تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

جوشکاری لیزری فلزات | فیلم


جوشکاری لیزری فلزات
جوشکاری لیزری تعادلی بین گرمایش و سرمایش در یک حجم مشخص از یک یا دو ماده جامد است که منجر به تشکیل ماده مذاب و انجماد آن می شود. مشخصه جوشکاری لیزری ایجاد ناحیه مذاب مایع بوسیله جذب شدّ ت اشعه است که این اجازه رشد و گسترش حوضچه مذاب به درون ناحیه فصل مشترک جامد را داده و در نتیجه یک اتصال پیوسته میان اجزایی که متصل خواهند شد ایجاد می شود. اتصالات ناموفق زمانیکه ناحیه مذاب خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد و یا اگر تبخیر ماده پیش از حد باشد، اتفاق می افتد. کیفیت جوش متناسب با تبخیر عناصر آلیاژی ، گرادیان حرارتی اعمالی که منجر به ترک انجماد می شود تحلیل می شود. عدم تعادل در حجم و مقیاس ناحیه جوش منجر به ایجاد تخلخل می شود. دستیابی به تعادل بین گرمای ورودی و خروجی به جذب ثابت تابش لیزر و  توزیع یکنواخت گرما در قطعه کاری بستگی دارد. مسیر تابش لیزر به درون قطعه معمولاً بوسیله تجمع گازهای داغ در نقطه تمرکز لیزر مختل می شود. در شرایط خاص این گاز داغ به یک ابر پلاسما تبدیل می شود که شدیداً بر باریکه لیزر اثر گذاشته و آنرا جذب و پخش می کند. اولین مراحل تحقیق در جوشکاری لیزری، مشخص کردن پارامترهای مؤثر بر تعادل بین گرمایش و سرمایش و منطقه جوش و مذاب و جامد و تکرارپذیری جوش لیزری و توسعه روش های کنترل این پارامترها است.

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.