تبلیغات
کد تبلیغات
دسته بندي

             

آبرسانی سیار به ۹۹ روستای گیلان

Images for آبرسانی سیار به 99 روستای گیلان


۱ روز پیش … گیل نگاه: کمبود آب شرب ۹۹ روستای گیلان از طریق آبرسانی سیار جبران شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: در ۹ ماهه ی منتهی به …

http://gilnegah.ir/86294/آبرسانی-سیار-به-99-روستای-گیلان/


آبرسانی سیار به ۹۹ روستای گیلان – پایگاه خبری گیل نگاه | رسانه …


۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ … «محمدعلی فرامینی» در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، از آبرسانی سیار به ۹۹ روستای
استان گیلان در تابستان سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با توجه به …

http://www.isna.ir/news/…/آبرسانی-به-99-روستای-گیلان-با-تانکرهای-سیار


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار – ایسنا


۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ … مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از آبرسانی سیار به ۹۹ روستای این
استان در تابستان سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت …

http://news.guilan-abfar.ir/DesktopModules/…/NewsView.aspx?…


تانكرهای سیار به ۹۹ روستای گیلان آبرسانی كردند


۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶ … آبرسانی سیار در روستاهایی که تاسیسات آب آشامیدنی تامین کننده آب مورد نیاز
ساکنانش نیست ، انجام می شود.

http://www.iribnews.ir/fa/news/…/آبرسانی-به-99-روستای-گیلان-با-تانکر


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکر – خبرگزاری صدا و سیما


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت:با توجه به افزایش دما و گرمتر
شدن هوا در ماههای تیر و مرداد امسال، آب شرب سالم و بهداشتی افزون بر ۵۵ هزار نفر از …

http://www.tafsir-news.ir/search/?q=آبرسانی+به+99+روستای+گیلان+با…سیار


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار – تفسیر نیوز


۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶ … به ۹۹ روستا ی گیلان تابستان امسال با تانکر آبرسانی شده است . … محمدعلی
فرامینی افزود : آبرسانی سیار در روستاهایی که تاسیسات آب آشامیدنی …

http://www.yjc.ir/fa/news/…/آبرسانی-به-99-روستای-گیلان-با-تانکر


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکر – باشگاه خبرنگاران جوان


۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ … مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت:با توجه به افزایش دما و گرمتر
شدن هوا در ماه های تیر و مرداد امسال،

http://www.ghatreh.com/news/…/آبرسانی-روستای-گیلان-تانکرهای-سیار


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار | مدیرعامل شرکت – قطره


۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ … محمدعلی فرامینی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه گیلان،از آبرسانی سیار به
۹۹ روستای استان گیلان در تابستان سال جاری خبر داد و اظهار کرد: …

http://tnews.ir/news/69d470737781.html?h=1


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار


۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶ … آبرساني به ۹۹ روستاي گيلان با تانکر. آبرسانی سیار در روستاهایی که تاسیسات
آب آشامیدنی تامین کننده آب مورد نیاز ساکنانش نیست ، انجام می …

http://roostanews.com/?p=content.body&id=66062


Images for آبرسانی سیار به 99 روستای گیلان


۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ … «محمدعلی فرامینی» در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، از آبرسانی سیار به ۹۹ روستای
استان گیلان در تابستان سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با توجه به …

http://www.isna.ir/news/…/آبرسانی-به-99-روستای-گیلان-با-تانکرهای-سیار


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار – ایسنا


۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ … مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از آبرسانی سیار به ۹۹ روستای این
استان در تابستان سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت …

http://news.guilan-abfar.ir/DesktopModules/…/NewsView.aspx?…


تانكرهای سیار به ۹۹ روستای گیلان آبرسانی كردند


۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶ … آبرسانی سیار در روستاهایی که تاسیسات آب آشامیدنی تامین کننده آب مورد نیاز
ساکنانش نیست ، انجام می شود.

http://www.iribnews.ir/fa/news/…/آبرسانی-به-99-روستای-گیلان-با-تانکر


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکر – خبرگزاری صدا و سیما


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت:با توجه به افزایش دما و گرمتر
شدن هوا در ماههای تیر و مرداد امسال، آب شرب سالم و بهداشتی افزون بر ۵۵ هزار نفر از …

http://www.tafsir-news.ir/search/?q=آبرسانی+به+99+روستای+گیلان+با…سیار


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار – تفسیر نیوز


۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶ … به ۹۹ روستا ی گیلان تابستان امسال با تانکر آبرسانی شده است . … محمدعلی
فرامینی افزود : آبرسانی سیار در روستاهایی که تاسیسات آب آشامیدنی …

http://www.yjc.ir/fa/news/…/آبرسانی-به-99-روستای-گیلان-با-تانکر


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکر – باشگاه خبرنگاران جوان


۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ … مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت:با توجه به افزایش دما و گرمتر
شدن هوا در ماه های تیر و مرداد امسال،

http://www.ghatreh.com/news/…/آبرسانی-روستای-گیلان-تانکرهای-سیار


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار | مدیرعامل شرکت – قطره


۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ … محمدعلی فرامینی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه گیلان،از آبرسانی سیار به
۹۹ روستای استان گیلان در تابستان سال جاری خبر داد و اظهار کرد: …

http://tnews.ir/news/69d470737781.html?h=1


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار


۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶ … آبرساني به ۹۹ روستاي گيلان با تانکر. آبرسانی سیار در روستاهایی که تاسیسات
آب آشامیدنی تامین کننده آب مورد نیاز ساکنانش نیست ، انجام می …

http://roostanews.com/?p=content.body&id=66062


roostanews.com – آبرسانی به 99 روستای گیلان با تانکر


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت:با توجه به افزایش دما و گرمتر
شدن هوا در ماههای تیر و مرداد امسال، آب شرب سالم و بهداشتی افزون بر ۵۵…

http://wwwkhabar.ir/8981394


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار – ایسنا


۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ … «محمدعلی فرامینی» در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، از آبرسانی سیار به ۹۹ روستای
استان گیلان در تابستان سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با توجه به …

http://www.isna.ir/news/…/آبرسانی-به-99-روستای-گیلان-با-تانکرهای-سیار


تانكرهای سیار به ۹۹ روستای گیلان آبرسانی كردند


۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ … مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان از آبرسانی سیار به ۹۹ روستای این
استان در تابستان سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت …

http://news.guilan-abfar.ir/DesktopModules/…/NewsView.aspx?…


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکر – خبرگزاری صدا و سیما


۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶ … آبرسانی سیار در روستاهایی که تاسیسات آب آشامیدنی تامین کننده آب مورد نیاز
ساکنانش نیست ، انجام می شود.

http://www.iribnews.ir/fa/news/…/آبرسانی-به-99-روستای-گیلان-با-تانکر


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار – تفسیر نیوز


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت:با توجه به افزایش دما و گرمتر
شدن هوا در ماههای تیر و مرداد امسال، آب شرب سالم و بهداشتی افزون بر ۵۵ هزار نفر از …

http://www.tafsir-news.ir/search/?q=آبرسانی+به+99+روستای+گیلان+با…سیار


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکر – باشگاه خبرنگاران جوان


۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶ … به ۹۹ روستا ی گیلان تابستان امسال با تانکر آبرسانی شده است . … محمدعلی
فرامینی افزود : آبرسانی سیار در روستاهایی که تاسیسات آب آشامیدنی …

http://www.yjc.ir/fa/news/…/آبرسانی-به-99-روستای-گیلان-با-تانکر


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار | مدیرعامل شرکت – قطره


۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ … مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت:با توجه به افزایش دما و گرمتر
شدن هوا در ماه های تیر و مرداد امسال،

http://www.ghatreh.com/news/…/آبرسانی-روستای-گیلان-تانکرهای-سیار


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار


۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ … محمدعلی فرامینی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه گیلان،از آبرسانی سیار به
۹۹ روستای استان گیلان در تابستان سال جاری خبر داد و اظهار کرد: …

http://tnews.ir/news/69d470737781.html?h=1


roostanews.com – آبرسانی به 99 روستای گیلان با تانکر


۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶ … آبرساني به ۹۹ روستاي گيلان با تانکر. آبرسانی سیار در روستاهایی که تاسیسات
آب آشامیدنی تامین کننده آب مورد نیاز ساکنانش نیست ، انجام می …

http://roostanews.com/?p=content.body&id=66062


آبرسانی به ۹۹ روستای گیلان با تانکرهای سیار / مدیرعامل شرکت آب و …


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت:با توجه به افزایش دما و گرمتر
شدن هوا در ماههای تیر و مرداد امسال، آب شرب سالم و بهداشتی افزون بر ۵۵…

http://wwwkhabar.ir/8981394


تعداد نتایح : ۲۷

مطالب مرتبط :
برچسب ها :

جدیدترین مطالب
شبکه بهینه سازی محتوا تیکفا برای مشاهده بیشتر کلیک کنید.