تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

تجمع بی‌نتیجه هواداران؛/ فرار ملی‌پوشان پرسپولیس از فرودگاه

فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه :: ورزش سه


۳ ساعت قبل … با بازگشت ملی پوشان تیم پرسپولیس از اردوی امارات آنها بدون … تجمع بینتیجه
هواداران؛ … بازیکنان تیم پرسپولیس نیز امروز بلافاصله به تهران بازگشتند و در
حالی که در تجمع هواداران این تیم یک ساعت در فرودگاه معطل شده بودند، …

http://www.varzesh3.com/news/…/فرار-ملیپوشان-پرسپولیس-از-فرودگاه


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه. منبع: خبرگزاری
ورزش سه۱۳۹۵-۱۰-۱۴-۲۰:۱۵:۰۲. تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از
 …

http://dgchekhabar.com/…/تجمع-بینتیجه-هواداران؛-فرار-ملیپوشان-پرسپولیس- از-فرودگاه


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه


۲ ساعت قبل … به گزارش "ورزش سه"، پس از اظهارات تند روز گذشته برانکو ایوانکوویچ سرمربی
پرسپولیس در مورد اردوی تیم ملی در امارات و بی ثمر خواندن این اردو …

http://baznashr24.com/…/تجمع+بی+نتیجه+هواداران+فرار+ملی+پوشان+پرسپولیس +از+فرودگاه


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه – ورزش ۲۴


به گزارش "ورزش سه"، بازیکنان پرسپولیس بعد از یک ساعت معطلی در فرودگاه امام
خمینی و در حالی که هواداران این تیم تجمع کرده بودند با کمک ماموران حراست فرودگاه امام
 …

http://varzesh-24.ir/…/تجمع+بی+نتیجه+هواداران+فرار+ملی+پوشان+پرسپولیس+از +فرودگاه


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه | اخبار …


۲ ساعت قبل … ملی پوشان تیم پرسپولیس پس از رسیدن به ایران بدون پاسخ دادن به سوالات
خبرنگاران، فرودگاه امام را به سمت خانه هایشان ترک کردند.

http://news.shomalgardi.com/…/تجمع-بینتیجه-هواداران؛-فرار-ملیپوشان- پرسپولیس-از-فرودگاه/


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه – خبر ۲۴


۳ ساعت قبل … به گزارش "ورزش سه"، بازیکنان پرسپولیس بعد از یک ساعت معطلی در فرودگاه امام
خمینی و در حالی که هواداران این تیم تجمع کرده بودند با کمک ماموران …

http://www.khabar-24.com/…/تجمع+بی+نتیجه+هواداران+فرار+ملی+پوشان+ پرسپولیس+از+فرودگاه


ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه فرار کردند | نامه | خبروان


۱ ساعت قبل … با بازگشت ملی پوشان تیم پرسپولیس از اردوی امارات آنها بدون … تجمع بی نتیجه
هواداران؛ / فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه, ورزش سه, ۲ساعت …

http://khabarone.ir/news/…/ملیپوشان-پرسپولیس-از-فرودگاه-فرار-کردند


چند خبر – تجمع بی نتیجه هواداران؛/ فرار ملی پوشان پرسپولیس از فرودگاه


۳ ساعت قبل … ملی پوشان تیم پرسپولیس پس از رسیدن به ایران بدون پاسخ دادن به سوالات
خبرنگاران، فرودگاه امام را به سمت خانه هایشان ترک کردند.

http://www.chandkhabar.com/News/Detail/997069


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه | مجله …


۲ ساعت قبل … ملی پوشان تیم پرسپولیس پس از رسیدن به ایران بدون پاسخ دادن به سوالات
خبرنگاران، فرودگاه امام را به سمت خانه هایشان ترک کردند.

http://khabarmag.com/تجمع-بینتیجه-هواداران؛-فرار-ملیپو/


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه. منبع: خبرگزاری
ورزش سه۱۳۹۵-۱۰-۱۴-۲۰:۱۵:۰۲. تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از
 …

http://dgchekhabar.com/…/تجمع-بینتیجه-هواداران؛-فرار-ملیپوشان-پرسپولیس- از-فرودگاه


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه


۲ ساعت قبل … به گزارش "ورزش سه"، پس از اظهارات تند روز گذشته برانکو ایوانکوویچ سرمربی
پرسپولیس در مورد اردوی تیم ملی در امارات و بی ثمر خواندن این اردو …

http://baznashr24.com/…/تجمع+بی+نتیجه+هواداران+فرار+ملی+پوشان+پرسپولیس +از+فرودگاه


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه – ورزش ۲۴


به گزارش "ورزش سه"، بازیکنان پرسپولیس بعد از یک ساعت معطلی در فرودگاه امام
خمینی و در حالی که هواداران این تیم تجمع کرده بودند با کمک ماموران حراست فرودگاه امام
 …

http://varzesh-24.ir/…/تجمع+بی+نتیجه+هواداران+فرار+ملی+پوشان+پرسپولیس+از +فرودگاه


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه | اخبار …


۲ ساعت قبل … ملی پوشان تیم پرسپولیس پس از رسیدن به ایران بدون پاسخ دادن به سوالات
خبرنگاران، فرودگاه امام را به سمت خانه هایشان ترک کردند.

http://news.shomalgardi.com/…/تجمع-بینتیجه-هواداران؛-فرار-ملیپوشان- پرسپولیس-از-فرودگاه/


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه – خبر ۲۴


۳ ساعت قبل … به گزارش "ورزش سه"، بازیکنان پرسپولیس بعد از یک ساعت معطلی در فرودگاه امام
خمینی و در حالی که هواداران این تیم تجمع کرده بودند با کمک ماموران …

http://www.khabar-24.com/…/تجمع+بی+نتیجه+هواداران+فرار+ملی+پوشان+ پرسپولیس+از+فرودگاه


ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه فرار کردند | نامه | خبروان


۱ ساعت قبل … با بازگشت ملی پوشان تیم پرسپولیس از اردوی امارات آنها بدون … تجمع بی نتیجه
هواداران؛ / فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه, ورزش سه, ۲ساعت …

http://khabarone.ir/news/…/ملیپوشان-پرسپولیس-از-فرودگاه-فرار-کردند


چند خبر – تجمع بی نتیجه هواداران؛/ فرار ملی پوشان پرسپولیس از فرودگاه


۳ ساعت قبل … ملی پوشان تیم پرسپولیس پس از رسیدن به ایران بدون پاسخ دادن به سوالات
خبرنگاران، فرودگاه امام را به سمت خانه هایشان ترک کردند.

http://www.chandkhabar.com/News/Detail/997069


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه | مجله …


۲ ساعت قبل … ملی پوشان تیم پرسپولیس پس از رسیدن به ایران بدون پاسخ دادن به سوالات
خبرنگاران، فرودگاه امام را به سمت خانه هایشان ترک کردند.

http://khabarmag.com/تجمع-بینتیجه-هواداران؛-فرار-ملیپو/


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه


۲ ساعت قبل … تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه. ۵۳ دقیقه پیش ورزش
ورزش۳ … پرسپولیسی ها فرودگاه را روی سرشان گذاشتند + عکس.

http://iranmc.in/news/443062


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه


۲ ساعت قبل … به گزارش "ورزش سه"، پس از اظهارات تند روز گذشته برانکو ایوانکوویچ سرمربی
پرسپولیس در مورد اردوی تیم ملی در امارات و بی ثمر خواندن این اردو …

http://baznashr24.com/…/تجمع+بی+نتیجه+هواداران+فرار+ملی+پوشان+پرسپولیس +از+فرودگاه


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه – ورزش ۲۴


به گزارش "ورزش سه"، بازیکنان پرسپولیس بعد از یک ساعت معطلی در فرودگاه امام
خمینی و در حالی که هواداران این تیم تجمع کرده بودند با کمک ماموران حراست فرودگاه امام
 …

http://varzesh-24.ir/…/تجمع+بی+نتیجه+هواداران+فرار+ملی+پوشان+پرسپولیس+از +فرودگاه


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه | اخبار …


۲ ساعت قبل … ملی پوشان تیم پرسپولیس پس از رسیدن به ایران بدون پاسخ دادن به سوالات
خبرنگاران، فرودگاه امام را به سمت خانه هایشان ترک کردند.

http://news.shomalgardi.com/…/تجمع-بینتیجه-هواداران؛-فرار-ملیپوشان- پرسپولیس-از-فرودگاه/


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه – خبر ۲۴


۳ ساعت قبل … به گزارش "ورزش سه"، بازیکنان پرسپولیس بعد از یک ساعت معطلی در فرودگاه امام
خمینی و در حالی که هواداران این تیم تجمع کرده بودند با کمک ماموران …

http://www.khabar-24.com/…/تجمع+بی+نتیجه+هواداران+فرار+ملی+پوشان+ پرسپولیس+از+فرودگاه


ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه فرار کردند | نامه | خبروان


۱ ساعت قبل … با بازگشت ملی پوشان تیم پرسپولیس از اردوی امارات آنها بدون … تجمع بی نتیجه
هواداران؛ / فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه, ورزش سه, ۲ساعت …

http://khabarone.ir/news/…/ملیپوشان-پرسپولیس-از-فرودگاه-فرار-کردند


چند خبر – تجمع بی نتیجه هواداران؛/ فرار ملی پوشان پرسپولیس از فرودگاه


۳ ساعت قبل … ملی پوشان تیم پرسپولیس پس از رسیدن به ایران بدون پاسخ دادن به سوالات
خبرنگاران، فرودگاه امام را به سمت خانه هایشان ترک کردند.

http://www.chandkhabar.com/News/Detail/997069


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه | مجله …


۲ ساعت قبل … ملی پوشان تیم پرسپولیس پس از رسیدن به ایران بدون پاسخ دادن به سوالات
خبرنگاران، فرودگاه امام را به سمت خانه هایشان ترک کردند.

http://khabarmag.com/تجمع-بینتیجه-هواداران؛-فرار-ملیپو/


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه


۲ ساعت قبل … تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه. ۵۳ دقیقه پیش ورزش
ورزش۳ … پرسپولیسی ها فرودگاه را روی سرشان گذاشتند + عکس.

http://iranmc.in/news/443062


تجمع بینتیجه هواداران؛/ فرار ملیپوشان پرسپولیس از فرودگاه


۲ ساعت قبل … nnnکد خبر: 1384755/41 زمان: 19:14 1395/10/14 بازدید: 27208 تجمع بینتیجه
هواداران؛ nn ملی پوشان تیم پرسپولیس پس از رسیدن به ایران بدون …

http://hubcity.ir/news/349057


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.