تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم

حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم :: ورزش سه


مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. … کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۶
/۳۹ زمان: ۱۶:۳۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ بازدید: ۳۸٫ با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت …

http://www.varzesh3.com/…/حاتمی،-بهترین-گلزن-تراکتور-در-لیگ-شانزدهم


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ …


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب
گرفت. مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. خبر در
سایت …

http://sport.shafaqna.com/FA/0368292


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ …


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب
گرفت. مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. مطلب در
سایت …

http://sp.shafaqna.com/FA/IR/1648182


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن …


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ
شانزدهم. مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. به گزارش …

http://www.ordup.org/…/ با%20گلزنی%20در%203%20بازی%20متوالی%20صورت%20گرف…


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ … – ۰


۳۶ دقیقه قبل … با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب
گرفت · تبریز امیدوار به فرهاد کاظمی/ یک امتیاز در 11 بازی برای …

http://www.farsipu.com/sport/بازی-تبریز-تراکتور-414206.html


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن …


به گزارش دبلیوخبر و به نقل از ورزش ۳ آذر ٢۶. با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت
گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم · مهاجم تیم تراکتورسازی …

http://porsyar.com/10618945


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین … – مولتی پرس


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ
شانزدهم.

http://multipress.ir/با-گلزنی-در-3-بازی-متوالی-صورت-گرفت-حاتم/


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ …


۳۳ دقیقه قبل … با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب
گرفت. ۳۱ ثانیه پیش ورزش ورزش ۳ ۰٫ کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۶/۳۹ زمان: …

http://khabarrooz.xyz/news/390980


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ …


مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. … با گلزنی در ۳
بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب گرفت.

http://wwwkhabar.ir/10849050


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ …


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب
گرفت. مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. خبر در
سایت …

http://sport.shafaqna.com/FA/0368292


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ …


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب
گرفت. مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. مطلب در
سایت …

http://sp.shafaqna.com/FA/IR/1648182


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن …


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ
شانزدهم. مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. به گزارش …

http://www.ordup.org/…/ با%20گلزنی%20در%203%20بازی%20متوالی%20صورت%20گرف…


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ … – ۰


۳۶ دقیقه قبل … با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب
گرفت · تبریز امیدوار به فرهاد کاظمی/ یک امتیاز در 11 بازی برای …

http://www.farsipu.com/sport/بازی-تبریز-تراکتور-414206.html


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن …


به گزارش دبلیوخبر و به نقل از ورزش ۳ آذر ٢۶. با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت
گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم · مهاجم تیم تراکتورسازی …

http://porsyar.com/10618945


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین … – مولتی پرس


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ
شانزدهم.

http://multipress.ir/با-گلزنی-در-3-بازی-متوالی-صورت-گرفت-حاتم/


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ …


۳۳ دقیقه قبل … با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب
گرفت. ۳۱ ثانیه پیش ورزش ورزش ۳ ۰٫ کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۶/۳۹ زمان: …

http://khabarrooz.xyz/news/390980


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ …


مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. … با گلزنی در ۳
بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب گرفت.

http://wwwkhabar.ir/10849050


پایان شکستناپذیری شاگردان قلعهنویی/ تراکتور ۱ سپاهان ۲؛ صید …


۴۰ دقیقه قبل … بعد از این گل سپاهانی ها دو موقعیت عالی گلزنی را از دست دادند تا در ۲۰ دقیقه …
تراکتور که هفته آینده بازی سختی با نفتتهران دارد، با ۳ اخطاره شدن دو …. در ۳ بازی
متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم …

http://baznashr24.com/…/پایان+شکست+ناپذیری+شاگردان+قلعه+نویی+تراکتور +1+ـ+سپاهان+2+صید+طلا+در+تبریز


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن …


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ
شانزدهم. مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. به گزارش …

http://www.ordup.org/…/ با%20گلزنی%20در%203%20بازی%20متوالی%20صورت%20گرف…


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ … – ۰


۳۶ دقیقه قبل … با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب
گرفت · تبریز امیدوار به فرهاد کاظمی/ یک امتیاز در 11 بازی برای …

http://www.farsipu.com/sport/بازی-تبریز-تراکتور-414206.html


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ …


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب
گرفت. مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. مطلب در
سایت …

http://sp.shafaqna.com/FA/IR/1648182


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن …


به گزارش دبلیوخبر و به نقل از ورزش ۳ آذر ٢۶. با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت
گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم · مهاجم تیم تراکتورسازی …

http://porsyar.com/10618945


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین … – مولتی پرس


با گلزنی در ۳ بازی متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ
شانزدهم.

http://multipress.ir/با-گلزنی-در-3-بازی-متوالی-صورت-گرفت-حاتم/


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ …


۳۳ دقیقه قبل … با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب
گرفت. ۳۱ ثانیه پیش ورزش ورزش ۳ ۰٫ کد خبر: ۱۳۸۰۴۳۶/۳۹ زمان: …

http://khabarrooz.xyz/news/390980


با گلزنی در ۳ بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ …


مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز به بهترین گلزن تیمش بدل شد. … با گلزنی در ۳
بازی متوالی / حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم لقب گرفت.

http://wwwkhabar.ir/10849050


پایان شکستناپذیری شاگردان قلعهنویی/ تراکتور ۱ سپاهان ۲؛ صید …


۴۰ دقیقه قبل … بعد از این گل سپاهانی ها دو موقعیت عالی گلزنی را از دست دادند تا در ۲۰ دقیقه …
تراکتور که هفته آینده بازی سختی با نفتتهران دارد، با ۳ اخطاره شدن دو …. در ۳ بازی
متوالی صورت گرفت/ حاتمی، بهترین گلزن تراکتور در لیگ شانزدهم …

http://baznashr24.com/…/پایان+شکست+ناپذیری+شاگردان+قلعه+نویی+تراکتور +1+ـ+سپاهان+2+صید+طلا+در+تبریز


حاتمی آقای گل تراکتورسازان در لیگ شانزدهم شد | آوای تبریز


۱ ساعت قبل … با گلزنی در برابر سپاهان حاتمی آقای گل تراکتورسازان در لیگ … رساند، بهترین
گلزن سرخ پوشان تبریز در لیگ شانزدهم لقب گرفت. به گزارش آوای تبریز، فرزاد
حاتمی که در دیدار هفته گذشته تراکتورسازی … به گلزنی شد و در عین حال چهارمین گل
خود را در سه بازی متوالی به ثبت رساند. …. g16 (4); g16 (3); g16 (2) …

http://avayetabriz.ir/2016/…/حاتمی-آقای-گل-تراکتورسازان-در-لیگ-شانز/


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.