تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

عدم حضور دایی در نشست خبری

عدم حضور علی دایی در نشست خبری :: ورزش سه


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی …

http://www.varzesh3.com/news/…/عدم-حضور-علی-دایی-در-نشست-خبری


Images for عدم حضور دایی در نشست خبری


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … گروه ورزشی «تیتریک»، درحالی که قرار بود علی دایی سرمربی تیم نفت تهران
ساعت ۱۷:۳۰ در نشست خبری پیش از دیدار نفت مقابل صبای قم …

http://titre1.com/…/news/…/عدم-حضور-دایی-در-نشست-خبری-پیش-از-دیدار-مقابل- صبای-قم


عدم حضور دایی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل صبای قم – تیتریک


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … سرمربی نفت تهران در نشست خبری پیش از بازی با صبای قم شرکت نمی کند.
http://sport.tv3.ir/news/1182762/عدم-حضور-علی-دایی-در-نشست-خبری


sport.tv3.ir-عدم حضور علی دایی در نشست خبری


طرفداری- علی دایی، سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در نشست خبری دیدار تیمش در
هفته … به علت عدم حضور دایی، کنفرانس خبری مربوط به تیم نفت برگزار نشد.

http://https://www.tarafdari.com/خبر/…/غیبت-دایی-در-نشست-خبری-پیش-از-بازی -صبا-نفت


غیبت دایی در نشست خبری پیش از بازی صبا-نفت | طرفداری


به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی تواند در کنفرانس …

http://jadidtarinha.net/search/?q=عدم+حضور…دایی…نشست+خبری&news…


عدم حضور علی دایی در نشست خبری – مجله جدیدترین ها


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی …

http://jadidtarinha.net/news/…/عدم+حضور+علی+دایی+در+نشست+خبری


عدم حضور علی دایی در نشست خبری


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی …

http://khabarone.ir/news/5313942/عدم-حضور-علی-دایی-در-نشست-خبری


عدم حضور علی دایی در نشست خبری | ورزش سه | خبروان


به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی تواند در کنفرانس …

http://baznashr24.com/search/?q=عدم+حضور…دایی…نشست+خبری&news…


عدم حضور علی دایی در نشست خبری – بازنشر ۲۴


علی دایی که بر اساس برنامه های اعلام شده قرار بود در این نشست خبری حضور داشته و
به پرسش های خبرنگاران پاسخ بگوید، به دلیل تغییر در برنامه ها در این نشست …

http://khabarfarsi.com/u/29770895


Images for عدم حضور دایی در نشست خبری


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … گروه ورزشی «تیتریک»، درحالی که قرار بود علی دایی سرمربی تیم نفت تهران
ساعت ۱۷:۳۰ در نشست خبری پیش از دیدار نفت مقابل صبای قم …

http://titre1.com/…/news/…/عدم-حضور-دایی-در-نشست-خبری-پیش-از-دیدار-مقابل- صبای-قم


عدم حضور دایی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل صبای قم – تیتریک


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … سرمربی نفت تهران در نشست خبری پیش از بازی با صبای قم شرکت نمی کند.
http://sport.tv3.ir/news/1182762/عدم-حضور-علی-دایی-در-نشست-خبری


sport.tv3.ir-عدم حضور علی دایی در نشست خبری


طرفداری- علی دایی، سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در نشست خبری دیدار تیمش در
هفته … به علت عدم حضور دایی، کنفرانس خبری مربوط به تیم نفت برگزار نشد.

http://https://www.tarafdari.com/خبر/…/غیبت-دایی-در-نشست-خبری-پیش-از-بازی -صبا-نفت


غیبت دایی در نشست خبری پیش از بازی صبا-نفت | طرفداری


به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی تواند در کنفرانس …

http://jadidtarinha.net/search/?q=عدم+حضور…دایی…نشست+خبری&news…


عدم حضور علی دایی در نشست خبری – مجله جدیدترین ها


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی …

http://jadidtarinha.net/news/…/عدم+حضور+علی+دایی+در+نشست+خبری


عدم حضور علی دایی در نشست خبری


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی …

http://khabarone.ir/news/5313942/عدم-حضور-علی-دایی-در-نشست-خبری


عدم حضور علی دایی در نشست خبری | ورزش سه | خبروان


به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی تواند در کنفرانس …

http://baznashr24.com/search/?q=عدم+حضور…دایی…نشست+خبری&news…


عدم حضور علی دایی در نشست خبری – بازنشر ۲۴


علی دایی که بر اساس برنامه های اعلام شده قرار بود در این نشست خبری حضور داشته و
به پرسش های خبرنگاران پاسخ بگوید، به دلیل تغییر در برنامه ها در این نشست …

http://khabarfarsi.com/u/29770895


عدم حضور علی دایی در نشست خبری | خبر فارسی


۱۵ دسامبر ۲۰۱۶ … دایی در نشست خبری دیدار صبا و نفت حاضر نشد. به گزارش خبرگزاری فارس از قم،
طبق اطلاع رسانی انجام شده و هماهنگی های صورت گرفته با کادر فنی …

http://khabarfarsi.com/u/29759891


عدم حضور دایی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل صبای قم – تیتریک


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … گروه ورزشی «تیتریک»، درحالی که قرار بود علی دایی سرمربی تیم نفت تهران
ساعت ۱۷:۳۰ در نشست خبری پیش از دیدار نفت مقابل صبای قم …

http://titre1.com/…/news/…/عدم-حضور-دایی-در-نشست-خبری-پیش-از-دیدار-مقابل- صبای-قم


sport.tv3.ir-عدم حضور علی دایی در نشست خبری


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … سرمربی نفت تهران در نشست خبری پیش از بازی با صبای قم شرکت نمی کند.
http://sport.tv3.ir/news/1182762/عدم-حضور-علی-دایی-در-نشست-خبری


عدم حضور علی دایی در نشست خبری | ورزش سه | خبروان


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی …

http://khabarone.ir/news/5313942/عدم-حضور-علی-دایی-در-نشست-خبری


عدم حضور علی دایی در نشست خبری – مجله جدیدترین ها


به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی تواند در کنفرانس …

http://jadidtarinha.net/search/?q=عدم+حضور…دایی…نشست+خبری&news…


عدم حضور علی دایی در نشست خبری – بازنشر ۲۴


به گزارش "ورزش سه"، طبق برنامه اعلام شده قرار بود علی دایی از ساعت 17:30 در جمع
خبرنگاران قمی حضور پیدا کند اما به دلیل تغییر برنامه، او نمی تواند در کنفرانس …

http://baznashr24.com/search/?q=عدم+حضور…دایی…نشست+خبری&news…


غیبت دایی در نشست خبری پیش از بازی صبا-نفت | طرفداری


۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ … طرفداری- علی دایی، سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در نشست خبری دیدار … به علت
عدم حضور دایی، کنفرانس خبری مربوط به تیم نفت برگزار نشد.

http://https://www.tarafdari.com/خبر/…/غیبت-دایی-در-نشست-خبری-پیش-از-بازی -صبا-نفت


عدم حضور علی دایی در نشست خبری | خبر فارسی


علی دایی که بر اساس برنامه های اعلام شده قرار بود در این نشست خبری حضور داشته و
به پرسش های خبرنگاران پاسخ بگوید، به دلیل تغییر در برنامه ها در این نشست …

http://khabarfarsi.com/u/29770895


عدم حضور علی دایی در نشست خبری | خبر فارسی


۱۵ دسامبر ۲۰۱۶ … دایی در نشست خبری دیدار صبا و نفت حاضر نشد. به گزارش خبرگزاری فارس از قم،
طبق اطلاع رسانی انجام شده و هماهنگی های صورت گرفته با کادر فنی …

http://khabarfarsi.com/u/29759891


عدم حضور علی دایی در نشست خبری – Shafaqna


عدم حضور علی دایی در نشست خبری. … مهر ورزشی. حضور علی پروین در تمرین تیم
فوتبال سایپا قبل از بازی با پیکان. – مهر ورزشی. اکبرپور: فایل صوتی آقای لیدر
 …

http://sport.shafaqna.com/FA/0366935


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.