تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

در تحقیقی بر روی بذر کنجد معلوم شد پیشرفت «جوانه زنی بذر» با میدان مغناطیسی

سینا – بهبود «جوانهزنی بذر» با میدان مغناطیسی – صاحبخبر


۲۲ دقیقه قبل … RSS · جستجوی پیشرفته · دربارهٔ صاحبخبر · ارتباط با ما · عضویت در خبرنامه ·
چهارشنبه ۲۲ دی … در پژوهشی بر روی بذر کنجد مشخص شد … نتایج این تحقیق نشان
داد که هرچند میدانهای مغناطیسی اثر معنیداری بر درصد جوانهزنی نهایی … اثر میدانهای
مغناطیسی بر جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L).

http://sahebkhabar.ir/news/…/بهبود-جوانه-زنی-بذر-با-میدان-مغناطیسی


مقاله تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر گیاه (Trigonella …


مقاله تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر گیاه (Trigonella foenum), در
دومین … با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در زندگی بشر و پیشرفت تکنولوژی گیاهی
… جمله شنبلیله را در زندگی امروز نشان می دهد، تحقیقی در مورد اثر شدت میدان
مغناطیسی ۱۰ … و این میدان ها در مدت زمان اعمال ۲ ساعت اثر کاهشی بر روی اکثر
پارامترهای ذکر شده …

http://www.civilica.com/Paper-SEEDTECH02-SEEDTECH02_147=تاثیر-اعمال- میدان-مغناطیسی-بر-جوانه-زنی-بذر-گیاه-Trigonella-foenum.html


تاثير شدت و زمان هاي مختلف ميدان مغناطيسي بر رفتار جوانه زني و رشد …


شدت ميدان مغناطيسي شامل قراردادن بذرها در معرض ميدان هاي مغناطيسي ثابت ۵۰، …
بنابراين، آزمايش با تعداد ۱۱ تيمار در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تكرار انجام
شد.

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=169239


ارزیابی تأثیر پرایمینگ بذر و تاریخ های کاشت مختلف بر رشد و …


۷ فوریه ۲۰۱۲ … این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان(شاهرود) در سال ۱۳۸۹ به … در بین
تیمارهای پرایمینگ، تیمار اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ با عملکرد دانه …
تثبیت حافظه ناشی ازقرار گیری در معرض میدان مغناطیسی موش نر نژاد ویستار ….
بررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در …

http://damghaniau.ac.ir/?part=article&inc=article&id=89


ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; و ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ر&#۶۵۲۳۵;


&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;. &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ت. &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۲۵۸;. ز&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۶;ر &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۶;ـ&#۶۵۱۹۴;م. (. Triticum aestivum L. ) رﻗـﻢ.
&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ز، آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۶; در آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ورزي دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;دو&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴; در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل. ۱۳۸۹٫ ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;
… &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۶;ر و &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ه، ا&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸; ژ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; روي &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;. و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴; …. &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;ـ&#۶۵۱۶۶;د&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶;. &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;ار ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;
. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت د&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;. ۱۰۰٫ &#۶۵۱۷۵;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; در. دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;زك &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ف &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;ـ&#۶۵۱۶۸;. &#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۶۶;ي آ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶;
 …

http://https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/…/14905/2606


سرعت رشد گیاه – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته


اثر آبیاری مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه ذرت ) )Zea mays …
میدان مغناطیسی بر جوان هزنی و استقرار بذرهای ذرت رقم ماکسیما، دو آزمایشجداگانه در
… این آزمایش در محیط کنترل شده به منظور بررسی درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی،
طول … ۷۹-۱۳۷۸ تحقیقی روی ۱۳ هیبرید ذرت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با
سه …

http://www.virascience.com/search/?q=سرعت%20رشد%20گیاه…7


magiran.com: نشريه پژوهشهاي زراعي ايران،


۲۳ آگوست ۲۰۱۲ … Iranian Journal of Field Crops Research … بررسي خصوصيات جوانه زني گل ختمي (
Althea officinalis L.) … اثر ميدان مغناطيسي و مويان كاتيوني فريگيت در كارايي علف
كش ….. تاثير تيمار كردن بذر با پلي اتيلن گلايكول و رژيم هاي آبياري بر … مطالعه
پارامترهاي پايداري بر روي ژنوتيپ هاي اليت جو در اقليم سرد …

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4014&Number=25


&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;ژ&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴;. &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;ورت دارد. در &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; روي &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ت ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ي
ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; ار&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; و …… ا&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;ات &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۶;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; و&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۹۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۰;. &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸;. ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴;
آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۷۶;ز و در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ه …… داراي &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ورزي &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;دي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۰۶; و &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۰;
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف در ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;ت ….. &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;د و&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ردار &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.

http://iau-saveh.ac.ir/Files/Content/fullpapers1.pdf


دنیای اصلاح نباتات


۲۹ مه ۲۰۱۲ … اعمال میدان مغناطیسی باعث تغییر خواص فیزیکی آب و در ادامه سهولت انحلال … با
مغناطیسی کردن بذر امکان کاهش ۵۰-۳۰ درصدی در مصرف بذر و زودتر سبز … ج:
افزایش راندمان سمپاشی(ذرات آب مغناطیسی گرد شده و برپشت و روی برگ می نشیند)
… بذور مغناطیسی شده همراه با آبیاری مغناطیسی جوانه زنی را در گندم ۲۰% در …

http://enayatabdollahi.persianblog.ir/


مقاله تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر گیاه (Trigonella …


مقاله تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر گیاه (Trigonella foenum), در
دومین … با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در زندگی بشر و پیشرفت تکنولوژی گیاهی
… جمله شنبلیله را در زندگی امروز نشان می دهد، تحقیقی در مورد اثر شدت میدان
مغناطیسی ۱۰ … و این میدان ها در مدت زمان اعمال ۲ ساعت اثر کاهشی بر روی اکثر
پارامترهای ذکر شده …

http://www.civilica.com/Paper-SEEDTECH02-SEEDTECH02_147=تاثیر-اعمال- میدان-مغناطیسی-بر-جوانه-زنی-بذر-گیاه-Trigonella-foenum.html


تاثير شدت و زمان هاي مختلف ميدان مغناطيسي بر رفتار جوانه زني و رشد …


شدت ميدان مغناطيسي شامل قراردادن بذرها در معرض ميدان هاي مغناطيسي ثابت ۵۰، …
بنابراين، آزمايش با تعداد ۱۱ تيمار در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تكرار انجام
شد.

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=169239


ارزیابی تأثیر پرایمینگ بذر و تاریخ های کاشت مختلف بر رشد و …


۷ فوریه ۲۰۱۲ … این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان(شاهرود) در سال ۱۳۸۹ به … در بین
تیمارهای پرایمینگ، تیمار اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ با عملکرد دانه …
تثبیت حافظه ناشی ازقرار گیری در معرض میدان مغناطیسی موش نر نژاد ویستار ….
بررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در …

http://damghaniau.ac.ir/?part=article&inc=article&id=89


ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; و ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ر&#۶۵۲۳۵;


&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;. &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ت. &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۲۵۸;. ز&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۶;ر &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۶;ـ&#۶۵۱۹۴;م. (. Triticum aestivum L. ) رﻗـﻢ.
&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ز، آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۶; در آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ورزي دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;دو&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴; در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل. ۱۳۸۹٫ ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;
… &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۶;ر و &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ه، ا&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸; ژ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; روي &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;. و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴; …. &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;ـ&#۶۵۱۶۶;د&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶;. &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;ار ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;
. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت د&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;. ۱۰۰٫ &#۶۵۱۷۵;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; در. دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;زك &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ف &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;ـ&#۶۵۱۶۸;. &#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۶۶;ي آ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶;
 …

http://https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/…/14905/2606


سرعت رشد گیاه – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته


اثر آبیاری مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه ذرت ) )Zea mays …
میدان مغناطیسی بر جوان هزنی و استقرار بذرهای ذرت رقم ماکسیما، دو آزمایشجداگانه در
… این آزمایش در محیط کنترل شده به منظور بررسی درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی،
طول … ۷۹-۱۳۷۸ تحقیقی روی ۱۳ هیبرید ذرت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با
سه …

http://www.virascience.com/search/?q=سرعت%20رشد%20گیاه…7


magiran.com: نشريه پژوهشهاي زراعي ايران،


۲۳ آگوست ۲۰۱۲ … Iranian Journal of Field Crops Research … بررسي خصوصيات جوانه زني گل ختمي (
Althea officinalis L.) … اثر ميدان مغناطيسي و مويان كاتيوني فريگيت در كارايي علف
كش ….. تاثير تيمار كردن بذر با پلي اتيلن گلايكول و رژيم هاي آبياري بر … مطالعه
پارامترهاي پايداري بر روي ژنوتيپ هاي اليت جو در اقليم سرد …

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4014&Number=25


&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;ژ&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴;. &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;ورت دارد. در &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; روي &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ت ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ي
ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; ار&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; و …… ا&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;ات &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۶;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; و&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۹۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۰;. &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸;. ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴;
آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۷۶;ز و در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ه …… داراي &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ورزي &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;دي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۰۶; و &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۰;
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف در ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;ت ….. &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;د و&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ردار &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.

http://iau-saveh.ac.ir/Files/Content/fullpapers1.pdf


دنیای اصلاح نباتات


۲۹ مه ۲۰۱۲ … اعمال میدان مغناطیسی باعث تغییر خواص فیزیکی آب و در ادامه سهولت انحلال … با
مغناطیسی کردن بذر امکان کاهش ۵۰-۳۰ درصدی در مصرف بذر و زودتر سبز … ج:
افزایش راندمان سمپاشی(ذرات آب مغناطیسی گرد شده و برپشت و روی برگ می نشیند)
… بذور مغناطیسی شده همراه با آبیاری مغناطیسی جوانه زنی را در گندم ۲۰% در …

http://enayatabdollahi.persianblog.ir/


بهمن ۱۳۹۰ – وبلاگ رشته ی کشاورزی پیام نور لامرد


کنجد گیاهی است یکساله با ارتفاع حدود یک متر که قسمت انتهایی ساقه آن …. معمولاً
لکههای خورشیدی به علت افزایش میزان میدان مغناطیسی یک منطقه از … که مسئول
تحقیق بر روی فعالیتهای خورشیدی است تجهیزات بسیار پیشرفتهای ….. گياه تله
يک گياه دروغين است که سبب تحريک بذر گل جاليز براي جوانه زني شده ولي اجازه
اتصال و …

http://alipoornoorabad.blogfa.com/1390/11


تاثير شدت و زمان هاي مختلف ميدان مغناطيسي بر رفتار جوانه زني و رشد …


شدت ميدان مغناطيسي شامل قراردادن بذرها در معرض ميدان هاي مغناطيسي ثابت ۵۰، …
بنابراين، آزمايش با تعداد ۱۱ تيمار در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تكرار انجام
شد.

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=169239


ارزیابی تأثیر پرایمینگ بذر و تاریخ های کاشت مختلف بر رشد و …


۷ فوریه ۲۰۱۲ … این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان(شاهرود) در سال ۱۳۸۹ به … در بین
تیمارهای پرایمینگ، تیمار اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ با عملکرد دانه …
تثبیت حافظه ناشی ازقرار گیری در معرض میدان مغناطیسی موش نر نژاد ویستار ….
بررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در …

http://damghaniau.ac.ir/?part=article&inc=article&id=89


ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; و ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ر&#۶۵۲۳۵;


&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;. &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ت. &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۲۵۸;. ز&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۶;ر &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۶;ـ&#۶۵۱۹۴;م. (. Triticum aestivum L. ) رﻗـﻢ.
&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ز، آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۶; در آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ورزي دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;دو&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴; در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل. ۱۳۸۹٫ ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;
… &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۶;ر و &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ه، ا&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸; ژ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; روي &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;. و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴; …. &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;ـ&#۶۵۱۶۶;د&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶;. &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;ار ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;
. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت د&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;. ۱۰۰٫ &#۶۵۱۷۵;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; در. دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;زك &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ف &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;ـ&#۶۵۱۶۸;. &#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۶۶;ي آ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶;
 …

http://https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/…/14905/2606


سرعت رشد گیاه – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته


اثر آبیاری مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه ذرت ) )Zea mays …
میدان مغناطیسی بر جوان هزنی و استقرار بذرهای ذرت رقم ماکسیما، دو آزمایشجداگانه در
… این آزمایش در محیط کنترل شده به منظور بررسی درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی،
طول … ۷۹-۱۳۷۸ تحقیقی روی ۱۳ هیبرید ذرت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با
سه …

http://www.virascience.com/search/?q=سرعت%20رشد%20گیاه…7


magiran.com: نشريه پژوهشهاي زراعي ايران،


۲۳ آگوست ۲۰۱۲ … Iranian Journal of Field Crops Research … بررسي خصوصيات جوانه زني گل ختمي (
Althea officinalis L.) … اثر ميدان مغناطيسي و مويان كاتيوني فريگيت در كارايي علف
كش ….. تاثير تيمار كردن بذر با پلي اتيلن گلايكول و رژيم هاي آبياري بر … مطالعه
پارامترهاي پايداري بر روي ژنوتيپ هاي اليت جو در اقليم سرد …

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4014&Number=25


&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;ژ&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴;. &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;ورت دارد. در &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; روي &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ت ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ي
ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; ار&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; و …… ا&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;ات &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۶;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; و&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۹۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۰;. &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸;. ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴;
آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۷۶;ز و در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ه …… داراي &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ورزي &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;دي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۰۶; و &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۰;
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف در ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;ت ….. &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;د و&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ردار &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.

http://iau-saveh.ac.ir/Files/Content/fullpapers1.pdf


دنیای اصلاح نباتات


۲۹ مه ۲۰۱۲ … اعمال میدان مغناطیسی باعث تغییر خواص فیزیکی آب و در ادامه سهولت انحلال … با
مغناطیسی کردن بذر امکان کاهش ۵۰-۳۰ درصدی در مصرف بذر و زودتر سبز … ج:
افزایش راندمان سمپاشی(ذرات آب مغناطیسی گرد شده و برپشت و روی برگ می نشیند)
… بذور مغناطیسی شده همراه با آبیاری مغناطیسی جوانه زنی را در گندم ۲۰% در …

http://enayatabdollahi.persianblog.ir/


بهمن ۱۳۹۰ – وبلاگ رشته ی کشاورزی پیام نور لامرد


کنجد گیاهی است یکساله با ارتفاع حدود یک متر که قسمت انتهایی ساقه آن …. معمولاً
لکههای خورشیدی به علت افزایش میزان میدان مغناطیسی یک منطقه از … که مسئول
تحقیق بر روی فعالیتهای خورشیدی است تجهیزات بسیار پیشرفتهای ….. گياه تله
يک گياه دروغين است که سبب تحريک بذر گل جاليز براي جوانه زني شده ولي اجازه
اتصال و …

http://alipoornoorabad.blogfa.com/1390/11


۷ – مرکز جهاد کشاورزی آیت آله آملی سورک


زیرا به تحقیق شنیدم که خداوند عز و جل به دنبال ذکر یاد شده فرمود پس آن کسانی که
به عزم … شته انار با نام علمی Aphis punicae عمومی ترین آفت درختان انار محسوب شده
و در …. سانتی گراد نگه می دارند و بدین ترتیب عمل جوانه زنی و سبز شدن تسریع می
شود. … آن وقت روی بذر را با یک لایه نازک خاک نرم می پوشانند وبلافاصله با آب پاش …

http://sourakamol.ir/page/7


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.