تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

ازدیاد ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی

افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی – ایسنا


۱ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش هفت برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند ملی از …

http://www.isna.ir/news/…/افزایش-۷-برابری-ظرفیت-پهنای-باند-ملی


افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی – روزنامه جهان اقتصاد


۲ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات اعلام کرد. گروه امورزیربنایی-معاون مرکز
فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ظرفیت …

http://jahaneghtesad.com/افزایش-هفت-برابری-ظرفیت-پهنای-باند-ملی/


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی | خبر فارسی


خبرگزاری ایسنا: معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از
افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند ملی از
 …

http://khabarfarsi.com/u/30512152


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی | معاون مرکز فناوری – قطره


۲ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش هفت برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و.

http://www.ghatreh.com/news/…/افزایش-برابری-ظرفیت-پهنای-باند-ملی


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی | – معاون مرکز فناوری – قطره


۱ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش هفت برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد Ù.

http://www.ghatreh.com/news/…/افزایش-برابری-ظرفیت-پهنای-باند-ملی


۷ برابر شدن ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطلاعات – پیشگامان


۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ … وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند شبکه ملی
اطلاعات و افزایش ۱۰ برابری تعداد کاربران پهن باند تلفن همراه و …

http://pishgaman.net/7-برابر-شدن-ظرفیت-پهنای-باند-شبکه-ملی-اط/


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی – جستجوگر اخبار تی نیوز


۳ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۷ برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند ملی از ۶۲۴ …

http://tnews.ir/news/21aa76914453.html


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی – جستجوگر اخبار تی نیوز


۱۰ دقیقه قبل … خبرگزاری ایسنا: معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از
افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت …

http://tnews.ir/news/6af076924630.html


افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی – تفسیر نیوز


مشهد- ایرنا- معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:
ظرفیت پهنای باند ملی از ۶۲۴ گیگابایت در سال ۹۲ به چهار هزار و ۴۰۰ گیگابایت
رسیده …

http://www.tafsir-news.ir/search/?…هفت+برابری+ظرفیت+پهنای+باند+ملی


افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی – روزنامه جهان اقتصاد


۲ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات اعلام کرد. گروه امورزیربنایی-معاون مرکز
فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ظرفیت …

http://jahaneghtesad.com/افزایش-هفت-برابری-ظرفیت-پهنای-باند-ملی/


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی | خبر فارسی


خبرگزاری ایسنا: معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از
افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند ملی از
 …

http://khabarfarsi.com/u/30512152


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی | معاون مرکز فناوری – قطره


۲ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش هفت برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و.

http://www.ghatreh.com/news/…/افزایش-برابری-ظرفیت-پهنای-باند-ملی


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی | – معاون مرکز فناوری – قطره


۱ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش هفت برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد Ù.

http://www.ghatreh.com/news/…/افزایش-برابری-ظرفیت-پهنای-باند-ملی


۷ برابر شدن ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطلاعات – پیشگامان


۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ … وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند شبکه ملی
اطلاعات و افزایش ۱۰ برابری تعداد کاربران پهن باند تلفن همراه و …

http://pishgaman.net/7-برابر-شدن-ظرفیت-پهنای-باند-شبکه-ملی-اط/


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی – جستجوگر اخبار تی نیوز


۳ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۷ برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند ملی از ۶۲۴ …

http://tnews.ir/news/21aa76914453.html


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی – جستجوگر اخبار تی نیوز


۱۰ دقیقه قبل … خبرگزاری ایسنا: معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از
افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت …

http://tnews.ir/news/6af076924630.html


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی – آکا


۱ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش هفت برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند ملی از …

http://www.akairan.com/havades…/news2016122818365215479.html


افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی – چند ثانیه


۴ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ظرفیت پهنای
باند ملی از ۶۲۴ گیگابایت در سال ۹۲ به چهار هزار و ۴۰۰ گیگابایت …

http://www.chandsanieh.ir/News/ShowNews.aspx?Code=41607


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی | خبر فارسی


خبرگزاری ایسنا: معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از
افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند ملی از
 …

http://khabarfarsi.com/u/30512152


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی | معاون مرکز فناوری – قطره


۲ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش هفت برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و.

http://www.ghatreh.com/news/…/افزایش-برابری-ظرفیت-پهنای-باند-ملی


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی | – معاون مرکز فناوری – قطره


۱ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش هفت برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد Ù.

http://www.ghatreh.com/news/…/افزایش-برابری-ظرفیت-پهنای-باند-ملی


۷ برابر شدن ظرفیت پهنای باند شبکه ملی اطلاعات – پیشگامان


۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ … وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند شبکه ملی
اطلاعات و افزایش ۱۰ برابری تعداد کاربران پهن باند تلفن همراه و …

http://pishgaman.net/7-برابر-شدن-ظرفیت-پهنای-باند-شبکه-ملی-اط/


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی – جستجوگر اخبار تی نیوز


۳ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۷ برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند ملی از ۶۲۴ …

http://tnews.ir/news/21aa76914453.html


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی – جستجوگر اخبار تی نیوز


۱۰ دقیقه قبل … خبرگزاری ایسنا: معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از
افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت …

http://tnews.ir/news/6af076924630.html


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی – آکا


۱ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش هفت برابری
ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند ملی از …

http://www.akairan.com/havades…/news2016122818365215479.html


افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی – چند ثانیه


۴ ساعت قبل … معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ظرفیت پهنای
باند ملی از ۶۲۴ گیگابایت در سال ۹۲ به چهار هزار و ۴۰۰ گیگابایت …

http://www.chandsanieh.ir/News/ShowNews.aspx?Code=41607


افزایش ۷ برابری ظرفیت پهنای باند ملی – نیوز پرو


خبرگزاری ایسنا: معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از
افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند ملی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند ملی از
 …

http://newspro.ir/news/130530


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.