تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۱۸ آذر

Images for جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس 18 آذر


۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه …
یادگیری برتر. ۱۷:۵۰٫ سیمای کشاورزی (تکرار. ۱۸:۱۵٫ سرپناه (تکرار.

http://www.yjc.ir/…/جدول-پخش-برنامه-های-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-3-آذر


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۳ آذر


۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:۱۵٫
سرپناه (تکرار. ۱۸:۴۵٫ گوهر دریا. ۱۹:۴۵٫ اخبار استان. ۲۰:۰۰٫

http://www.yjc.ir/…/جدول-پخش-برنامه-های-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-2-آذر


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۲ آذر


۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:۲۰٫
زیتون (تکرار). ۱۸:۴۵٫ گوهر دریا. ۱۹:۴۵٫ اخبار استان. ۲۰:۰۰٫

http://www.yjc.ir/…/جدول-پخش-برنامه-های-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-8-آذر


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۸ آذر


Skip to Content صدا وسیمای خلیج فارس. سهشنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۵ … جدول پخش هفتگی
تلویزیون …. تا آسمان(ویژه برنامه اذان مغرب) ۱۷:۰۰ … زیتون (تکرار) ۱۸:۴۵٫

http://khalijefars.irib.ir/جدول-پخش-هفتگی1


جدول پخش هفتگی – صدا وسیمای خلیج فارس


… خلیج فارس. سهشنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۵ … سیمای خلیج فارس برنامه ای با عنوان آب ضربان
زندگی. … «بچه های ساحل » برنامه ای تلویزیونی ویژه کودکان. … دوشنبه|ساعت:۱۸:۳۵
… صدا و سیمای مرکز خلیج فارس شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۵ ۰۹:۲۶ … جدول پخش هفتگی سیما …

http://khalijefars.irib.ir/tv


تلویزیون – صدا وسیمای خلیج فارس


سیمای خلیج فارس برنامه فردای روشن را با هدف بیان فعالیتهای نهضت سواد آموزی در
استان هرمزگان در قالب مصاحبه با افراد بی سواد و خانواده آنها و معرفی چهره های موفق.

http://khalijefars.irib.ir/


صدا وسیمای خلیج فارس: صفحه اصلی


۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه تلویزیونی صدا و سیما, خلیج فارس, جدول پخش جدول پخش برنامه های
… جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:
۴۵٫ گوهر دریا, ۱۹:۴۵٫ اخبار استان, ۲۰:۰۰٫ گفتگوی خبری, ۲۰:۱۵٫

http://www.tahapakhsh.ir/…/جدول-پخش-برنامه-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-آذر. html


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۳ آذر – طاها پخش


۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه تلویزیونی صدا و سیما, جدول پخش, خلیج فارس مرکز خلیج فارس آذر
جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … برنامه
اذان مغرب, ۱۷:۰۰٫ یادگیری برتر, ۱۷:۵۰٫ فردای ورزش, ۱۸:۱۵٫

http://www.tahapakhsh.ir/…/جدول-پخش-برنامه-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-آذر. html


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۱ آذر – طاها پخش


۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه تلویزیونی صدا و سیما, خلیج فارس, جدول پخش جدول پخش برنامه های
… جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:
۱۵٫ سرپناه (تکرار, ۱۸:۴۵٫ گوهر دریا, ۱۹:۴۵٫ اخبار استان, ۲۰:۰۰٫

http://www.tahapakhsh.ir/…/جدول-پخش-برنامه-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-آذر. html


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۳ آذر


۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه …
یادگیری برتر. ۱۷:۵۰٫ سیمای کشاورزی (تکرار. ۱۸:۱۵٫ سرپناه (تکرار.

http://www.yjc.ir/…/جدول-پخش-برنامه-های-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-3-آذر


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۲ آذر


۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:۱۵٫
سرپناه (تکرار. ۱۸:۴۵٫ گوهر دریا. ۱۹:۴۵٫ اخبار استان. ۲۰:۰۰٫

http://www.yjc.ir/…/جدول-پخش-برنامه-های-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-2-آذر


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۸ آذر


۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:۲۰٫
زیتون (تکرار). ۱۸:۴۵٫ گوهر دریا. ۱۹:۴۵٫ اخبار استان. ۲۰:۰۰٫

http://www.yjc.ir/…/جدول-پخش-برنامه-های-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-8-آذر


جدول پخش هفتگی – صدا وسیمای خلیج فارس


Skip to Content صدا وسیمای خلیج فارس. سهشنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۵ … جدول پخش هفتگی
تلویزیون …. تا آسمان(ویژه برنامه اذان مغرب) ۱۷:۰۰ … زیتون (تکرار) ۱۸:۴۵٫

http://khalijefars.irib.ir/جدول-پخش-هفتگی1


تلویزیون – صدا وسیمای خلیج فارس


… خلیج فارس. سهشنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۵ … سیمای خلیج فارس برنامه ای با عنوان آب ضربان
زندگی. … «بچه های ساحل » برنامه ای تلویزیونی ویژه کودکان. … دوشنبه|ساعت:۱۸:۳۵
… صدا و سیمای مرکز خلیج فارس شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۵ ۰۹:۲۶ … جدول پخش هفتگی سیما …

http://khalijefars.irib.ir/tv


صدا وسیمای خلیج فارس: صفحه اصلی


سیمای خلیج فارس برنامه فردای روشن را با هدف بیان فعالیتهای نهضت سواد آموزی در
استان هرمزگان در قالب مصاحبه با افراد بی سواد و خانواده آنها و معرفی چهره های موفق.

http://khalijefars.irib.ir/


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۳ آذر – طاها پخش


۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه تلویزیونی صدا و سیما, خلیج فارس, جدول پخش جدول پخش برنامه های
… جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:
۴۵٫ گوهر دریا, ۱۹:۴۵٫ اخبار استان, ۲۰:۰۰٫ گفتگوی خبری, ۲۰:۱۵٫

http://www.tahapakhsh.ir/…/جدول-پخش-برنامه-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-آذر. html


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۱ آذر – طاها پخش


۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه تلویزیونی صدا و سیما, جدول پخش, خلیج فارس مرکز خلیج فارس آذر
جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … برنامه
اذان مغرب, ۱۷:۰۰٫ یادگیری برتر, ۱۷:۵۰٫ فردای ورزش, ۱۸:۱۵٫

http://www.tahapakhsh.ir/…/جدول-پخش-برنامه-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-آذر. html


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۲ آذر – طاها پخش


۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه تلویزیونی صدا و سیما, خلیج فارس, جدول پخش جدول پخش برنامه های
… جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:
۱۵٫ سرپناه (تکرار, ۱۸:۴۵٫ گوهر دریا, ۱۹:۴۵٫ اخبار استان, ۲۰:۰۰٫

http://www.tahapakhsh.ir/…/جدول-پخش-برنامه-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-آذر. html


جدول پخش هفتگی – صدا وسیمای خلیج فارس


Skip to Content صدا وسیمای خلیج فارس. سهشنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۵ … جدول پخش هفتگی
تلویزیون …. تا آسمان(ویژه برنامه اذان مغرب) ۱۷:۰۰ … زیتون (تکرار) ۱۸:۴۵٫

http://khalijefars.irib.ir/جدول-پخش-هفتگی1


تلویزیون – صدا وسیمای خلیج فارس


… خلیج فارس. سهشنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۵ … سیمای خلیج فارس برنامه ای با عنوان آب ضربان
زندگی. … «بچه های ساحل » برنامه ای تلویزیونی ویژه کودکان. … دوشنبه|ساعت:۱۸:۳۵
… صدا و سیمای مرکز خلیج فارس شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۵ ۰۹:۲۶ … جدول پخش هفتگی سیما …

http://khalijefars.irib.ir/tv


صدا وسیمای خلیج فارس: صفحه اصلی


سیمای خلیج فارس برنامه فردای روشن را با هدف بیان فعالیتهای نهضت سواد آموزی در
استان هرمزگان در قالب مصاحبه با افراد بی سواد و خانواده آنها و معرفی چهره های موفق.

http://khalijefars.irib.ir/


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۲ آذر


۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:۱۵٫
سرپناه (تکرار. ۱۸:۴۵٫ گوهر دریا. ۱۹:۴۵٫ اخبار استان. ۲۰:۰۰٫

http://www.yjc.ir/…/جدول-پخش-برنامه-های-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-2-آذر


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۸ آذر


۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:۲۰٫
زیتون (تکرار). ۱۸:۴۵٫ گوهر دریا. ۱۹:۴۵٫ اخبار استان. ۲۰:۰۰٫

http://www.yjc.ir/…/جدول-پخش-برنامه-های-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-8-آذر


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۳ آذر – طاها پخش


۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه تلویزیونی صدا و سیما, خلیج فارس, جدول پخش جدول پخش برنامه های
… جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:
۴۵٫ گوهر دریا, ۱۹:۴۵٫ اخبار استان, ۲۰:۰۰٫ گفتگوی خبری, ۲۰:۱۵٫

http://www.tahapakhsh.ir/…/جدول-پخش-برنامه-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-آذر. html


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۱ آذر – طاها پخش


۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه تلویزیونی صدا و سیما, جدول پخش, خلیج فارس مرکز خلیج فارس آذر
جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … برنامه
اذان مغرب, ۱۷:۰۰٫ یادگیری برتر, ۱۷:۵۰٫ فردای ورزش, ۱۸:۱۵٫

http://www.tahapakhsh.ir/…/جدول-پخش-برنامه-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-آذر. html


جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۲ آذر – طاها پخش


۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامه تلویزیونی صدا و سیما, خلیج فارس, جدول پخش جدول پخش برنامه های
… جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه … ۱۸:
۱۵٫ سرپناه (تکرار, ۱۸:۴۵٫ گوهر دریا, ۱۹:۴۵٫ اخبار استان, ۲۰:۰۰٫

http://www.tahapakhsh.ir/…/جدول-پخش-برنامه-تلویزیونی-مرکز-خلیج-فارس-آذر. html


جدول پخش برنامههای تلویزیونی مرکز خلیج فارس ۱ آذر | باشگاه …


۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ … جدول پخش برنامههای تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در … تا آسمان(ویژه
برنامه اذان مغرب. ۱۷:۰۰٫ یادگیری برتر. ۱۷:۵۰٫ فردای ورزش. ۱۸:۱۵٫

http://khabarone.ir/news/4851597


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.