تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

صدور ۵ هزار کارت ملی هوشمند در شهرستان نمین

صدور بیش از ۱۴ هزار کارت هوشمند در شهرستان نمین


۲۶ دسامبر ۲۰۱۶ … فرماندار نمین گفت: از آغار طرح صدور کارت ملی هوشمند در کشور بیش از ۱۴ … جاری
بالغ بر ۵ هزار و ۴۸۱ قطعه کارت ملی هوشمند در شهرستان نمین صادر …

http://www.yjc.ir/…/صدور-بیش-از-14-هزار-کارت-هوشمند-در-شهرستان-نمین


بیش از ۱۴ هزارفقره کارت هوشمند در نمین صادر شد


۲۵ دسامبر ۲۰۱۶ … … نمین گفت:از آغار طرح صدور کارت ملی هوشمند ، بیش از ۱۴ هزار کارت ملی … جاری
بالغ بر ۵ هزار و ۴۸۱ قطعه کارت ملی هوشمند در شهرستان نمین صادر …

http://www.espeli.ir/…/بیش+از+14+هزارفقره++کارت+هوشمند+در++نمین+صادر+شد


۵۰۰۰ نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت کردند


۱۵ ساعت قبل … … آمده امسال به تعداد ۵ هزار نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت … ملی
هوشمند برای ۱۶ هزار نفر در این شهرستان کارت ملی هوشمند صادر شده …

http://https://www.tasnimnews.com/…/5000-نفر-در-شهرستان-نمین-کارت-ملی- هوشمند-دریافت-کردند


صدور بیش از ۱۴ هزار کارت هوشمند در شهرستان نمین – طاها پخش


۶ روز پیش … رماندار نمین گفت: از آغار طرح صدور کارت ملی هوشمند در کشور بیش از ۱۴ … ثبت
احوال شهرستان نمین با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ بر ۵ هزار و …

http://www.tahapakhsh.ir/news/…/صدور-کارت-هوشمند-شهرستان-نمین.html


۵۰۰۰ نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت کردند


۱۵ ساعت قبل … … آمده امسال به تعداد ۵ هزار نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت … زمان آغاز
صدور کارت ملی هوشمند برای ۱۶ هزار نفر در این شهرستان کارت ملی …

http://tnews.ir/news/96bb77171376.html


کارت ملی هوشمند برای ۵۰ درصد جمعیت استان اردبیل صادر شد | خبر …


۵۰۰۰ نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت کردند … شهرستان نمین اظهار
داشت: طبق آخرین گزارشات به دست آمده امسال به تعداد ۵ هزار نفر در شهرستان نمین
کارت …

http://khabarfarsi.com/u/30749054


یک هزار و ۳۸۰ فقره کارت هوشمند در نمین صادر شد – تفسیر نیوز


ملاجعفرلو گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۱۸ نوزاد در شهرستان نمین متولد شده و ۱۲۲
نفر نیز از دنیا … افزون بر سه هزار کارت هوشمند ملی در شهرستان درمیان صادر شد.

http://www.tafsir-news.ir/…/یک+هزار+و+380+فقره+کارت+هوشمند+در+نمین+صادر+ شد


یک هزار و ۳۸۰ فقره کارت هوشمند در نمین صادر شد


۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶ … ملاجعفرلو گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۱۸ نوزاد در شهرستان نمین متولد شده و …
بیش از ۵۲ هزار فقره کارت هوشمند ملی در استان ایلام صادر شده است.

http://baznashr24.com/…/یک+هزار+و+380+فقره+کارت+هوشمند+در+نمین+صادر+شد


بیش از ۱۴ هزارفقره کارت هوشمند در نمین صادر شد – اخبار – ویکی نگار


۲۵ دسامبر ۲۰۱۶ … … احوال شهرستان نمین با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ بر ۵ هزار و ۴۸۱ قطعه کارت
ملی هوشمند در شهرستان نمین صادر شده است گفت: از آغار طرح صدور …

http://www.wikinegar.com/…/بیش-از-14-هزارفقره–کارت-هوشمند-در–نمین-صادر- شد


بیش از ۱۴ هزارفقره کارت هوشمند در نمین صادر شد


۲۵ دسامبر ۲۰۱۶ … … نمین گفت:از آغار طرح صدور کارت ملی هوشمند ، بیش از ۱۴ هزار کارت ملی … جاری
بالغ بر ۵ هزار و ۴۸۱ قطعه کارت ملی هوشمند در شهرستان نمین صادر …

http://www.espeli.ir/…/بیش+از+14+هزارفقره++کارت+هوشمند+در++نمین+صادر+شد


۵۰۰۰ نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت کردند


۱۵ ساعت قبل … … آمده امسال به تعداد ۵ هزار نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت … ملی
هوشمند برای ۱۶ هزار نفر در این شهرستان کارت ملی هوشمند صادر شده …

http://https://www.tasnimnews.com/…/5000-نفر-در-شهرستان-نمین-کارت-ملی- هوشمند-دریافت-کردند


صدور بیش از ۱۴ هزار کارت هوشمند در شهرستان نمین – طاها پخش


۶ روز پیش … رماندار نمین گفت: از آغار طرح صدور کارت ملی هوشمند در کشور بیش از ۱۴ … ثبت
احوال شهرستان نمین با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ بر ۵ هزار و …

http://www.tahapakhsh.ir/news/…/صدور-کارت-هوشمند-شهرستان-نمین.html


۵۰۰۰ نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت کردند


۱۵ ساعت قبل … … آمده امسال به تعداد ۵ هزار نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت … زمان آغاز
صدور کارت ملی هوشمند برای ۱۶ هزار نفر در این شهرستان کارت ملی …

http://tnews.ir/news/96bb77171376.html


کارت ملی هوشمند برای ۵۰ درصد جمعیت استان اردبیل صادر شد | خبر …


۵۰۰۰ نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت کردند … شهرستان نمین اظهار
داشت: طبق آخرین گزارشات به دست آمده امسال به تعداد ۵ هزار نفر در شهرستان نمین
کارت …

http://khabarfarsi.com/u/30749054


حدود ۶۷ هزار کارت هوشمند ملی در استان قم صادر شد | خبر فارسی


۹ ساعت قبل … ۵۰۰۰ نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت کردند … وی افزود: میانگین سن
ازدواج در مردان ۲۶سال و ۵ ماه و میانگین سن ازدواج بانوان در این …

http://khabarfarsi.com/u/30744534


یک هزار و ۳۸۰ فقره کارت هوشمند در نمین صادر شد – تفسیر نیوز


ملاجعفرلو گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۱۸ نوزاد در شهرستان نمین متولد شده و ۱۲۲
نفر نیز از دنیا … افزون بر سه هزار کارت هوشمند ملی در شهرستان درمیان صادر شد.

http://www.tafsir-news.ir/…/یک+هزار+و+380+فقره+کارت+هوشمند+در+نمین+صادر+ شد


یک هزار و ۳۸۰ فقره کارت هوشمند در نمین صادر شد


۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶ … ملاجعفرلو گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۱۸ نوزاد در شهرستان نمین متولد شده و …
بیش از ۵۲ هزار فقره کارت هوشمند ملی در استان ایلام صادر شده است.

http://baznashr24.com/…/یک+هزار+و+380+فقره+کارت+هوشمند+در+نمین+صادر+شد


بیش از ۱۴ هزارفقره کارت هوشمند در نمین صادر شد – اخبار – ویکی نگار


۲۵ دسامبر ۲۰۱۶ … … احوال شهرستان نمین با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ بر ۵ هزار و ۴۸۱ قطعه کارت
ملی هوشمند در شهرستان نمین صادر شده است گفت: از آغار طرح صدور …

http://www.wikinegar.com/…/بیش-از-14-هزارفقره–کارت-هوشمند-در–نمین-صادر- شد


۵۰۰۰ نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت کردند


۱۵ ساعت قبل … … آمده امسال به تعداد ۵ هزار نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت … ملی
هوشمند برای ۱۶ هزار نفر در این شهرستان کارت ملی هوشمند صادر شده …

http://https://www.tasnimnews.com/…/5000-نفر-در-شهرستان-نمین-کارت-ملی- هوشمند-دریافت-کردند


صدور بیش از ۱۴ هزار کارت هوشمند در شهرستان نمین – طاها پخش


۶ روز پیش … رماندار نمین گفت: از آغار طرح صدور کارت ملی هوشمند در کشور بیش از ۱۴ … ثبت
احوال شهرستان نمین با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ بر ۵ هزار و …

http://www.tahapakhsh.ir/news/…/صدور-کارت-هوشمند-شهرستان-نمین.html


۵۰۰۰ نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت کردند


۱۵ ساعت قبل … … آمده امسال به تعداد ۵ هزار نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت … زمان آغاز
صدور کارت ملی هوشمند برای ۱۶ هزار نفر در این شهرستان کارت ملی …

http://tnews.ir/news/96bb77171376.html


کارت ملی هوشمند برای ۵۰ درصد جمعیت استان اردبیل صادر شد | خبر …


۵۰۰۰ نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت کردند … شهرستان نمین اظهار
داشت: طبق آخرین گزارشات به دست آمده امسال به تعداد ۵ هزار نفر در شهرستان نمین
کارت …

http://khabarfarsi.com/u/30749054


حدود ۶۷ هزار کارت هوشمند ملی در استان قم صادر شد | خبر فارسی


۹ ساعت قبل … ۵۰۰۰ نفر در شهرستان نمین کارت ملی هوشمند دریافت کردند … وی افزود: میانگین سن
ازدواج در مردان ۲۶سال و ۵ ماه و میانگین سن ازدواج بانوان در این …

http://khabarfarsi.com/u/30744534


یک هزار و ۳۸۰ فقره کارت هوشمند در نمین صادر شد – تفسیر نیوز


ملاجعفرلو گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۱۸ نوزاد در شهرستان نمین متولد شده و ۱۲۲
نفر نیز از دنیا … افزون بر سه هزار کارت هوشمند ملی در شهرستان درمیان صادر شد.

http://www.tafsir-news.ir/…/یک+هزار+و+380+فقره+کارت+هوشمند+در+نمین+صادر+ شد


یک هزار و ۳۸۰ فقره کارت هوشمند در نمین صادر شد


۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶ … ملاجعفرلو گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۱۸ نوزاد در شهرستان نمین متولد شده و …
بیش از ۵۲ هزار فقره کارت هوشمند ملی در استان ایلام صادر شده است.

http://baznashr24.com/…/یک+هزار+و+380+فقره+کارت+هوشمند+در+نمین+صادر+شد


بیش از ۱۴ هزارفقره کارت هوشمند در نمین صادر شد – اخبار – ویکی نگار


۲۵ دسامبر ۲۰۱۶ … … احوال شهرستان نمین با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ بر ۵ هزار و ۴۸۱ قطعه کارت
ملی هوشمند در شهرستان نمین صادر شده است گفت: از آغار طرح صدور …

http://www.wikinegar.com/…/بیش-از-14-هزارفقره–کارت-هوشمند-در–نمین-صادر- شد


بیش از ۱۴ هزارفقره کارت هوشمند در نمین صادر شد – دانلود فیلم


به گزارش ایرنا، فرهاد عبدالعلی پور یک شنبه در دیدار با کارکنان ثبت احوال
شهرستان نمین با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ بر ۵ هزار و ۴۸۱ قطعه کارت ملی
هوشمند در …

http://www.shabakema.com/news/news/107612


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.