تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

تحقق مطالبه ولی امر مسلمین جهان برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن مجید لازم می باشد/ ۵ هزار حافظ تا ۱۴۰۴ تربیت می کنیم

تربیت ۱۰ میلیون حافظ هنوز در مرحله ابراز امیدواری است


۵ نوامبر ۲۰۱۵ … پیگیری تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن پس از پنج سال- ۱ … حدود ۵ سال از این موضوع
میگذرد و لازم است نمود عینی این فرمایشات در جامعه قرآنی کشور قابل مشاهده باشد. …
سازمان این بود که باید برای امر حفظ در خود تعهد ایجاد و هدفگذاری کنیم. … این
وزارتخانه برای تحقق مطالبه مقام معظم رهبری در تربیت ۱۰ میلیون حافظ عزم …

http://https://www.tasnimnews.com/…/تربیت-10-میلیون-حافظ-هنوز-در-مرحله- ابراز-امیدواری-است


فرمان تربيت ۱۰ ميليون حافظ خون جديدی در رگهای جامعه قرآنی به جريان …


در پاسخ به این سؤال چند نکته قابل تأمل می باشد: … نماز خواندن بر مسلم لازم نباشد!!
…. توپچی بيان كرد: بايد برای به ثمر رسيدن تربيت ۱۰ ميليون حافظ قرآن كريم در
… راهاندازی ۱۰ هزار مدرسه قرآنی شده و اين حركت كار بسيار بزرگ و ارزشمندی است، اما …
داشتههايمان بسنده كنيم و بايد در اين راه تلاش و كوشش كنيم تا بيشتر بتوانيم آيات
 …

http://quran.porsemani.ir/…/فرمان-تربيت-10-ميليون-حافظ-خون-جديدی-در-رگهای- جامعه-قرآنی-به-جريان-انداخت


لبیکگوی «تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن» شدم – IQNA


۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ … گروه فعالیتهای قرآنی: تا دو سه سال قبل با آمدن نامش، بیشتر صوت زیبا و … حافظ
کل قرآن بودن و حائز رتبه مسابقات دوره سی و هشتم را هم به نامش ضمیمه کنیم. … از سال
گذشته شروع به حفظ قرآن کرده است و امسال برای اولین بار در رشته … و گفتند که
باید ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم داشته باشیم، از همان موقع جرقه رفتن …

http://iqna.ir/fa/news/…/لبیکگوی-تربیت-۱۰-میلیون-حافظ-قرآن-شدم


نیوزهاب – شورای توسعه فرهنگ قرآنی


اسدی خاطرنشان کرد: نخستین دوره تربیت مربی تفسیر قرآن کریم بهصورت … که به
صورت جزئی و مشخص در قالب نمونههایی از آیات قرآن به این امر بپردازد. … است درحالی
که برخی مسوولان فکر می کنند انجام چنین کارهایی هزینه بر است ولی …… افق ۱۴۰۴ و
۱۴۱۴ به تحقق مطالبه مقام معظم رهبری برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن دست یابیم.

http://www.newswire.ir/bulletin/99da511861/type/htmlold


نیوزهاب – اخبار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران


… وقف و بقاع متبرکه،از ماندگارترين خدمات استمديرکل اوقاف و امور خيريه مازندران با
… تربیت حافظان در مراکز فرهنگی قرآنی امامزادگان مازندران برگزار می شودحافظ کل
… حسنه و دیرینه ای استدو هزار متر زمین در آمل وقف عام شد۱۷ محفل انس با قرآن کریم
….. حقوقی اوقاف مازندرانحضور بيش از يک ميليون مسافر از ۲۸ اسفند تا ۵ فروردين
در …

http://www.newswire.ir/bulletin/c52f6d2ae0/type/htmlold


&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;ار &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د


&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اوان از آ&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;آن و ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ء &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸;،. ر&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۴; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;دآورى &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;آن …. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;
، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ای &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;آن &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; ….. ۵ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۲۶ &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;داد ۱۳۹۶ در &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;
&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د … &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه (&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; ۱۰ &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ن ر&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ل) &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;ی &#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۴;&#۶۵۱۷۴; داوران &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; …. &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;داد &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل ٩٠ ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۷۶;ب
از &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;ورت &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; ١٠ &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۲; …. &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;ده ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;ارش د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ت، از ۱۶۷ &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۰;ار &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد.

http://newscope.ir/Newspaper/Download?newspaper=Etedaal


سازمان بسیج دانشجویی – بیانات امام خامنه ای در خصوص فضای مجازی و …


جشنواره فجردانش مربوط به فعالیت های برتر علمی بسیج دانشجویی است و با … برای
تربیت کادر فعال انقلابی در سایت صالحین باید تلاش شود …… ای کاش در تصویب
و اجرای برجام، منافع ملی بر سیاسی کاری ترجیح داده می شد تا لازم نباشد جناب آقای
روحانی دستوری را …… مطالبه رهبری در حوزه حفظ قرآن،ساختن ده میلیون حافظ است .

http://www.bso.ir/اخبار/بیانات-امام-خامنه-ای-در-خصوص-فضای-مجازی-و-اینترنت


یا علی(ع) گفتیم و عشق آغاز شد .


۲۶ جولای ۲۰۱۵ … ملت ایران از آزمایش تحریمها سربلند و پیروز بیرون آمده است … نماینده مردم رزن در
مجلس شورای اسلامی به تحقق تمدن اسلامی در کشورهای اسلامی با وجود …. و زیادی داشته
است و بیانگر اینست که خدمت رسانی کند می شود ولی در سالی که مزین به ….. ایم در
خدمت قرآن باشیم، چرا که مطالبه ایشان وجود ۱۰ میلیون حافظ قرآن است .

http://soltanisabor.blogsky.com/page/4


نویسنده دفتر حاج آقا سلطانی صبور – یا علی(ع) گفتیم و عشق آغاز شد .


۱۵ جولای ۲۰۱۵ … حاج آقا سلطانی صبوربا بیان گوشه ایی از خدمات صورت گرفته :می شود در شرایط …
می کنم که مایه امید و خوشحالی دل مومنین می شود و پیامش اینست که می شود در … از
بودجه های ملی بخاطر عدم تخصیص به این امر مشکل داشتیم ولی از طریق همیاری …. ایم
در خدمت قرآن باشیم، چرا که مطالبه ایشان وجود ۱۰ میلیون حافظ قرآن است .

http://soltanisabor.blogsky.com/author/7134912147/page/4


فرمان تربيت ۱۰ ميليون حافظ خون جديدی در رگهای جامعه قرآنی به جريان …


در پاسخ به این سؤال چند نکته قابل تأمل می باشد: … نماز خواندن بر مسلم لازم نباشد!!
…. توپچی بيان كرد: بايد برای به ثمر رسيدن تربيت ۱۰ ميليون حافظ قرآن كريم در
… راهاندازی ۱۰ هزار مدرسه قرآنی شده و اين حركت كار بسيار بزرگ و ارزشمندی است، اما …
داشتههايمان بسنده كنيم و بايد در اين راه تلاش و كوشش كنيم تا بيشتر بتوانيم آيات
 …

http://quran.porsemani.ir/…/فرمان-تربيت-10-ميليون-حافظ-خون-جديدی-در-رگهای- جامعه-قرآنی-به-جريان-انداخت


لبیکگوی «تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن» شدم – IQNA


۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ … گروه فعالیتهای قرآنی: تا دو سه سال قبل با آمدن نامش، بیشتر صوت زیبا و … حافظ
کل قرآن بودن و حائز رتبه مسابقات دوره سی و هشتم را هم به نامش ضمیمه کنیم. … از سال
گذشته شروع به حفظ قرآن کرده است و امسال برای اولین بار در رشته … و گفتند که
باید ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم داشته باشیم، از همان موقع جرقه رفتن …

http://iqna.ir/fa/news/…/لبیکگوی-تربیت-۱۰-میلیون-حافظ-قرآن-شدم


نیوزهاب – شورای توسعه فرهنگ قرآنی


اسدی خاطرنشان کرد: نخستین دوره تربیت مربی تفسیر قرآن کریم بهصورت … که به
صورت جزئی و مشخص در قالب نمونههایی از آیات قرآن به این امر بپردازد. … است درحالی
که برخی مسوولان فکر می کنند انجام چنین کارهایی هزینه بر است ولی …… افق ۱۴۰۴ و
۱۴۱۴ به تحقق مطالبه مقام معظم رهبری برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن دست یابیم.

http://www.newswire.ir/bulletin/99da511861/type/htmlold


نیوزهاب – اخبار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران


… وقف و بقاع متبرکه،از ماندگارترين خدمات استمديرکل اوقاف و امور خيريه مازندران با
… تربیت حافظان در مراکز فرهنگی قرآنی امامزادگان مازندران برگزار می شودحافظ کل
… حسنه و دیرینه ای استدو هزار متر زمین در آمل وقف عام شد۱۷ محفل انس با قرآن کریم
….. حقوقی اوقاف مازندرانحضور بيش از يک ميليون مسافر از ۲۸ اسفند تا ۵ فروردين
در …

http://www.newswire.ir/bulletin/c52f6d2ae0/type/htmlold


&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;ار &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د


&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اوان از آ&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;آن و ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ء &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸;،. ر&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۴; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;دآورى &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;آن …. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;
، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ای &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;آن &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; ….. ۵ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۲۶ &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;داد ۱۳۹۶ در &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;
&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د … &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه (&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; ۱۰ &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ن ر&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ل) &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;ی &#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۴;&#۶۵۱۷۴; داوران &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; …. &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;داد &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل ٩٠ ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۷۶;ب
از &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;ورت &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; ١٠ &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۲; …. &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;ده ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;ارش د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ت، از ۱۶۷ &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۰;ار &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد.

http://newscope.ir/Newspaper/Download?newspaper=Etedaal


سازمان بسیج دانشجویی – بیانات امام خامنه ای در خصوص فضای مجازی و …


جشنواره فجردانش مربوط به فعالیت های برتر علمی بسیج دانشجویی است و با … برای
تربیت کادر فعال انقلابی در سایت صالحین باید تلاش شود …… ای کاش در تصویب
و اجرای برجام، منافع ملی بر سیاسی کاری ترجیح داده می شد تا لازم نباشد جناب آقای
روحانی دستوری را …… مطالبه رهبری در حوزه حفظ قرآن،ساختن ده میلیون حافظ است .

http://www.bso.ir/اخبار/بیانات-امام-خامنه-ای-در-خصوص-فضای-مجازی-و-اینترنت


یا علی(ع) گفتیم و عشق آغاز شد .


۲۶ جولای ۲۰۱۵ … ملت ایران از آزمایش تحریمها سربلند و پیروز بیرون آمده است … نماینده مردم رزن در
مجلس شورای اسلامی به تحقق تمدن اسلامی در کشورهای اسلامی با وجود …. و زیادی داشته
است و بیانگر اینست که خدمت رسانی کند می شود ولی در سالی که مزین به ….. ایم در
خدمت قرآن باشیم، چرا که مطالبه ایشان وجود ۱۰ میلیون حافظ قرآن است .

http://soltanisabor.blogsky.com/page/4


نویسنده دفتر حاج آقا سلطانی صبور – یا علی(ع) گفتیم و عشق آغاز شد .


۱۵ جولای ۲۰۱۵ … حاج آقا سلطانی صبوربا بیان گوشه ایی از خدمات صورت گرفته :می شود در شرایط …
می کنم که مایه امید و خوشحالی دل مومنین می شود و پیامش اینست که می شود در … از
بودجه های ملی بخاطر عدم تخصیص به این امر مشکل داشتیم ولی از طریق همیاری …. ایم
در خدمت قرآن باشیم، چرا که مطالبه ایشان وجود ۱۰ میلیون حافظ قرآن است .

http://soltanisabor.blogsky.com/author/7134912147/page/4


جنبش معلمان (بخش دوم) – PEZHVAKE-IRAN DOT COM


این حضور ابتدا در کانون های فرهنگی شکل می گرفت و گرمای این گردهمایی ها خود یخ …
درواقع معلمان با اعتصاب خود حدود ۸ میلیون دانشآموز را به خیابانها فرستادند. … این
امری واضح است که در هر جنبش و یا انقلابی، جریان های راه انداز و شروع کننده در اقلیت
… همانطور که گفته شد نسبت به تمامی معلمان و دانشجویان دانشگاه های تربیت معلم یک
 …

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-69117.html


لبیکگوی «تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن» شدم – IQNA


۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ … گروه فعالیتهای قرآنی: تا دو سه سال قبل با آمدن نامش، بیشتر صوت زیبا و … حافظ
کل قرآن بودن و حائز رتبه مسابقات دوره سی و هشتم را هم به نامش ضمیمه کنیم. … از سال
گذشته شروع به حفظ قرآن کرده است و امسال برای اولین بار در رشته … و گفتند که
باید ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم داشته باشیم، از همان موقع جرقه رفتن …

http://iqna.ir/fa/news/…/لبیکگوی-تربیت-۱۰-میلیون-حافظ-قرآن-شدم


نیوزهاب – شورای توسعه فرهنگ قرآنی


اسدی خاطرنشان کرد: نخستین دوره تربیت مربی تفسیر قرآن کریم بهصورت … که به
صورت جزئی و مشخص در قالب نمونههایی از آیات قرآن به این امر بپردازد. … است درحالی
که برخی مسوولان فکر می کنند انجام چنین کارهایی هزینه بر است ولی …… افق ۱۴۰۴ و
۱۴۱۴ به تحقق مطالبه مقام معظم رهبری برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن دست یابیم.

http://www.newswire.ir/bulletin/99da511861/type/htmlold


نیوزهاب – اخبار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران


… وقف و بقاع متبرکه،از ماندگارترين خدمات استمديرکل اوقاف و امور خيريه مازندران با
… تربیت حافظان در مراکز فرهنگی قرآنی امامزادگان مازندران برگزار می شودحافظ کل
… حسنه و دیرینه ای استدو هزار متر زمین در آمل وقف عام شد۱۷ محفل انس با قرآن کریم
….. حقوقی اوقاف مازندرانحضور بيش از يک ميليون مسافر از ۲۸ اسفند تا ۵ فروردين
در …

http://www.newswire.ir/bulletin/c52f6d2ae0/type/htmlold


&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;ار &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د


&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اوان از آ&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;آن و ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ء &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸;،. ر&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۴; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;دآورى &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;آن …. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;
، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ای &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;آن &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; ….. ۵ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۲۶ &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;داد ۱۳۹۶ در &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;
&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د … &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه (&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; ۱۰ &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ن ر&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ل) &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;ی &#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۴;&#۶۵۱۷۴; داوران &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; …. &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;داد &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل ٩٠ ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۷۶;ب
از &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;ورت &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; ١٠ &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۲; …. &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;ده ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;ارش د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ت، از ۱۶۷ &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۰;ار &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد.

http://newscope.ir/Newspaper/Download?newspaper=Etedaal


سازمان بسیج دانشجویی – بیانات امام خامنه ای در خصوص فضای مجازی و …


جشنواره فجردانش مربوط به فعالیت های برتر علمی بسیج دانشجویی است و با … برای
تربیت کادر فعال انقلابی در سایت صالحین باید تلاش شود …… ای کاش در تصویب
و اجرای برجام، منافع ملی بر سیاسی کاری ترجیح داده می شد تا لازم نباشد جناب آقای
روحانی دستوری را …… مطالبه رهبری در حوزه حفظ قرآن،ساختن ده میلیون حافظ است .

http://www.bso.ir/اخبار/بیانات-امام-خامنه-ای-در-خصوص-فضای-مجازی-و-اینترنت


یا علی(ع) گفتیم و عشق آغاز شد .


۲۶ جولای ۲۰۱۵ … ملت ایران از آزمایش تحریمها سربلند و پیروز بیرون آمده است … نماینده مردم رزن در
مجلس شورای اسلامی به تحقق تمدن اسلامی در کشورهای اسلامی با وجود …. و زیادی داشته
است و بیانگر اینست که خدمت رسانی کند می شود ولی در سالی که مزین به ….. ایم در
خدمت قرآن باشیم، چرا که مطالبه ایشان وجود ۱۰ میلیون حافظ قرآن است .

http://soltanisabor.blogsky.com/page/4


نویسنده دفتر حاج آقا سلطانی صبور – یا علی(ع) گفتیم و عشق آغاز شد .


۱۵ جولای ۲۰۱۵ … حاج آقا سلطانی صبوربا بیان گوشه ایی از خدمات صورت گرفته :می شود در شرایط …
می کنم که مایه امید و خوشحالی دل مومنین می شود و پیامش اینست که می شود در … از
بودجه های ملی بخاطر عدم تخصیص به این امر مشکل داشتیم ولی از طریق همیاری …. ایم
در خدمت قرآن باشیم، چرا که مطالبه ایشان وجود ۱۰ میلیون حافظ قرآن است .

http://soltanisabor.blogsky.com/author/7134912147/page/4


جنبش معلمان (بخش دوم) – PEZHVAKE-IRAN DOT COM


این حضور ابتدا در کانون های فرهنگی شکل می گرفت و گرمای این گردهمایی ها خود یخ …
درواقع معلمان با اعتصاب خود حدود ۸ میلیون دانشآموز را به خیابانها فرستادند. … این
امری واضح است که در هر جنبش و یا انقلابی، جریان های راه انداز و شروع کننده در اقلیت
… همانطور که گفته شد نسبت به تمامی معلمان و دانشجویان دانشگاه های تربیت معلم یک
 …

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-69117.html


پیشــــخوان افتتاح سالن ورزشی چند منظوره روستاهای … – شهرداری لواسان


۸ فوریه ۲۰۱۶ … این گزارش می افزاید: سالن ورزشی روستاهای یاد شده به. وسعت ۱۲۰۰ متر مربع … را
انتخاب کرده اند و با هزار جور تخصص و. مدرک حسابی و … فاصل میدان قائم از ابتدای
زردبند تا پل لشگرک است، …. محمد شیخ سفلی )حافظ کل( حفظ قرآن بزرگساالن: …
قرآن کریم، برگزاری کالس های تربیتی، اعتقادی و اخالقی، مطالعه و.

http://lavasan.ir/_DouranPortal/…/سبک%20شماره%2010%20نشریه.pdf


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.