تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

            94-12-1gh4750 

دست‌نشان: کار باشگاه نفت دور از انصاف است

دستنشان: کار باشگاه نفت دور از انصاف است :: ورزش سه


۸ دقیقه قبل … سرمربی سابق نفت آبادان گفت: کار باشگاه نفت آبادان در تغییر قرارداد من و
توافقاتی که داشتیم دور از انصاف و معرفت است.

http://www.varzesh3.com/…/دستنشان-کار-باشگاه-نفت-دور-از-انصاف-استدست نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من …


۷ دقیقه قبل … سرمربی سابق نفت آبادان گفت: کار باشگاه نفت آبادان در تغییر قرارداد من و
توافقاتی که داشتیم دور از انصاف و معرفت است.

http://tnews.ir/news/f63577358410.htmlدست نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من …


دست نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با … نادر دست
نشان در … نادر دست نشان از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برکنار شد …، زیرا این …

http://khabarfarsi.com/u/30907603دستنشان: کار باشگاه نفت دور از انصاف است / سرمربی سابق نفت …


سرمربی سابق نفت آبادان گفت: کار باشگاه نفت آبادان در تغییر قرارداد من و
توافقاتی که داشتیم دور از انصاف و معرفت است.

http://porsyar.com/10971894هیات مدیره را یک بار هم در تمرینات و بازی ها ندیدهام؛ هواداران میگویند …


۱۲ دقیقه قبل … سرمربی سابق نفت آبادان گفت: کار باشگاه نفت آبادان در تغییر قرارداد …
دستنشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با …

http://www.farsnews.com/13951015000545در قراردادم بندی وجود دارد که بر سر آن مشکل داریم/ امضای مدیرعامل پای …


۳۵ دقیقه قبل … سرمربی برکنار شده تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: در قرارداد من … دستنشان:
کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با …

http://khabarone.ir/…/در-قراردادم-بندی-وجود-دارد-که-بر-سر-آن-مشکل-داریم-امضای- مدیرعامل-پای-قرارداد-نیستخداداد عزیزی: غیر منطقی است همه اختیارات فوتبال مان را به کی روش بدهیم


۵۰ دقیقه قبل … یادداشتی از مدیری که حامی کارلوس کی روش است/ تاملی بر اداره فوتبال … دست نشان:
کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با …

http://www.ghatreh.com/…/خداداد-عزیزی-غیر-منطقی-است-همه-اختیارات-فوتبال-مان- روشتصمیم جنجالی کی روش در پاسخ برانکو – قطره


۴۵ دقیقه قبل … … خواستیم نه مربی دست نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/
قرارداد من با توافقاتم یکی نیست؛یعنی با ۳۰۰ میلیون کار کردم؟

http://www.ghatreh.com/news/…/تصمیم-جنجالی-روش-پاسخ-برانکوپیشنهاد محصص برای حل اختلاف برانکو و کی روش | رییس کمیته – قطره


۳ ساعت قبل … باید کاری کنیم که کی روش و برانکو با هم صلح کنند. … نه مربی دست نشان: کار
باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با توافقاتم …

http://www.ghatreh.com/news/…/پیشنهاد-محصص-برای-اختلاف-برانکو-روشدست نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من …


۷ دقیقه قبل … سرمربی سابق نفت آبادان گفت: کار باشگاه نفت آبادان در تغییر قرارداد من و
توافقاتی که داشتیم دور از انصاف و معرفت است.

http://tnews.ir/news/f63577358410.htmlدست نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من …


دست نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با … نادر دست
نشان در … نادر دست نشان از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برکنار شد …، زیرا این …

http://khabarfarsi.com/u/30907603دستنشان: کار باشگاه نفت دور از انصاف است / سرمربی سابق نفت …


سرمربی سابق نفت آبادان گفت: کار باشگاه نفت آبادان در تغییر قرارداد من و
توافقاتی که داشتیم دور از انصاف و معرفت است.

http://porsyar.com/10971894هیات مدیره را یک بار هم در تمرینات و بازی ها ندیدهام؛ هواداران میگویند …


۱۲ دقیقه قبل … سرمربی سابق نفت آبادان گفت: کار باشگاه نفت آبادان در تغییر قرارداد …
دستنشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با …

http://www.farsnews.com/13951015000545در قراردادم بندی وجود دارد که بر سر آن مشکل داریم/ امضای مدیرعامل پای …


۳۵ دقیقه قبل … سرمربی برکنار شده تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: در قرارداد من … دستنشان:
کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با …

http://khabarone.ir/…/در-قراردادم-بندی-وجود-دارد-که-بر-سر-آن-مشکل-داریم-امضای- مدیرعامل-پای-قرارداد-نیستخداداد عزیزی: غیر منطقی است همه اختیارات فوتبال مان را به کی روش بدهیم


۵۰ دقیقه قبل … یادداشتی از مدیری که حامی کارلوس کی روش است/ تاملی بر اداره فوتبال … دست نشان:
کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با …

http://www.ghatreh.com/…/خداداد-عزیزی-غیر-منطقی-است-همه-اختیارات-فوتبال-مان- روشتصمیم جنجالی کی روش در پاسخ برانکو – قطره


۴۵ دقیقه قبل … … خواستیم نه مربی دست نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/
قرارداد من با توافقاتم یکی نیست؛یعنی با ۳۰۰ میلیون کار کردم؟

http://www.ghatreh.com/news/…/تصمیم-جنجالی-روش-پاسخ-برانکوپیشنهاد محصص برای حل اختلاف برانکو و کی روش | رییس کمیته – قطره


۳ ساعت قبل … باید کاری کنیم که کی روش و برانکو با هم صلح کنند. … نه مربی دست نشان: کار
باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با توافقاتم …

http://www.ghatreh.com/news/…/پیشنهاد-محصص-برای-اختلاف-برانکو-روشغیبت ۷ ملی پوش پرسپولیس در تمرین این تیم! | ۷ملی پوش های – قطره


۵۵ دقیقه قبل … ملی پوش پرسپولیس به جای تمرین به باشگاه رفت/کامیابی نیا:حرفی ندارم! … دست
نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من …

http://www.ghatreh.com/…/غیبت-ملی-پوش-پرسپولیس-تمرین-این-تیمدست نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من …


دست نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با … نادر دست
نشان در … نادر دست نشان از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برکنار شد …، زیرا این …

http://khabarfarsi.com/u/30907603دستنشان: کار باشگاه نفت دور از انصاف است / سرمربی سابق نفت …


سرمربی سابق نفت آبادان گفت: کار باشگاه نفت آبادان در تغییر قرارداد من و
توافقاتی که داشتیم دور از انصاف و معرفت است.

http://porsyar.com/10971894هیات مدیره را یک بار هم در تمرینات و بازی ها ندیدهام؛ هواداران میگویند …


۱۲ دقیقه قبل … سرمربی سابق نفت آبادان گفت: کار باشگاه نفت آبادان در تغییر قرارداد …
دستنشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با …

http://www.farsnews.com/13951015000545در قراردادم بندی وجود دارد که بر سر آن مشکل داریم/ امضای مدیرعامل پای …


۳۵ دقیقه قبل … سرمربی برکنار شده تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: در قرارداد من … دستنشان:
کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با …

http://khabarone.ir/…/در-قراردادم-بندی-وجود-دارد-که-بر-سر-آن-مشکل-داریم-امضای- مدیرعامل-پای-قرارداد-نیستخداداد عزیزی: غیر منطقی است همه اختیارات فوتبال مان را به کی روش بدهیم


۵۰ دقیقه قبل … یادداشتی از مدیری که حامی کارلوس کی روش است/ تاملی بر اداره فوتبال … دست نشان:
کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با …

http://www.ghatreh.com/…/خداداد-عزیزی-غیر-منطقی-است-همه-اختیارات-فوتبال-مان- روشتصمیم جنجالی کی روش در پاسخ برانکو – قطره


۴۵ دقیقه قبل … … خواستیم نه مربی دست نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/
قرارداد من با توافقاتم یکی نیست؛یعنی با ۳۰۰ میلیون کار کردم؟

http://www.ghatreh.com/news/…/تصمیم-جنجالی-روش-پاسخ-برانکوپیشنهاد محصص برای حل اختلاف برانکو و کی روش | رییس کمیته – قطره


۳ ساعت قبل … باید کاری کنیم که کی روش و برانکو با هم صلح کنند. … نه مربی دست نشان: کار
باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با توافقاتم …

http://www.ghatreh.com/news/…/پیشنهاد-محصص-برای-اختلاف-برانکو-روشغیبت ۷ ملی پوش پرسپولیس در تمرین این تیم! | ۷ملی پوش های – قطره


۵۵ دقیقه قبل … ملی پوش پرسپولیس به جای تمرین به باشگاه رفت/کامیابی نیا:حرفی ندارم! … دست
نشان: کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من …

http://www.ghatreh.com/…/غیبت-ملی-پوش-پرسپولیس-تمرین-این-تیمذوب آهن و خرید یک میلیاردی! | بازیکن تیم الانصار لبنان – قطره


۳ ساعت قبل … بازیکن تیم الانصار لبنان با مسئولان باشگاه ذوب آهن به توافق رسید … دست نشان:
کار باشگاه نفت آبادان دور از انصاف و معرفت است/قرارداد من با …

http://www.ghatreh.com/news/nn35390491/ذوب-آهن-خرید-میلیاردیتعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.