تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر

دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر :: ورزش سه


۳۷ دقیقه قبل … جمعى از پیشکسوتان پرسپولیس امروز با وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کردند.
http://www.varzesh3.com/news/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر


Images for دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر


۸ ساعت قبل … جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس به دیدار وزیر ورزش و جوانان رفتند.
http://https://cup.ir/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر…/172013


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش | کاپ


۶ ساعت قبل … طرفداری- جمعی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس عصر امروز (چهارشنبه) در محل
وزارت ورزش و جوانان حضور یافتند و با مسعود سلطانیفر دیدار کردند.

http://https://www.tarafdari.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر-ورزش


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش | طرفداری


۵ ساعت قبل … تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.
http://www.fardanews.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-سلطانیفر


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با سلطانیفر


۷ ساعت قبل … جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس به دیدار وزیر ورزش و جوانان رفتند. امیر عابدینى،
محمد حسن انصاریفرد، حمید درخشان، ضیا عربشاهى، بهروز …

http://www.arteshesorkh.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر-ورزش/


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش – ارتش سرخ


۶ ساعت قبل … وبسایت رسمی برنامه نود – تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش
و جوانان دیدار کردند.

http://90tv.ir/news/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر-ورزش


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش – وبسایت رسمی برنامه نود


۲۳ دقیقه قبل … جمعى از پیشکسوتان پرسپولیس شب گذشته با وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو
کردند.

http://magito.ir/sports/…/iran…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر – مگیتو


۵ ساعت قبل … در جلسه وزیر ورزش و جوانان با پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس، وی از لزوم توجه به
پیشکسوتان و مشکلات آنان خبر داد.

http://www.bartarinha.ir/…/در-دیدار-وزیر-و-پیشکسوتان-پرسپولیس-چه-گذشت


در دیدار وزیر و پیشکسوتان پرسپولیس چه گذشت؟ – برترین ها


۷ ساعت قبل … تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.
http://https://www.tasnimnews.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-سلطانی- فر


Images for دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر


۸ ساعت قبل … جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس به دیدار وزیر ورزش و جوانان رفتند.
http://https://cup.ir/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر…/172013


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش | کاپ


۶ ساعت قبل … طرفداری- جمعی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس عصر امروز (چهارشنبه) در محل
وزارت ورزش و جوانان حضور یافتند و با مسعود سلطانیفر دیدار کردند.

http://https://www.tarafdari.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر-ورزش


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش | طرفداری


۵ ساعت قبل … تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.
http://www.fardanews.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-سلطانیفر


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با سلطانیفر


۷ ساعت قبل … جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس به دیدار وزیر ورزش و جوانان رفتند. امیر عابدینى،
محمد حسن انصاریفرد، حمید درخشان، ضیا عربشاهى، بهروز …

http://www.arteshesorkh.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر-ورزش/


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش – ارتش سرخ


۶ ساعت قبل … وبسایت رسمی برنامه نود – تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش
و جوانان دیدار کردند.

http://90tv.ir/news/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر-ورزش


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش – وبسایت رسمی برنامه نود


۲۳ دقیقه قبل … جمعى از پیشکسوتان پرسپولیس شب گذشته با وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو
کردند.

http://magito.ir/sports/…/iran…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر – مگیتو


۵ ساعت قبل … در جلسه وزیر ورزش و جوانان با پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس، وی از لزوم توجه به
پیشکسوتان و مشکلات آنان خبر داد.

http://www.bartarinha.ir/…/در-دیدار-وزیر-و-پیشکسوتان-پرسپولیس-چه-گذشت


در دیدار وزیر و پیشکسوتان پرسپولیس چه گذشت؟ – برترین ها


۷ ساعت قبل … تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.
http://https://www.tasnimnews.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-سلطانی- فر


خبرگزاری تسنیم – دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با سلطانیفر


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر. … انتقام پرسپولیس از تراکتور؛ توافق
پنهانی با سروش رفیعی و یک مدافع (پیروزی). – تراکتورسازی …

http://sport.shafaqna.com/FA/0372779


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش | کاپ


۸ ساعت قبل … جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس به دیدار وزیر ورزش و جوانان رفتند.
http://https://cup.ir/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر…/172013


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش | طرفداری


۶ ساعت قبل … طرفداری- جمعی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس عصر امروز (چهارشنبه) در محل
وزارت ورزش و جوانان حضور یافتند و با مسعود سلطانیفر دیدار کردند.

http://https://www.tarafdari.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر-ورزش


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با سلطانیفر


۵ ساعت قبل … تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.
http://www.fardanews.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-سلطانیفر


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش – ارتش سرخ


۷ ساعت قبل … جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس به دیدار وزیر ورزش و جوانان رفتند. امیر عابدینى،
محمد حسن انصاریفرد، حمید درخشان، ضیا عربشاهى، بهروز …

http://www.arteshesorkh.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر-ورزش/


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر ورزش – وبسایت رسمی برنامه نود


۶ ساعت قبل … وبسایت رسمی برنامه نود – تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش
و جوانان دیدار کردند.

http://90tv.ir/news/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر-ورزش


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر – مگیتو


۲۳ دقیقه قبل … جمعى از پیشکسوتان پرسپولیس شب گذشته با وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو
کردند.

http://magito.ir/sports/…/iran…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-وزیر


در دیدار وزیر و پیشکسوتان پرسپولیس چه گذشت؟ – برترین ها


۵ ساعت قبل … در جلسه وزیر ورزش و جوانان با پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس، وی از لزوم توجه به
پیشکسوتان و مشکلات آنان خبر داد.

http://www.bartarinha.ir/…/در-دیدار-وزیر-و-پیشکسوتان-پرسپولیس-چه-گذشت


خبرگزاری تسنیم – دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با سلطانیفر


۷ ساعت قبل … تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.
http://https://www.tasnimnews.com/…/دیدار-پیشکسوتان-پرسپولیس-با-سلطانی- فر


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر – Shafaqna


دیدار پیشکسوتان پرسپولیس با وزیر. … انتقام پرسپولیس از تراکتور؛ توافق
پنهانی با سروش رفیعی و یک مدافع (پیروزی). – تراکتورسازی …

http://sport.shafaqna.com/FA/0372779


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.