تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

برگزاری همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز

همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۵ ساعت قبل … معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی از برگزاری همایش راهکارهای
فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز خبر داد.

http://azarsh.farhang.gov.ir/…/همایش-راهکارهای-فرهنگی-و-هنری-پیشگیری-از- اعتیاد-در-تبریز-برگزار-می-شود


برگزاری همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز …


۴۱ ثانیه قبل … محرمی تصریح کرد: در زمینه پیشگیری از اعتیاد که بنا به اظهار صاحب نظران
بهترین و موثرترین و کارآمدترین روش بهره گیری ا ابزار فرهنگ و هنر …

http://khabarone.ir/…/برگزاری-همایش-راهکارهای-فرهنگی-و-هنری-پیشگیری-از- اعتیاد-در-تبریز


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ … معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی از برگزاری همایش راهکارهای
فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد سوم تیرماه جاری در تبریز …

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940401001337


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ … همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد با تأکید برساختار فرهنگ
پیشگیرانه در این عرصه، سوم تیرماه جار.

http://www.ghatreh.com/…/همایش-راهکارهای-فرهنگی-هنری-پیشگیری-اعتیاد- تبریز-برگزار-شود


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ … به گزارش استادپرس به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
آذربایجانشرقی، علی محرمی گفت: همزمان با هفتهی مبارزه با مواد مخدر، همایش …

http://ostadpress.ir/?p=1777


اجرای نمایش «کوشی و موشی» در همایش راهکارهای فرهنگی پیشگیری از …


۲۵ ژوئن ۲۰۱۵ … … المللی کتاب تبریز · سوگواره "خامس آل عبا" در آذربایجان شرقی برگزار می …
برگزاری همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد اجرا شد.

http://news.ershad-as.ir/…/اجرای-نمایش-«کوشی-و-موشی»-در-همایش-راهکارهای- فرهنگی-پیشگیری-از-اعتیاد.html


همایش بزرگ پیشگیری از اعتیاد در شیراز برگزار می شود جستجو در …


۱ هفته پیش همایش پیشگیری اجتماع محور در کاهش اعتیاد در خمین برگزار شد … سال
پیش همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار میشود.

http://khabarche.ir/…/همایش+بزرگ+پیشگیری+از+اعتیاد+در+شیراز+برگزار+می+ شود


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ … به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسلامی آذربایجان شرقی، علی محرمی اظهار داشت: همزمان با هفته ی …

http://khabarfarsi.com/n/13225345


برگزاري همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در …


۲۸ ژوئن ۲۰۱۵ … برگزاري همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در … ها و جمع زيادي از
كودكان و نوجوانان در فضاي باز سينما ناجي تبريز برگزار شد.

http://dchq.ir/index.php?option=com_content&view…


برگزاری همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز …


۴۲ ثانیه قبل … محرمی تصریح کرد: در زمینه پیشگیری از اعتیاد که بنا به اظهار صاحب نظران
بهترین و موثرترین و کارآمدترین روش بهره گیری ا ابزار فرهنگ و هنر …

http://khabarone.ir/…/برگزاری-همایش-راهکارهای-فرهنگی-و-هنری-پیشگیری-از- اعتیاد-در-تبریز


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ … معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی از برگزاری همایش راهکارهای
فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد سوم تیرماه جاری در تبریز …

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940401001337


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ … همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد با تأکید برساختار فرهنگ
پیشگیرانه در این عرصه، سوم تیرماه جار.

http://www.ghatreh.com/…/همایش-راهکارهای-فرهنگی-هنری-پیشگیری-اعتیاد- تبریز-برگزار-شود


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ … به گزارش استادپرس به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
آذربایجانشرقی، علی محرمی گفت: همزمان با هفتهی مبارزه با مواد مخدر، همایش …

http://ostadpress.ir/?p=1777


اجرای نمایش «کوشی و موشی» در همایش راهکارهای فرهنگی پیشگیری از …


۲۵ ژوئن ۲۰۱۵ … … المللی کتاب تبریز · سوگواره "خامس آل عبا" در آذربایجان شرقی برگزار می …
برگزاری همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد اجرا شد.

http://news.ershad-as.ir/…/اجرای-نمایش-«کوشی-و-موشی»-در-همایش-راهکارهای- فرهنگی-پیشگیری-از-اعتیاد.html


همایش بزرگ پیشگیری از اعتیاد در شیراز برگزار می شود جستجو در …


۱ هفته پیش همایش پیشگیری اجتماع محور در کاهش اعتیاد در خمین برگزار شد … سال
پیش همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار میشود.

http://khabarche.ir/…/همایش+بزرگ+پیشگیری+از+اعتیاد+در+شیراز+برگزار+می+ شود


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ … به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسلامی آذربایجان شرقی، علی محرمی اظهار داشت: همزمان با هفته ی …

http://khabarfarsi.com/n/13225345


برگزاري همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در …


۲۸ ژوئن ۲۰۱۵ … برگزاري همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در … ها و جمع زيادي از
كودكان و نوجوانان در فضاي باز سينما ناجي تبريز برگزار شد.

http://dchq.ir/index.php?option=com_content&view…


نمایشگاه های کاریکاتور در تبریز – پایگاه خبری تحلیلی اویاقلیق


۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ … همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر نمایشگاه کاریکاتور اعتیاد در تبریز برپا شد. … از
دوم تا هفتم تیرماه در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز برگزار می شوند. … با مواد مخدر و
در حاشیهِ همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد، …

http://oyaglig.com/8525


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ … معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی از برگزاری همایش راهکارهای
فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد سوم تیرماه جاری در تبریز …

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940401001337


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار می شود. معاون
هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری همایش راهکارهای …

http://khabarfarsi.com/u/29518841


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ … همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد با تأکید برساختار فرهنگ
پیشگیرانه در این عرصه، سوم تیرماه جار.

http://www.ghatreh.com/…/همایش-راهکارهای-فرهنگی-هنری-پیشگیری-اعتیاد- تبریز-برگزار-شود


همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار …


۲۲ ژوئن ۲۰۱۵ … به گزارش استادپرس به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
آذربایجانشرقی، علی محرمی گفت: همزمان با هفتهی مبارزه با مواد مخدر، همایش …

http://ostadpress.ir/?p=1777


اجرای نمایش «کوشی و موشی» در همایش راهکارهای فرهنگی پیشگیری از …


۲۵ ژوئن ۲۰۱۵ … … المللی کتاب تبریز · سوگواره "خامس آل عبا" در آذربایجان شرقی برگزار می …
برگزاری همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد اجرا شد.

http://news.ershad-as.ir/…/اجرای-نمایش-«کوشی-و-موشی»-در-همایش-راهکارهای- فرهنگی-پیشگیری-از-اعتیاد.html


همایش بزرگ پیشگیری از اعتیاد در شیراز برگزار می شود جستجو در …


۱ هفته پیش همایش پیشگیری اجتماع محور در کاهش اعتیاد در خمین برگزار شد … سال
پیش همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار میشود.

http://khabarche.ir/…/همایش+بزرگ+پیشگیری+از+اعتیاد+در+شیراز+برگزار+می+ شود


برگزاري همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در …


۲۸ ژوئن ۲۰۱۵ … برگزاري همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در … ها و جمع زيادي از
كودكان و نوجوانان در فضاي باز سينما ناجي تبريز برگزار شد.

http://dchq.ir/index.php?option=com_content&view…


نمایشگاه های کاریکاتور در تبریز – پایگاه خبری تحلیلی اویاقلیق


۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ … همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر نمایشگاه کاریکاتور اعتیاد در تبریز برپا شد. … از
دوم تا هفتم تیرماه در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز برگزار می شوند. … با مواد مخدر و
در حاشیهِ همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد، …

http://oyaglig.com/8525


معاونت اجتماعی فرهنگی هنری – برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از …


۲۷ ژوئن ۲۰۱۶ … رامین راستی معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه بک تبریز از برگزاری دورۀ … ها را زمینه
سازی مبارزه با مواد مخدر و ارائه راههای پیشگیری از بروز اعتیاد در …

http://farhangi.tabriz.ir/…/-برگزاری-کلاس-آموزشی-پیشگیری-از-اعتیاد-در- فرهنگسرای-شهید-بهشتی.html


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.