-انگلیسی-با-'بحران-سلامتی'-مواجه-شدهاند


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.