تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیل‌زاده را به پرسپولیس نمی‌دهیم

ویسی: پیکه را هم بدهند، خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم – ایسنا


۲۸ دقیقه قبل … ویسی: پیکه را هم بدهند، خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم … وی در خصوص شجاع
خلیل زاده گفت: اگر پیکه هم بیاید ما این بازیکن را آزاد نخواهیم کرد و …

http://www.isna.ir/…/ویسی-پیکه-را-هم-بدهند-خلیل-زاده-را-به-پرسپولیس-نمی- دهیم


ویسی: پیکه را هم بدهند، خلیل زاده را به پرسپولیس نمی دهیم – قطره


۱ ساعت قبل … ویسی: پیکه را هم بدهند، خلیل زاده را به پرسپولیس نمی دهیم. تمرینات خوبی … ویسی:
اگر ۱۰ میلیارد هم بدهند، نمی گذارم شجاع به پرسپولیس برود …

http://www.ghatreh.com/…/ویسی-پیکه-بدهند-خلیل-زاده-پرسپولیس-نمی-دهیم


ویسی: خلیل زاده را به پرسپولیس نمی دهیم | خبر فارسی


ویسی: اگر ۱۰ میلیارد هم بدهند، نمی گذارم شجاع به پرسپولیس برود … سرمربی …
ویسی: اگر پیکه هم به اصفهان بیاید، اجازه خروج خلیل زاده را نمی دهم. و هم نفت برای
وقت …

http://khabarfarsi.com/u/30563046


هرلحظه، اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم


۲۵ دقیقه قبل … به گزارش ورزش سه و به نقل از ایسنا سرمربی سپاهان در نشست خبری قبل از دیدار
تیمش برابر نفت اظهار کرد بازی بسیار مهم و حساسی با این تیم …

http://harlahze.com/…/اگر-پیکه-را-هم-بدهند–ویسی-خلیل-زاده-را-به-پرسپولیس- نمی-دهیم


اگر پیکه را هم بدهند، – ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم – اخبار


۹ دقیقه قبل … سرمربی سپاهان گفت: تمرینات خوبی انجام دادهایم و فردا جلوی قدرت ایمان مبعلی و
نفت را خواهیم گرفت اما اتفاقات بازی نشان میدهد که چه پیش خواهد آمد.

http://www.wikinegar.com/…/اگر-پیکه-را-هم-بدهند،—ویسی:-خلیلزاده-را-به- پرسپولیس-نمیدهیم


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم.
http://sp.shafaqna.com/FA/IR/1695173


ورزش ۱۲۰اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس …


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم. سرمربی سپاهان
گفت: تمرینات خوبی انجام دادهایم و فردا جلوی قدرت ایمان مبعلی و نفت را خواهیم
گرفت …

http://varzesh120.com/116985/اگر-پیکه-را-هم-بدهند،-ویسی-خلیلزاده-ر/


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم عصر …


۶ دقیقه قبل … پرسپولیس سپاهان نفت بازی عصر پنجشنبه نهم دی ماه ۱۳۹۵ خبر اگر پیکه را هم
بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم.

http://khabarche.ir/…/اگر-پیکه-را-هم-بدهند—-ویسی–خلیل-زاده-را-به-پرسپولیس -نمی-دهیم


ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم – دنیای خبر


وی در خصوص شجاع خلیل زاده گفت: اگر پیکه هم بیاید ما این بازیکن را آزاد نخواهیم
کرد و پرسپولیسیها … ویسی: پیکه را هم بدهند، خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم.

http://donyaekhabar.com/…/ویسی+خلیل+زاده+را+به+پرسپولیس+نمی+دهیم


ویسی: پیکه را هم بدهند، خلیل زاده را به پرسپولیس نمی دهیم – قطره


۱ ساعت قبل … ویسی: پیکه را هم بدهند، خلیل زاده را به پرسپولیس نمی دهیم. تمرینات خوبی … ویسی:
اگر ۱۰ میلیارد هم بدهند، نمی گذارم شجاع به پرسپولیس برود …

http://www.ghatreh.com/…/ویسی-پیکه-بدهند-خلیل-زاده-پرسپولیس-نمی-دهیم


ویسی: خلیل زاده را به پرسپولیس نمی دهیم | خبر فارسی


ویسی: اگر ۱۰ میلیارد هم بدهند، نمی گذارم شجاع به پرسپولیس برود … سرمربی …
ویسی: اگر پیکه هم به اصفهان بیاید، اجازه خروج خلیل زاده را نمی دهم. و هم نفت برای
وقت …

http://khabarfarsi.com/u/30563046


هرلحظه، اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم


۲۵ دقیقه قبل … به گزارش ورزش سه و به نقل از ایسنا سرمربی سپاهان در نشست خبری قبل از دیدار
تیمش برابر نفت اظهار کرد بازی بسیار مهم و حساسی با این تیم …

http://harlahze.com/…/اگر-پیکه-را-هم-بدهند–ویسی-خلیل-زاده-را-به-پرسپولیس- نمی-دهیم


اگر پیکه را هم بدهند، – ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم – اخبار


۹ دقیقه قبل … سرمربی سپاهان گفت: تمرینات خوبی انجام دادهایم و فردا جلوی قدرت ایمان مبعلی و
نفت را خواهیم گرفت اما اتفاقات بازی نشان میدهد که چه پیش خواهد آمد.

http://www.wikinegar.com/…/اگر-پیکه-را-هم-بدهند،—ویسی:-خلیلزاده-را-به- پرسپولیس-نمیدهیم


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم.
http://sp.shafaqna.com/FA/IR/1695173


ورزش ۱۲۰اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس …


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم. سرمربی سپاهان
گفت: تمرینات خوبی انجام دادهایم و فردا جلوی قدرت ایمان مبعلی و نفت را خواهیم
گرفت …

http://varzesh120.com/116985/اگر-پیکه-را-هم-بدهند،-ویسی-خلیلزاده-ر/


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم عصر …


۶ دقیقه قبل … پرسپولیس سپاهان نفت بازی عصر پنجشنبه نهم دی ماه ۱۳۹۵ خبر اگر پیکه را هم
بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم.

http://khabarche.ir/…/اگر-پیکه-را-هم-بدهند—-ویسی–خلیل-زاده-را-به-پرسپولیس -نمی-دهیم


ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم – دنیای خبر


وی در خصوص شجاع خلیل زاده گفت: اگر پیکه هم بیاید ما این بازیکن را آزاد نخواهیم
کرد و پرسپولیسیها … ویسی: پیکه را هم بدهند، خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم.

http://donyaekhabar.com/…/ویسی+خلیل+زاده+را+به+پرسپولیس+نمی+دهیم


ویسی: جلوی قدرت ایمان و نفت را خواهیم گرفت با ۱۰ میلیارد هم خلیل زاده را


۱ ساعت قبل … ویسی: جلوی قدرت ایمان و نفت را خواهیم گرفت با ۱۰ میلیارد هم خلیل زاده را به
پرسپولیس نمی دهیم! … وی درخصوص شجاع خلیل زاده گفت: اگر پیکه هم بیاید ما این
بازیکن را … درست که پیشرفت بازیکن مهم است اما ما هم سپاهان هستیم و شجاع میتواند
در سپاهان هم پیشرفت کند حتی اگر ۱۰ میلیارد هم به من بدهند این بازیکن …

http://jnews.jamaran.ir/news/id/1917533


ویسی: خلیل زاده را به پرسپولیس نمی دهیم | خبر فارسی


ویسی: اگر ۱۰ میلیارد هم بدهند، نمی گذارم شجاع به پرسپولیس برود … سرمربی …
ویسی: اگر پیکه هم به اصفهان بیاید، اجازه خروج خلیل زاده را نمی دهم. و هم نفت برای
وقت …

http://khabarfarsi.com/u/30563046


هرلحظه، اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم


۲۵ دقیقه قبل … به گزارش ورزش سه و به نقل از ایسنا سرمربی سپاهان در نشست خبری قبل از دیدار
تیمش برابر نفت اظهار کرد بازی بسیار مهم و حساسی با این تیم …

http://harlahze.com/…/اگر-پیکه-را-هم-بدهند–ویسی-خلیل-زاده-را-به-پرسپولیس- نمی-دهیم


اگر پیکه را هم بدهند، – ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم – اخبار


۹ دقیقه قبل … سرمربی سپاهان گفت: تمرینات خوبی انجام دادهایم و فردا جلوی قدرت ایمان مبعلی و
نفت را خواهیم گرفت اما اتفاقات بازی نشان میدهد که چه پیش خواهد آمد.

http://www.wikinegar.com/…/اگر-پیکه-را-هم-بدهند،—ویسی:-خلیلزاده-را-به- پرسپولیس-نمیدهیم


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم.
http://sp.shafaqna.com/FA/IR/1695173


ورزش ۱۲۰اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس …


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم. سرمربی سپاهان
گفت: تمرینات خوبی انجام دادهایم و فردا جلوی قدرت ایمان مبعلی و نفت را خواهیم
گرفت …

http://varzesh120.com/116985/اگر-پیکه-را-هم-بدهند،-ویسی-خلیلزاده-ر/


اگر پیکه را هم بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم عصر …


۶ دقیقه قبل … پرسپولیس سپاهان نفت بازی عصر پنجشنبه نهم دی ماه ۱۳۹۵ خبر اگر پیکه را هم
بدهند، / ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم.

http://khabarche.ir/…/اگر-پیکه-را-هم-بدهند—-ویسی–خلیل-زاده-را-به-پرسپولیس -نمی-دهیم


ویسی: خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم – دنیای خبر


وی در خصوص شجاع خلیل زاده گفت: اگر پیکه هم بیاید ما این بازیکن را آزاد نخواهیم
کرد و پرسپولیسیها … ویسی: پیکه را هم بدهند، خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم.

http://donyaekhabar.com/…/ویسی+خلیل+زاده+را+به+پرسپولیس+نمی+دهیم


ویسی: جلوی قدرت ایمان و نفت را خواهیم گرفت با ۱۰ میلیارد هم خلیل زاده را


۱ ساعت قبل … ویسی: جلوی قدرت ایمان و نفت را خواهیم گرفت با ۱۰ میلیارد هم خلیل زاده را به
پرسپولیس نمی دهیم! … وی درخصوص شجاع خلیل زاده گفت: اگر پیکه هم بیاید ما این
بازیکن را … درست که پیشرفت بازیکن مهم است اما ما هم سپاهان هستیم و شجاع میتواند
در سپاهان هم پیشرفت کند حتی اگر ۱۰ میلیارد هم به من بدهند این بازیکن …

http://jnews.jamaran.ir/news/id/1917533


مرتضی مشهودی – sinoloog


«برکه آبی» به پایان تولید رسید/ قورباغهها موضوع انیمیشن شدند … و ایمان به اسلام
و و ویسی: پیکه را هم بدهند، خلیلزاده را به پرسپولیس نمیدهیم استخدام مدیر کارخانه …

http://sinoloog.com/مرتضی-مشهودی


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.