تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

شاعران جوان شهرستانی فضای چندانی برای مطرح شدن ندارند

برگزیده شدن در جشنوارهها نقطه ضعف شده!


۱۳ ژانويه ۲۰۱۶ … در گفتوگو با فارس مطرح شد شعرهای «دورتر» سلیمانی منتشر میشود/ … امیر علی
سلیمانی شاعر جوان کشور در گفتوگو با خبرنگار کتاب و … فضای شعرها عاشقانه
است اما سعی من در این مجموعه بر آن بوده است که از دریچه های تازهای به عشق نگاه کنم. …
تریبونی برای شاعران شهرستانی وجود ندارد و وقتی برای شنیده شدن …

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13941022001340


خبرگزاری تسنیم – برخی از شاعران اجتماعی در «فریاد» ماندهاند …


۲۰ آگوست ۲۰۱۴ … شعر همواره در جامعه ایران به عنوان یکی از اثرگذارترین و اصیلترین هنرها در … حتی در
تاریخ و اجتماع ایران نیز همواره به عنوان یکی از محورهای اساسی مطرح بود؛ این … شاعر
به دلیل ترس از فضای موجود، مسائل اجتماعی را در شعر طنز بیان میکرد. … میتوان
گفت که تولد این گونه شعری فاصله چندانی با پیدایش خود شعر ندارد.

http://www.tasnimnews.com/…/برخی-از-شاعران-اجتماعی-در-فریاد-مانده-اند-سیاه- نمایی-در-دل-واژگان-مشکل-شعر-اجتماعی-امروز


خبرگزاری تسنیم – درد سیستم «فردمحوری» در برنامههای فرهنگی …


۵ نوامبر ۲۰۱۶ … درد سیستم «فردمحوری» در برنامههای فرهنگی/ مدیران انتظار دارند چندماهه فردوسیپور
شویم … علیرضا بهرامی از کارشناسان حوزه شعر و محمدامین اکبری شاعر جوان برگزار
کرد. … جامعه دانست و گفت: «تخصصی شدن گذشت و آدمهای تکساحتی ایجاد شدند. …
شماره یکشنبه فلان روزنامه مطرح را ورق بزنید، از سیاست و اقتصاد و …

http://https://www.tasnimnews.com/…/درد-سیستم-فردمحوری-در-برنامه-های- فرهنگی-مدیران-انتظار-دارند-چندماهه-فردوسی-پور-شویم


شاعران جوان با شتابزدگی از کارهای جدی دور میشوند


۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ … حوزه شعر گرفتار باندبازی شده است/ به شاعران جوان شهرستانی بها نمیدهند …
گردهمآیی شاعران مطرح کشور در سومین ویژه برنامه حریم آهو … شتابزدگی افراد در
صاحب سبک شدن باعث میشود که شاعران جوان به … که شعرهای آمده در آنها کیفیت
چندانی ندارند و هدف خاصی را دنبال نمیکنند. … کسب درآمد میلیونی در فضای تلگرام.

http://www.espeli.ir/…/شاعران+جوان+برای+انجام+کارهای+مهم+از+شتابزدگی+دوری+ کنند


شاعران جوان با شتابزدگی از کارهای جدی دور میشوند


۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ … کسب درآمد میلیونی در فضای تلگرام … گردهمآیی شاعران مطرح کشور در سومین ویژه
برنامه حریم آهو … شتابزدگی افراد در صاحب سبک شدن باعث میشود که شاعران جوان به
… که شعرهای آمده در آنها کیفیت چندانی ندارند و هدف خاصی را دنبال نمیکنند. … حوزه
شعر گرفتار باندبازی شده است/ به شاعران جوان شهرستانی بها نمیدهند.

http://www.espeli.ir/…/شاعران+جوان+با+شتابزدگی+از+کارهای+جدی+دور+میشوند


نویسندگان اثرگذار در راهند گفتوگو با منیژه آرمین دبیر علمی … – دوشنبه


۵ روز پیش … البته نمیتوان منکر این شد که ممیزی نه تنها در ایران، بلکه در تمام کشورهای … موافق
اینکه ادبیات بومی راهی برای جهانی شدن ندارد نیستم. … ادبیات امریکای لاتین در جهان
مطرح شد چراکه برخوردار از ویژگیهای بومی همان منطقه بود. … نه تنها نویسنده و شاعران
بنام، بلکه در فضای دانشگاهی امروز حتی خبر چندانی از استادانی …

http://2shanbe.ir/ExternalPages/?id=49464


شاعر امروز راهی جز چاپ کتاب ندارد – آرتنا


شاعر امروز راهی جز چاپ کتاب ندارد,آرتنا: چاپ کتاب باید در زمانی اتفاق بیفتد که …
ببینید شاعر جوان امروز برای مطرح شدن در جامعه ی ادبی راهی جز شرکت در جشنواره ها و
چاپ کتاب ندارد. … در جامعه ی ادبی شناختی از آن ها و شعر هایشان موجود نیست توفیق
چندانی نمی یابند. … دور شدن از فضای معنوی جنگ شاید مهم ترین دلیل این اتفاق باشد.

http://www.artna.org/fa/news/view/…/شاعر-امروز-راهی-جز-چاپ-کتاب-ندارد


انتقالات ممنوع الفعالیت نیست – ۱۸ – دبلیوخبر


… آیت الله هاشمی رفسنجانی: دنیا تشنه همکاری و سرمایهگذاری در ایران است · ◇
شکایت … ملت ایران بود · ◇ شاعران جوان شهرستانی فضای چندانی برای مطرح شدن
ندارند …

http://wwwkhabar.ir/key/18/انتقالات-ممنوع-الفعالیت-نیست


محمد مرادی نصاری: برای شاعران شهرستانی دور بودن از هیاهوهای پوچ و ژست …


۲۳ جولای ۲۰۱۳ … محمد مرادی نصاری: برای شاعران شهرستانی دور بودن از هیاهوهای پوچ و … با توجه به
شرایط اکثریت ملت ایران و نوع نگاه آنان در دهه ی شصت که … امروز قرار گیرد هرچند
دوبیتی نیز در این سالها در حال احیا شدن است. … شان، بی شک بسیاری از شاعران مطرح
کشور و تقریبا بیشتر آنان یا از دل … بگذارید کمی فضا را عوض کنیم.

http://www.sherane.ir/2012-03-06-20…/2475-2013-07-20-17-21-40.html


خبرگزاری تسنیم – برخی از شاعران اجتماعی در «فریاد» ماندهاند …


۲۰ آگوست ۲۰۱۴ … شعر همواره در جامعه ایران به عنوان یکی از اثرگذارترین و اصیلترین هنرها در … حتی در
تاریخ و اجتماع ایران نیز همواره به عنوان یکی از محورهای اساسی مطرح بود؛ این … شاعر
به دلیل ترس از فضای موجود، مسائل اجتماعی را در شعر طنز بیان میکرد. … میتوان
گفت که تولد این گونه شعری فاصله چندانی با پیدایش خود شعر ندارد.

http://www.tasnimnews.com/…/برخی-از-شاعران-اجتماعی-در-فریاد-مانده-اند-سیاه- نمایی-در-دل-واژگان-مشکل-شعر-اجتماعی-امروز


خبرگزاری تسنیم – درد سیستم «فردمحوری» در برنامههای فرهنگی …


۵ نوامبر ۲۰۱۶ … درد سیستم «فردمحوری» در برنامههای فرهنگی/ مدیران انتظار دارند چندماهه فردوسیپور
شویم … علیرضا بهرامی از کارشناسان حوزه شعر و محمدامین اکبری شاعر جوان برگزار
کرد. … جامعه دانست و گفت: «تخصصی شدن گذشت و آدمهای تکساحتی ایجاد شدند. …
شماره یکشنبه فلان روزنامه مطرح را ورق بزنید، از سیاست و اقتصاد و …

http://https://www.tasnimnews.com/…/درد-سیستم-فردمحوری-در-برنامه-های- فرهنگی-مدیران-انتظار-دارند-چندماهه-فردوسی-پور-شویم


شاعران جوان با شتابزدگی از کارهای جدی دور میشوند


۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ … حوزه شعر گرفتار باندبازی شده است/ به شاعران جوان شهرستانی بها نمیدهند …
گردهمآیی شاعران مطرح کشور در سومین ویژه برنامه حریم آهو … شتابزدگی افراد در
صاحب سبک شدن باعث میشود که شاعران جوان به … که شعرهای آمده در آنها کیفیت
چندانی ندارند و هدف خاصی را دنبال نمیکنند. … کسب درآمد میلیونی در فضای تلگرام.

http://www.espeli.ir/…/شاعران+جوان+برای+انجام+کارهای+مهم+از+شتابزدگی+دوری+ کنند


شاعران جوان با شتابزدگی از کارهای جدی دور میشوند


۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ … کسب درآمد میلیونی در فضای تلگرام … گردهمآیی شاعران مطرح کشور در سومین ویژه
برنامه حریم آهو … شتابزدگی افراد در صاحب سبک شدن باعث میشود که شاعران جوان به
… که شعرهای آمده در آنها کیفیت چندانی ندارند و هدف خاصی را دنبال نمیکنند. … حوزه
شعر گرفتار باندبازی شده است/ به شاعران جوان شهرستانی بها نمیدهند.

http://www.espeli.ir/…/شاعران+جوان+با+شتابزدگی+از+کارهای+جدی+دور+میشوند


نویسندگان اثرگذار در راهند گفتوگو با منیژه آرمین دبیر علمی … – دوشنبه


۵ روز پیش … البته نمیتوان منکر این شد که ممیزی نه تنها در ایران، بلکه در تمام کشورهای … موافق
اینکه ادبیات بومی راهی برای جهانی شدن ندارد نیستم. … ادبیات امریکای لاتین در جهان
مطرح شد چراکه برخوردار از ویژگیهای بومی همان منطقه بود. … نه تنها نویسنده و شاعران
بنام، بلکه در فضای دانشگاهی امروز حتی خبر چندانی از استادانی …

http://2shanbe.ir/ExternalPages/?id=49464


شاعر امروز راهی جز چاپ کتاب ندارد – آرتنا


شاعر امروز راهی جز چاپ کتاب ندارد,آرتنا: چاپ کتاب باید در زمانی اتفاق بیفتد که …
ببینید شاعر جوان امروز برای مطرح شدن در جامعه ی ادبی راهی جز شرکت در جشنواره ها و
چاپ کتاب ندارد. … در جامعه ی ادبی شناختی از آن ها و شعر هایشان موجود نیست توفیق
چندانی نمی یابند. … دور شدن از فضای معنوی جنگ شاید مهم ترین دلیل این اتفاق باشد.

http://www.artna.org/fa/news/view/…/شاعر-امروز-راهی-جز-چاپ-کتاب-ندارد


انتقالات ممنوع الفعالیت نیست – ۱۸ – دبلیوخبر


… آیت الله هاشمی رفسنجانی: دنیا تشنه همکاری و سرمایهگذاری در ایران است · ◇
شکایت … ملت ایران بود · ◇ شاعران جوان شهرستانی فضای چندانی برای مطرح شدن
ندارند …

http://wwwkhabar.ir/key/18/انتقالات-ممنوع-الفعالیت-نیست


محمد مرادی نصاری: برای شاعران شهرستانی دور بودن از هیاهوهای پوچ و ژست …


۲۳ جولای ۲۰۱۳ … محمد مرادی نصاری: برای شاعران شهرستانی دور بودن از هیاهوهای پوچ و … با توجه به
شرایط اکثریت ملت ایران و نوع نگاه آنان در دهه ی شصت که … امروز قرار گیرد هرچند
دوبیتی نیز در این سالها در حال احیا شدن است. … شان، بی شک بسیاری از شاعران مطرح
کشور و تقریبا بیشتر آنان یا از دل … بگذارید کمی فضا را عوض کنیم.

http://www.sherane.ir/2012-03-06-20…/2475-2013-07-20-17-21-40.html


قلمهایی که برای ندیده شدن تراشیده میشوند


۲۷ دسامبر ۲۰۱۰ … سخن از میزان بیتوجهی به استعدادهای جوان نیست که این قصه حدیثی مفصل …
استعدادهای جوان را نمیدهند، گویا این نویسندگان و شاعران غیرمتمرکز در پایتخت … با
هم، سالهاست داستاننویسان جوان غیرمتمرکز را از مطرح شدن و بازداشته است. … چنین
استعدادهایی ندارند که حتی فراهم آوردن امکاناتی نظیر یک فضای و بستر …

http://javanonline.ir/fa/…/قلمهایی-که-برای-ندیده-شدن-تراشیده-میشوند-


خبرگزاری تسنیم – درد سیستم «فردمحوری» در برنامههای فرهنگی …


۵ نوامبر ۲۰۱۶ … درد سیستم «فردمحوری» در برنامههای فرهنگی/ مدیران انتظار دارند چندماهه فردوسیپور
شویم … علیرضا بهرامی از کارشناسان حوزه شعر و محمدامین اکبری شاعر جوان برگزار
کرد. … جامعه دانست و گفت: «تخصصی شدن گذشت و آدمهای تکساحتی ایجاد شدند. …
شماره یکشنبه فلان روزنامه مطرح را ورق بزنید، از سیاست و اقتصاد و …

http://https://www.tasnimnews.com/…/درد-سیستم-فردمحوری-در-برنامه-های- فرهنگی-مدیران-انتظار-دارند-چندماهه-فردوسی-پور-شویم


شاعران جوان با شتابزدگی از کارهای جدی دور میشوند


۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ … حوزه شعر گرفتار باندبازی شده است/ به شاعران جوان شهرستانی بها نمیدهند …
گردهمآیی شاعران مطرح کشور در سومین ویژه برنامه حریم آهو … شتابزدگی افراد در
صاحب سبک شدن باعث میشود که شاعران جوان به … که شعرهای آمده در آنها کیفیت
چندانی ندارند و هدف خاصی را دنبال نمیکنند. … کسب درآمد میلیونی در فضای تلگرام.

http://www.espeli.ir/…/شاعران+جوان+برای+انجام+کارهای+مهم+از+شتابزدگی+دوری+ کنند


شاعران جوان با شتابزدگی از کارهای جدی دور میشوند


۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ … کسب درآمد میلیونی در فضای تلگرام … گردهمآیی شاعران مطرح کشور در سومین ویژه
برنامه حریم آهو … شتابزدگی افراد در صاحب سبک شدن باعث میشود که شاعران جوان به
… که شعرهای آمده در آنها کیفیت چندانی ندارند و هدف خاصی را دنبال نمیکنند. … حوزه
شعر گرفتار باندبازی شده است/ به شاعران جوان شهرستانی بها نمیدهند.

http://www.espeli.ir/…/شاعران+جوان+با+شتابزدگی+از+کارهای+جدی+دور+میشوند


نویسندگان اثرگذار در راهند گفتوگو با منیژه آرمین دبیر علمی … – دوشنبه


۵ روز پیش … البته نمیتوان منکر این شد که ممیزی نه تنها در ایران، بلکه در تمام کشورهای … موافق
اینکه ادبیات بومی راهی برای جهانی شدن ندارد نیستم. … ادبیات امریکای لاتین در جهان
مطرح شد چراکه برخوردار از ویژگیهای بومی همان منطقه بود. … نه تنها نویسنده و شاعران
بنام، بلکه در فضای دانشگاهی امروز حتی خبر چندانی از استادانی …

http://2shanbe.ir/ExternalPages/?id=49464


شاعر امروز راهی جز چاپ کتاب ندارد – آرتنا


شاعر امروز راهی جز چاپ کتاب ندارد,آرتنا: چاپ کتاب باید در زمانی اتفاق بیفتد که …
ببینید شاعر جوان امروز برای مطرح شدن در جامعه ی ادبی راهی جز شرکت در جشنواره ها و
چاپ کتاب ندارد. … در جامعه ی ادبی شناختی از آن ها و شعر هایشان موجود نیست توفیق
چندانی نمی یابند. … دور شدن از فضای معنوی جنگ شاید مهم ترین دلیل این اتفاق باشد.

http://www.artna.org/fa/news/view/…/شاعر-امروز-راهی-جز-چاپ-کتاب-ندارد


انتقالات ممنوع الفعالیت نیست – ۱۸ – دبلیوخبر


… آیت الله هاشمی رفسنجانی: دنیا تشنه همکاری و سرمایهگذاری در ایران است · ◇
شکایت … ملت ایران بود · ◇ شاعران جوان شهرستانی فضای چندانی برای مطرح شدن
ندارند …

http://wwwkhabar.ir/key/18/انتقالات-ممنوع-الفعالیت-نیست


مثلث رشد قیمت در بازار خودرو – ۹۵ – دبلیوخبر


… آیت الله هاشمی رفسنجانی: دنیا تشنه همکاری و سرمایهگذاری در ایران است · ◇
شکایت … ملت ایران بود · ◇ شاعران جوان شهرستانی فضای چندانی برای مطرح شدن
ندارند …

http://wwwkhabar.ir/key/95/مثلث-رشد-قیمت-در-بازار-خودرو


محمد مرادی نصاری: برای شاعران شهرستانی دور بودن از هیاهوهای پوچ و ژست …


۲۳ جولای ۲۰۱۳ … محمد مرادی نصاری: برای شاعران شهرستانی دور بودن از هیاهوهای پوچ و … با توجه به
شرایط اکثریت ملت ایران و نوع نگاه آنان در دهه ی شصت که … امروز قرار گیرد هرچند
دوبیتی نیز در این سالها در حال احیا شدن است. … شان، بی شک بسیاری از شاعران مطرح
کشور و تقریبا بیشتر آنان یا از دل … بگذارید کمی فضا را عوض کنیم.

http://www.sherane.ir/2012-03-06-20…/2475-2013-07-20-17-21-40.html


قلمهایی که برای ندیده شدن تراشیده میشوند


۲۷ دسامبر ۲۰۱۰ … سخن از میزان بیتوجهی به استعدادهای جوان نیست که این قصه حدیثی مفصل …
استعدادهای جوان را نمیدهند، گویا این نویسندگان و شاعران غیرمتمرکز در پایتخت … با
هم، سالهاست داستاننویسان جوان غیرمتمرکز را از مطرح شدن و بازداشته است. … چنین
استعدادهایی ندارند که حتی فراهم آوردن امکاناتی نظیر یک فضای و بستر …

http://javanonline.ir/fa/…/قلمهایی-که-برای-ندیده-شدن-تراشیده-میشوند-


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.