تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت ورود به پایگاه ESI

اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در …


۴ ساعت قبل … اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI. دکتر سیدعلی حسینی، رییس مرکز امور هیات علمی …

http://www.ghatreh.com/…/اعطای-پایه-تشویقی-اعضای-هیات-علمی-دانشگاه-های-علوم -پزشکی


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در …


۴ ساعت قبل … اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه esi. دکتر سیدعلی حسینی، رئیس مرکز امور هیات علمی …

http://khabarone.ir/…/اعطای-دو-پایه-تشویقی-به-اعضای-هیات-علمی-دانشگاههای-علوم -پزشکی-در-صورت-ورود-به-پایگاه-esi


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI … دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که موفق
به ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شوند، خبر داد.

http://damadam.ir/…دانشگاه/…/اعطای-دو-پایه-تشویقی-به-اعضای-هیات-علمی- دانشگاههای-علوم-پزشکی-در-صورت-ورود-به-پایگاه-ESI/…/7243434


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI. دریافت خبر : یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 9:52. اعطای دو پایه …

http://tnews.ir/news/f76b78048996.html


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در …


۴ ساعت قبل … اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI … به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی که موفق به ورود به فهرست
یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شوند، خبر داد.

http://shababpress.ir/…/اعطای-دو-پایه-تشویقی-به-اعضای-هیات-علمی/


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت . …
علوم پزشکی که موفق به ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI
 …

http://khabarfarsi.com/u/31515263


اعطای پایه تشویقی به اساتید حاضر در فهرست یک درصد دانشمندان برتر


۳ ساعت قبل … اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که موفق به ورود به فهرست یک درصد
دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شوند دو پایه تشویقی دریافت می …

http://www.mizanonline.ir/…/اعطای-پایه-تشویقی-به-اساتید-حاضر-در-فهرست-یک -درصد-دانشمندان-برتر


معاونت آموزشی


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه دکتر لاریجانی مشارکت بخش خصوصی در آموزش علوم پزشکی راهبردی است …

http://dme.behdasht.gov.ir/


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI. دکتر سیدعلی حسینی، رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان …

http://monitor.shafaqna.com/FA/IR/7873414


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در …


۴ ساعت قبل … اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه esi. دکتر سیدعلی حسینی، رئیس مرکز امور هیات علمی …

http://khabarone.ir/…/اعطای-دو-پایه-تشویقی-به-اعضای-هیات-علمی-دانشگاههای-علوم -پزشکی-در-صورت-ورود-به-پایگاه-esi


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI … دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که موفق
به ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شوند، خبر داد.

http://damadam.ir/…دانشگاه/…/اعطای-دو-پایه-تشویقی-به-اعضای-هیات-علمی- دانشگاههای-علوم-پزشکی-در-صورت-ورود-به-پایگاه-ESI/…/7243434


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI. دریافت خبر : یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 9:52. اعطای دو پایه …

http://tnews.ir/news/f76b78048996.html


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در …


۴ ساعت قبل … اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI … به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی که موفق به ورود به فهرست
یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شوند، خبر داد.

http://shababpress.ir/…/اعطای-دو-پایه-تشویقی-به-اعضای-هیات-علمی/


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت . …
علوم پزشکی که موفق به ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI
 …

http://khabarfarsi.com/u/31515263


اعطای پایه تشویقی به اساتید حاضر در فهرست یک درصد دانشمندان برتر


۳ ساعت قبل … اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که موفق به ورود به فهرست یک درصد
دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شوند دو پایه تشویقی دریافت می …

http://www.mizanonline.ir/…/اعطای-پایه-تشویقی-به-اساتید-حاضر-در-فهرست-یک -درصد-دانشمندان-برتر


معاونت آموزشی


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه دکتر لاریجانی مشارکت بخش خصوصی در آموزش علوم پزشکی راهبردی است …

http://dme.behdasht.gov.ir/


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI. دکتر سیدعلی حسینی، رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان …

http://monitor.shafaqna.com/FA/IR/7873414


اعطای پایه تشویقی به اساتید حاضر در فهرست یک … – آزمون دانشگاه آزاد


اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که موفق به ورود به فهرست یک درصد
دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شوند دو پایه تشویقی دریافت می کنند. …
دانشجویان دوره Ph.d و دستیاری میتوانند به صورت مستقل شورا تشکیل بدهند و
مشکلات صنفی …

http://www.phdazmoon.org/sanjesh_40956.html


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI … دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که موفق
به ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شوند، خبر داد.

http://damadam.ir/…دانشگاه/…/اعطای-دو-پایه-تشویقی-به-اعضای-هیات-علمی- دانشگاههای-علوم-پزشکی-در-صورت-ورود-به-پایگاه-ESI/…/7243434


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI. دریافت خبر : یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 9:52. اعطای دو پایه …

http://tnews.ir/news/f76b78048996.html


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در …


۴ ساعت قبل … اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI … به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی که موفق به ورود به فهرست
یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شوند، خبر داد.

http://shababpress.ir/…/اعطای-دو-پایه-تشویقی-به-اعضای-هیات-علمی/


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت . …
علوم پزشکی که موفق به ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI
 …

http://khabarfarsi.com/u/31515263


اعطای پایه تشویقی به اساتید حاضر در فهرست یک درصد دانشمندان برتر


۳ ساعت قبل … اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که موفق به ورود به فهرست یک درصد
دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شوند دو پایه تشویقی دریافت می …

http://www.mizanonline.ir/…/اعطای-پایه-تشویقی-به-اساتید-حاضر-در-فهرست-یک -درصد-دانشمندان-برتر


معاونت آموزشی


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه دکتر لاریجانی مشارکت بخش خصوصی در آموزش علوم پزشکی راهبردی است …

http://dme.behdasht.gov.ir/


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در …


اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت ورود به
پایگاه ESI. دکتر سیدعلی حسینی، رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان …

http://monitor.shafaqna.com/FA/IR/7873414


اعطای پایه تشویقی به اساتید حاضر در فهرست یک … – آزمون دانشگاه آزاد


اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که موفق به ورود به فهرست یک درصد
دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شوند دو پایه تشویقی دریافت می کنند. …
دانشجویان دوره Ph.d و دستیاری میتوانند به صورت مستقل شورا تشکیل بدهند و
مشکلات صنفی …

http://www.phdazmoon.org/sanjesh_40956.html


آنا | بیستودومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ۲۷ دی برگزار …


۴ ساعت قبل … بیشتر بخوانید. اعطای دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم
پزشکی در صورت ورود به پایگاه ESI. یکشنبه 26 دی 1395.

http://ana.ir/news/177391


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.