تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

بازدید ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

ایرنا – ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن …


۱ روز پیش … ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … و فناوری
چهارمحال و بختیاری، بازدید پنجهزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی … ایرنا افزود:
هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری استان همزمان با …

http://www.irna.ir/fa/News/82343235/


بازدید ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی – بیست نیست


۳ دقیقه قبل … ۵ هزار نفر از هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فنآوری و فن بازار چهارمحال و
بختیاری دیدن کردند.

http://bistnist.com/…/بازدید-5-هزار-نفر-از-نمایشگاه-دستاوردهای-پژوهشی.html


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند. … بازدید
بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نمایشگاه بزرگ کتاب در چهارمحال و بختیاری … خبرنگار
ایرنا افزود: هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری استان همزمان با هفته
پژوهش …

http://www.espeli.ir/…/5+هزار+نفر+از+نمایشگاه+دستاوردهای+علمی+چهارمحال+و+ بختیاری+دیدن+کردند


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند


۱ روز پیش … ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … علم و
فناوری چهارمحال و بختیاری، بازدید پنجهزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی این …
هفدهمین نمایشگاه و هفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی و فناوری چهارمحال و …

http://jadidtarinha.net/…/5+هزار+نفر+از+نمایشگاه+دستاوردهای+علمی+چهارمحال+و+ بختیاری+دیدن+کردند


۲۵۰۰ نفر از نمایشگاه پژوهش و فناوری کرمانشاه بازدید کردند


۵ دسامبر ۲۰۱۶ … ۲۵۰۰ نفر از نمایشگاه پژوهش و فناوری کرمانشاه بازدید کردند … هفته پژوهش کرمانشاه
۵ … هفته پژوهش استان کرمانشاه گفت: ۲۵۰۰ نفر از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی …
۳۵۷ هزار دختر محروم بازمانده از ازدواج/هدیه کمیته امداد برای ازدواج مجدد.

http://https://www.tasnimnews.com/…/2500-نفر-از-نمایشگاه-پژوهش-و-فناوری- کرمانشاه-بازدید-کردند


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و … – مشاهده کل اخبار


۱ روز پیش … بازدید استاندار کرمان از مناطق صعب العبور شهرستان رودبارجنوب … ۵ هزار نفر از
نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … و گو با خبرنگار ایرنا
افزود: هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری استان همزمان …

http://news.rayacenter.ir/…/ 5%20هزار%20نفر%20از%20نمایشگاه%20دستاوردهای%20علمی%20…


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و … – خبر فارسی


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … فناوری
چهارمحال و بختیاری، بازدید پنجهزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی این استان را ….
پارک علم و فناوری، اتاق بازرگانی، مراکز پژوهشی، بنیاد نخبگان و دستگاه های
اجرایی …

http://khabarfarsi.com/u/29598233


هرلحظه، ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن …


۱ روز پیش … ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … علم و
فناوری چهارمحال و بختیاری، بازدید پنجهزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی این …
پیرعلی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری جلوه ای از …

http://harlahze.com/…/5-هزار-نفر-از-نمایشگاه-دستاوردهای-علمی-چهارمحال-و- بختیاری-دیدن-کردند


Fars News Agency : 5 هزار نفر از دانشگاه شهيد چمران اهواز بازديد كردند


۱۱ دسامبر ۲۰۰۷ … ۵ هزار نفر از دانشگاه شهيد چمران اهواز بازديد كردند خبرگزاري فارس: امروزدر … جمله
ديگر برنامههاي امروز بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي علمي پژوهشي و …

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8609200594


بازدید ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی – بیست نیست


۳ دقیقه قبل … ۵ هزار نفر از هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فنآوری و فن بازار چهارمحال و
بختیاری دیدن کردند.

http://bistnist.com/…/بازدید-5-هزار-نفر-از-نمایشگاه-دستاوردهای-پژوهشی.html


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند. … بازدید
بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نمایشگاه بزرگ کتاب در چهارمحال و بختیاری … خبرنگار
ایرنا افزود: هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری استان همزمان با هفته
پژوهش …

http://www.espeli.ir/…/5+هزار+نفر+از+نمایشگاه+دستاوردهای+علمی+چهارمحال+و+ بختیاری+دیدن+کردند


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند


۱ روز پیش … ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … علم و
فناوری چهارمحال و بختیاری، بازدید پنجهزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی این …
هفدهمین نمایشگاه و هفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی و فناوری چهارمحال و …

http://jadidtarinha.net/…/5+هزار+نفر+از+نمایشگاه+دستاوردهای+علمی+چهارمحال+و+ بختیاری+دیدن+کردند


۲۵۰۰ نفر از نمایشگاه پژوهش و فناوری کرمانشاه بازدید کردند


۵ دسامبر ۲۰۱۶ … ۲۵۰۰ نفر از نمایشگاه پژوهش و فناوری کرمانشاه بازدید کردند … هفته پژوهش کرمانشاه
۵ … هفته پژوهش استان کرمانشاه گفت: ۲۵۰۰ نفر از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی …
۳۵۷ هزار دختر محروم بازمانده از ازدواج/هدیه کمیته امداد برای ازدواج مجدد.

http://https://www.tasnimnews.com/…/2500-نفر-از-نمایشگاه-پژوهش-و-فناوری- کرمانشاه-بازدید-کردند


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و … – مشاهده کل اخبار


۱ روز پیش … بازدید استاندار کرمان از مناطق صعب العبور شهرستان رودبارجنوب … ۵ هزار نفر از
نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … و گو با خبرنگار ایرنا
افزود: هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری استان همزمان …

http://news.rayacenter.ir/…/ 5%20هزار%20نفر%20از%20نمایشگاه%20دستاوردهای%20علمی%20…


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و … – خبر فارسی


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … فناوری
چهارمحال و بختیاری، بازدید پنجهزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی این استان را ….
پارک علم و فناوری، اتاق بازرگانی، مراکز پژوهشی، بنیاد نخبگان و دستگاه های
اجرایی …

http://khabarfarsi.com/u/29598233


هرلحظه، ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن …


۱ روز پیش … ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … علم و
فناوری چهارمحال و بختیاری، بازدید پنجهزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی این …
پیرعلی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری جلوه ای از …

http://harlahze.com/…/5-هزار-نفر-از-نمایشگاه-دستاوردهای-علمی-چهارمحال-و- بختیاری-دیدن-کردند


Images for بازدید 5 هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی


۱۱ دسامبر ۲۰۰۷ … ۵ هزار نفر از دانشگاه شهيد چمران اهواز بازديد كردند خبرگزاري فارس: امروزدر … جمله
ديگر برنامههاي امروز بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي علمي پژوهشي و …

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8609200594


Fars News Agency : 5 هزار نفر از دانشگاه شهيد چمران اهواز بازديد كردند


وی با بیان اینکه دانش آموزان و دانشجویانی که رشته تحصیلی آنها مرتبط با پژوهش
است، از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان بازدید به عمل آورند، افزود: این نمایشگاه …

http://www.msrt.ir/…/ جلسه%20شورای%20سیاست%20گذاری%20ستاد%20هفته%20پژوه…


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند. … بازدید
بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نمایشگاه بزرگ کتاب در چهارمحال و بختیاری … خبرنگار
ایرنا افزود: هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری استان همزمان با هفته
پژوهش …

http://www.espeli.ir/…/5+هزار+نفر+از+نمایشگاه+دستاوردهای+علمی+چهارمحال+و+ بختیاری+دیدن+کردند


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند


۱ روز پیش … ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … علم و
فناوری چهارمحال و بختیاری، بازدید پنجهزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی این …
هفدهمین نمایشگاه و هفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی و فناوری چهارمحال و …

http://jadidtarinha.net/…/5+هزار+نفر+از+نمایشگاه+دستاوردهای+علمی+چهارمحال+و+ بختیاری+دیدن+کردند


۲۵۰۰ نفر از نمایشگاه پژوهش و فناوری کرمانشاه بازدید کردند


۵ دسامبر ۲۰۱۶ … ۲۵۰۰ نفر از نمایشگاه پژوهش و فناوری کرمانشاه بازدید کردند … هفته پژوهش کرمانشاه
۵ … هفته پژوهش استان کرمانشاه گفت: ۲۵۰۰ نفر از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی …
۳۵۷ هزار دختر محروم بازمانده از ازدواج/هدیه کمیته امداد برای ازدواج مجدد.

http://https://www.tasnimnews.com/…/2500-نفر-از-نمایشگاه-پژوهش-و-فناوری- کرمانشاه-بازدید-کردند


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و … – مشاهده کل اخبار


۱ روز پیش … بازدید استاندار کرمان از مناطق صعب العبور شهرستان رودبارجنوب … ۵ هزار نفر از
نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … و گو با خبرنگار ایرنا
افزود: هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری استان همزمان …

http://news.rayacenter.ir/…/ 5%20هزار%20نفر%20از%20نمایشگاه%20دستاوردهای%20علمی%20…


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و … – خبر فارسی


۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … فناوری
چهارمحال و بختیاری، بازدید پنجهزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی این استان را ….
پارک علم و فناوری، اتاق بازرگانی، مراکز پژوهشی، بنیاد نخبگان و دستگاه های
اجرایی …

http://khabarfarsi.com/u/29598233


هرلحظه، ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن …


۱ روز پیش … ۵ هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند … علم و
فناوری چهارمحال و بختیاری، بازدید پنجهزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای علمی این …
پیرعلی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری جلوه ای از …

http://harlahze.com/…/5-هزار-نفر-از-نمایشگاه-دستاوردهای-علمی-چهارمحال-و- بختیاری-دیدن-کردند


Images for بازدید 5 هزار نفر از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی


۱۱ دسامبر ۲۰۰۷ … ۵ هزار نفر از دانشگاه شهيد چمران اهواز بازديد كردند خبرگزاري فارس: امروزدر … جمله
ديگر برنامههاي امروز بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي علمي پژوهشي و …

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8609200594


Fars News Agency : 5 هزار نفر از دانشگاه شهيد چمران اهواز بازديد كردند


وی با بیان اینکه دانش آموزان و دانشجویانی که رشته تحصیلی آنها مرتبط با پژوهش
است، از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان بازدید به عمل آورند، افزود: این نمایشگاه …

http://www.msrt.ir/…/ جلسه%20شورای%20سیاست%20گذاری%20ستاد%20هفته%20پژوه…


جلسه شورای سیاست گذاری ستاد هفته پژوهش و فناوری استان در …


بازدید ۸۰۰ هزار نفر در یک روز از نمایشگاه کتاب/ قطعی برق نداشتیم … بازدید
سرلشکر فیروزآبادی از نمایشگاه دستاوردهای گروههای کارشناسی نیروهای مسلح … ۱
روز قبل فرهنگ مهر ۵ … بازدید جهانگیری از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان
البرز.

http://khabarduni.ir/search/?q=نمایشگاه+گل+وگیاه+مشهد95ساعت+بازدید


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.